Der kom i fredags et sæt skærpede retningslinjer for dagtilbud fra Børne- og Undervisningsministeriet. Det bliver bl.a. kraftigt anbefalet, at forældre bærer visir eller mundbind, hvis de kommer ind i daginstitutionen – når det ikke det er muligt udelukkende at hente/bringe udendørs. Udover selvfølgelig at holde god afstand og håndhygiejne. I de justerede retningslinjer anbefales det også, at der indføres forskudte mødetider for at undgå mylder.

Dimensionering af dagtilbud

Det er desuden blevet muligt at kommunalbestyrelsen kan beslutte at dimensionere dagtilbud. Dimensionering kan i helt ekstraordinære tilfælde give mulighed for, at dagtilbud kan have kortere åbningstider, prioritere hvor lang tid de forskellige børn kan være der, og der kan anvendes andre lokaler eller forskudte mødetider. Der er fx mulighed for at tage færre børn ind, hvis mange ansatte er syge eller til test, og der ikke kan dækkes ind med andet personale.

BUPL: Kommuner skal træde i karakter

BUPL-formand Elisa Rimpler lægger ikke skjul på, at hun gerne havde set, at man gik over til nødpasning, indtil smittespredningen var under kontrol.

”Når det ikke sker, er det vigtigt, at kommunerne og forvaltningerne træder i karakter og bruger muligheden for at dimensionere antallet af børn, når der mangler personaleressourcer, tid og plads til at overholde de sundhedsfaglige retningslinjer og samtidig sikre nogle forsvarlige pædagogiske rammer. Det er ikke rimeligt, at det er den enkelte leder, som skal stå med afgørelsen af, hvilke børn der må komme og ikke komme,” siger Elisa Rimpler.

Læs mere om de opdaterede retningslinjer her: Ministerium justerer retningslinjer på dagtilbudsområdet | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Peter Hjorts blå juledug lavet i Amstsygehusets børnehave ca. 1958. Foto af Peter Hjort.

Kære alle jer ansatte i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner,

Som dette mærkelige år går på hæld og julen nærmer sig, skal I have en hilsen fra os her i Gentofte Børnevenners sekretariat. Vi ved, at I har knoklet hele året, tilpasset jer nye restriktioner og med rette bekymret jer for smittefaren. Men midt i det hele forlyder det, at børnene faktisk er glade for deres nye corona-hverdag. At beboerne på Østerled alligevel får mange hyggelige juleoplevelser og -hygge, midt i mundbind og forbud. Det er jeres fortjeneste. En dag om mange år vil dem, der var små under corona, sikkert finde minder frem om rare, trygge oplevelser med jer. På samme måde som denne lille erindring fra ca. 1958 fra Peter Hjorts tid i Amtssygehusets Børnehave (åbnet af Gentofte Børnevenner i 1949).

Hermed et lille uddrag om Frk. Thrane:

På et tidspunkt kom frk. Thrane til børnehaven i en meget kort ansættelse. Jeg mener helt bestemt, at frk. Thrane må have været praktikant. Vi var en lille gruppe børn, måske ca. fem, som hun fik ansvaret for, mens hun var der. Jeg var vild med frk. Thrane, og det var rigtigt hyggeligt at være i hendes gruppe, og alligevel husker jeg ikke meget af, hvad vi foretog os. Det, der nok gjorde størst indtryk, var hendes nærvær. Hun er den eneste af børnehavefrøknerne (som de jo hed dengang), jeg stadig husker.

Den blå juledug:

Op til jul lavede vi en juleløber. Måske knap så kreativt, som det ville være i en børnehave i dag. Vi fik hver udleveret et stykke blåt stof på ca. 60 gange 40 cm. Herudover fik vi udleveret to juletræer, to stjerner, fire nissekroppe, to grå herrenissebukseben, to nissekjoler, to nisseforklæder, to damenisseben, fire nissehoveder, fire nissehænder, fire nissehuer, fire træsko, fire grå katte, seks grise og seks hjerter alt sammen på forhånd klippet ud i filt. Dernæst fik vi nøje anvisninger på, hvor tingene skulle anbringes på dugen, og så fik vi lov til at lime dem på. Grunden til at jeg så præcist kan sige, hvad vi fik udleveret, er, at jeg har dugen i en noget slidt tilstand endnu.”

God jul til alle jer “frk. Thraner”

Med dette lille erindringsglimt, med stor tak til Peter Hjort for at sende dem til os, skal lyde et ønske om en glædelig jul og et godt nytår til alle jer “frk.  Thraner” derude. Midt i alt besværet, bekymringerne og sliddet skaber I hver dag gode varme minder, der kan findes frem til glæde mange år efter – er vi helt sikre på. Vi ses i 2021.

