Sådan vil Dansk Erhverv støtte Gentofte Børnevenner politisk

Med den nye samarbejdsaftale med Dansk Erhverv kommer Gentofte Børnevenner med i deres politiske interessevaretagelse. Dansk Erhverv arbejder politisk med kontakter til politikere på både lands- og lokalt plan, presse, alliancer, interessentanalyse og -håndtering. Fremtidens velfærdsmarked er et fokusområde og de arbejder bl.a. med hvordan de ikke-offentlige leverandørers marked vil være om 10 år.

Dansk Erhverv ser en række afgørende politiske kamppladser på social- og dagsinstitutionsområdet, der påvirker Gentofte Børnevenners rammevilkår og fremtidige marked, som de beskriver herunder:

Forbud mod private velfærdsleverandører?

Regeringen har foreslået et forbud mod private sociale tilbud og daginstitutioner. Selvom det ikke har direkte konsekvens, og det er lykkedes Dansk Erhverv at fjerne alle krav vedr. koncernkonstruktioner inden forslagene er blevet offentliggjort, er den ”dem og os”-retorik, som regeringen har lagt for dagen bekymrende set i forhold til den fremtidige udvikling på velfærdsområdet. Dertil kommer, at FOA offentligt har problematiseret samarbejdet mellem pensionskasser og selvejende institutioner. Det er altså alle ”private penge”, der er i søgelyset, og det er bekymrende med blik på de massive investeringer – også i bygninger – der skal foretages i de kommende år, hvis borgerne fortsat skal have adgang til den velfærd, som de er vant til. Derfor stopper kampen ikke med regeringens angreb på private – det er hele samarbejdsdiskursen, som er på spil i forhandlingerne, hvorfor den også er relevant for selvejende og civilsamfund.

Frit valg

I et nu tilbagetrukket notat vedrørende frikommuneforsøg blev det foreslået at suspendere det frie valg på ældreområdet i frikommunerne. Det er blot endnu et eksempel på, hvordan tilstedeværelsen af ikke-offentlige aktører ses som problematisk i den offentlige styringslogik under denne regering. Det er derfor en absolut topprioritet, dels at kæmpe for at bevare eksisterende rettigheder, dels at medvirke til en ny fortælling om den styrke, der ligger i at borgere kan træffe deres egne valg. Dansk Erhverv ønsker ligeledes at sætte fokus på, hvordan tilstedeværelsen af mere end én leverandør kan medvirke til at udvikle kvalitet og forbedre styring hos alle typer velfærdsleverandører.

Takster og priser

Det er et udbredt fænomen, at ikke-offentlige, selvom de formelt skal have samme gennemsnitlige takst som et tilsvarende offentligt tilbud, underbetales. Det skyldes uigennemsigtige udgiftsstrukturer i det kommunale samt fraværet af revision på tilbudsniveau i det offentlige. Det skader dels rentabiliteten for visse ikke-offentlige leverandører og forringer konkurrenceevnen. Derfor vil det i de kommende år være en central prioritet at sikre mere fair konkurrencevilkår for ikke-offentlige velfærdsleverandører, herunder daginstitutioner.

Minimumsnormeringer

Endelig er der spørgsmålet om minimumsnormeringer, der, selvom det formelt er landet i forbindelse med finansloven for 2021, endnu udestår at blive udmøntet. Dansk Erhverv arbejder målrettet med at gøre opmærksom på dette igennem deres politiske interessevaretagelse og for at sikre, at der ved implementeringen ikke sker diskrimination af ikke-offentlige aktører.