Med den nye samarbejdsaftale med Dansk Erhverv kommer Gentofte Børnevenner med i deres politiske interessevaretagelse. Dansk Erhverv arbejder politisk med kontakter til politikere på både lands- og lokalt plan, presse, alliancer, interessentanalyse og -håndtering. Fremtidens velfærdsmarked er et fokusområde og de arbejder bl.a. med hvordan de ikke-offentlige leverandørers marked vil være om 10 år.

Dansk Erhverv ser en række afgørende politiske kamppladser på social- og dagsinstitutionsområdet, der påvirker Gentofte Børnevenners rammevilkår og fremtidige marked, som de beskriver herunder:

Forbud mod private velfærdsleverandører?

Regeringen har foreslået et forbud mod private sociale tilbud og daginstitutioner. Selvom det ikke har direkte konsekvens, og det er lykkedes Dansk Erhverv at fjerne alle krav vedr. koncernkonstruktioner inden forslagene er blevet offentliggjort, er den ”dem og os”-retorik, som regeringen har lagt for dagen bekymrende set i forhold til den fremtidige udvikling på velfærdsområdet. Dertil kommer, at FOA offentligt har problematiseret samarbejdet mellem pensionskasser og selvejende institutioner. Det er altså alle ”private penge”, der er i søgelyset, og det er bekymrende med blik på de massive investeringer – også i bygninger – der skal foretages i de kommende år, hvis borgerne fortsat skal have adgang til den velfærd, som de er vant til. Derfor stopper kampen ikke med regeringens angreb på private – det er hele samarbejdsdiskursen, som er på spil i forhandlingerne, hvorfor den også er relevant for selvejende og civilsamfund.

Frit valg

I et nu tilbagetrukket notat vedrørende frikommuneforsøg blev det foreslået at suspendere det frie valg på ældreområdet i frikommunerne. Det er blot endnu et eksempel på, hvordan tilstedeværelsen af ikke-offentlige aktører ses som problematisk i den offentlige styringslogik under denne regering. Det er derfor en absolut topprioritet, dels at kæmpe for at bevare eksisterende rettigheder, dels at medvirke til en ny fortælling om den styrke, der ligger i at borgere kan træffe deres egne valg. Dansk Erhverv ønsker ligeledes at sætte fokus på, hvordan tilstedeværelsen af mere end én leverandør kan medvirke til at udvikle kvalitet og forbedre styring hos alle typer velfærdsleverandører.

Takster og priser

Det er et udbredt fænomen, at ikke-offentlige, selvom de formelt skal have samme gennemsnitlige takst som et tilsvarende offentligt tilbud, underbetales. Det skyldes uigennemsigtige udgiftsstrukturer i det kommunale samt fraværet af revision på tilbudsniveau i det offentlige. Det skader dels rentabiliteten for visse ikke-offentlige leverandører og forringer konkurrenceevnen. Derfor vil det i de kommende år være en central prioritet at sikre mere fair konkurrencevilkår for ikke-offentlige velfærdsleverandører, herunder daginstitutioner.

Minimumsnormeringer

Endelig er der spørgsmålet om minimumsnormeringer, der, selvom det formelt er landet i forbindelse med finansloven for 2021, endnu udestår at blive udmøntet. Dansk Erhverv arbejder målrettet med at gøre opmærksom på dette igennem deres politiske interessevaretagelse og for at sikre, at der ved implementeringen ikke sker diskrimination af ikke-offentlige aktører.

Gentofte Børnevenners psykolog,  Helle Scheele, anbefaler en rigtig god podcast om skolestart fra baby-steps.dk  

Børne ergoterapeuten Claire Ludvigsen er med i studiet hos Ann Helene Kristensen, der er indehaver af Baby-steps.dk. I denne episode taler de om skoleparathed og hvordan man allerede fra vuggestue-alderen kan begynde at arbejde mod skoleparathed og hvad det indebærer. Lyt med her: S1E18 – Klar, parat, skolestart! (pinecast.co)

Hele serien af podcasts fra baby-steps.dk er anbefalelsesværdig, ifølge Helle, da den kommer mange veje rundt omkring sanseintegration i forhold til arbejdet med børn.

Under overskriften ‘Skal de voksne lege med’ inviterer Dansk Center for Undervisningsmiljø til det andet af tre webinarer, hvor der sættes fokus på centrale elementer i den styrkede pædagogiske læringsplan – set fra et børneperspektiv.

Webinaret afholdes torsdag den 15. januar fra kl. 8.30-9.15 – denne gang med fokus på børns leg og legemiljøer.

På webinaret taler Charlotte Ringsmose, der er professor ved Aalborg Universitet og Simon Tang, som er områdeleder ved Børneuniverset Mejdal i Holstebro.

De arbejder begge med kvalitet i børns legemiljøer, og vil komme ind på følgende:

 • Hvorfor det er vigtigt at tilrettelægge de pædagogiske legemiljøer, så der både er plads til børn og voksne.
 • Hvilken betydning det har, at legemiljøerne tager afsæt i børnenes interesser.
 • Hvad Børneuniverset Mejdal i Holstebro har gjort for at indrette spændende og alsidige legemiljøer, som tager afsæt i børnenes interesser, og hvilken betydning det har for børnene.

Tilmeld jer HER: Webinar 2: Skal de voksne lege med? – Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum.dk)

Dr.dk bringer her til morgen et opråb fra Elisa Rimpler, formanden fra BUPL, der er skuffet over at regeringen ikke lukker daginstitutionerne. “Rigtig mange af vores kolleger er hjemme lige nu, fordi de er syge eller skal testes, og det betyder også, at der kommer et yderligere pres på pædagoger, som står alene med kæmpe store børnegrupper og samtidigt føler sig bange og bekymrede,” siger Elisa Rimpler. Læs hele artiklen her: Pædagoger med opråb til regeringen: Luk daginstitutionerne | Indland | DR

Det er også hvad Gentofte Børnevenner hører fra vores medlemsinstitutioner: Ledere og souschefer arbejder i døgndrift og har mange medarbejdere i isolation, og derfor et konstant problem med at have personale nok til at kunne holde institutionen kørende. Det har været en uvis situation længe og det slider på hele personalet. Det er jo ikke et arbejde, hvor man kan vælge at sidde hjemme og gemme sig for smitten.

Hos Børn & Miljø på Skovvej har man fundet en kreativ måde at “invitere” familier til julehygge i institutionen. De har nemlig lavet et såkaldt “samskabelsesprojekt”, der skal bygge bro ml. institutionen og familierne. Således fik alle familier fredag den 27. november en pose med hjem med hyggelige juleaktiviteter. Der var også et brev med, hvor familierne blev takket for deres opbakning i gennem alle de forandringer, som restriktionerne har påbudt gennem året.

I poserne var der ingredienser og remedier til bagning af vaniljesmåkager med glasur og krymmel

 • Et bæger med afmålt mel, sukker, vaniljesukker
 • Et bæger med afmålt smør, sirup + ét æg
 • En pose med flormelis – til glasur
 • Et glas med kulørt krymmel
 • 3 udstiksforme – et hjerte, et juletræ og et dyr
 • En kagerulle
 • En pose æblechips
 • En julesang – Juletræet med sin pynt…

Der er nu blevet bagt hjemme og forældrene har sendt fotos af kagerne. Disse fotos er blevet printet og lamineret og hængt på juletræerne henne i Børn & Miljø.

Midlerne til posen var blevet tildelt efter ansøgning til Gentofte Børnevenners Gertie Wandel Fond.

Børns demokratiske dannelse starter tidligt, og derfor er der mange gode grunde til, at vi allerede i dagtilbud skal arbejde med demokrati og medbestemmelse.

Men hvordan står det til med at give børnene medbestemmelse og indflydelse?
Hvorfor er det egentligt vigtigt? Og hvordan gør vi det?

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har i en ny evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan set fra et børneperspektiv sat fokus på børns medbestemmelse.

En af pointerne er, at børn sjældent oplever medbestemmelse i forbindelse med de voksenplanlagte aktiviteter. Det sætter de fokus på med et DCUM webinar om børns medbestemmelse –  særligt i de voksenplanlagte aktiviteter.

Oplægsholderne er Anette Boye Koch, som er ph.d. og docent ved VIA University College og Pernille Mogensen, som til daglig arbejder som pædagog i Gladsaxe Skovbørnehave. Begge har erfaring med arbejdet med børns medbestemmelse.

Læs mere og tilmeld jer her: Webinar 1: Medbestemmelse i børnehøjde – Hvordan gør vi det? – Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum.dk)

På bostedet Østerled har de ekstra strikse restriktioner for at passe på de sårbare borgere. Det er ikke nemt, men det ser ud til, at de holder sammen og får det bedste ud af en svær situation:

Beboerne kommer afsted på juleturene, som de selv har vedtaget på deres beboermøder. Der bliver bagt pebernødder, lavet julepynt og -gaver. I de lange gange bliver der bowlet og en af beboerne har lavet den flotte tegning, hvor man kan se det juleønske, som vi alle går og håber på bliver opfyldt snart: en vaccine og ikke mere corona!