Elmegården skal have ny leder, så kender du nogen oplagte kandidater, må du endelig dele opslaget med dem:  Jobindex – Jobannonce – Institutionsleder til en selvejende integreret institution i Charlottenlund | Jobindex

Elmegårdens historie

Elmegården blev åbnet af Gentofte Børnevenner i 1972. Den begyndte som 4 institutioner i to huse: 2 vuggestuer og en heldagsbørnehave og en halvdagsbørnehave. I halvdagsbørnehaven var der 2 hold børn, der kom på skift af hinanden. De lave bygninger, som institutionen bor i nu, er opført af Gentofte Kommune, tegnet af professor K. P. Harboe. Elmegårdene havde i de første år en forpligtelse til at reservere et mindre antal pladser til børn af kommunalt ansatte. Halvdagsbørnehaven blev en heldagsbørnehave fra 1984. Elmegårdens børnehaver blev sammenlagt med Bøgegårdens børnehaver i 2016 og bliver til én integreret institution.  Bøgegården blev åbnet af Gentofte Børnevenner i 1979 i en nedlagt fødeklinik, i samme bygning havde der været en fritidsklub (fra 1940 og frem) og før det holdt dele af kommunens forvaltning til i samme bygninger, før rådhuset blev bygget. I forbindelse med sammenlægningen flyttede Bøgegården ud af den gamle fødeklinik og over i de lave bygninger fra 1972.

Foto fra https://newstories.dk/

Konsulenthuset New Stories Consulting tilbyder ganske gratis et webinar d. 28. april kl. 9.30-10.30. Det er målrettet pædagogiske ledere og tager fat i de problemer, som kan opstå som følge af en lang periode under pres. Måske er tonen blevet hårdere og samarbejdet på tværs af stuerne halter?

Oplægsholder Ida Gamborg vil bl.a. give gode råd til, hvordan man som leder kan håndtere de corona-relaterede udfordringer og sætte fokus på at styrke det bæredygtige arbejdsfællesskab. Du tilmelder dig ved at sende en mail med dit navn til: [email protected].

Læs mere om webinaret HER

Så husk, at det kræver 10 dage i isolation efter hjemkomst – og det gælder også for børn, der så ikke må komme i institution. Isolationen må tidligst brydes efter en negativ PCR-test taget på 4. dagen efter hjemkomsten. Læs mere her: Krav om test og 10 dages isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

Kom og hør Benny Schytte holde et inspirerende webinar om legepladsens pædagogik. Få ny inspiration – eller genfind den gamle!

Det vil handle om:

 • Børns leg og legeformer
 • Personalets rolle og funktion
 • Pædagogiske aktiviteter og metoder
 • Ideer til indretning af legepladsen – for små midler
 • Bæredygtighed i børnehøjde
 • Leg og læring på legepladsen
 • Inklusion/eksklusion
 • Pædagogisk kvalitet på legepladsen
 • Vaner, struktur og regler

Hvornår? 13. april 2021 kl. 17.15-19.00 (pause 18-18.15)
Hvem? Alle ansatte i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner samt de kommunale dagtilbud i Gentofte Kommune
Hvor meget? Det er gratis
Hvordan? Aftal det med din leder, der sender en liste med mailadresser til Annemarie på
[email protected] eller bare skriv direkte til Annemarie (senest d. 12. april kl. 12)

Om Benny Schytte:

Kultursociolog, tidligere formand for Dansk Legeplads Selskab, forfatter til en række bøger om udendørs lege- og læringsmiljøer. Mange års erfaring med idéudvikling og design af udendørs lærings- og legemiljøer samt en række pædagogiske udviklingsprojekter om leg, bevægelse og uderum. I efteråret 2020 udkom hans nye bog LEGEPLADSENS PÆDAGOGIK – om leg, legepladser og pædagogik. Se mere på www.bennyschytte.dk

Gentofte Kommune har netop lanceret en spændende ny mad- og måltidspolitik, der gælder for alle børn, unge, voksne og ældre – raske som syge – der får tilberedt, serveret eller køber mad i Gentofte Kommunes institutioner, skoler, tilbud og på arbejdspladserne. Læs kommunens folder HER. Eller læs en forkortet udgave herunder.

Man kan stadig lave sin egen mad- og måltidspolitik

Mad- og Måltidspolitikken skal danne grundlag for arbejdet med mad og måltider i kommunens institutioner, skoler, tilbud osv. Det er tanken, at politikken kan danne grundlag for lokale mad- og måltidspolitikker – altså at den enkelte institution selv fortolker og formulerer deres politik indenfor de givne rammer:

 • Lokale mad- og måltids-politikker skal tage afsæt i Mad- og Måltidspolitikken.
 • De lokale politikker skal desuden følge Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer i forhold til indhold, sammensætning, tilberedning og rammer for måltidet.
 • De lokale politikker skal være tilgængelige for såvel borgere som ansatte.

Borgere med særlige behov

Mad og måltidet kan være en udfordring, hvis man er syg eller har en funktions-nedsættelse, derfor skal måltidet tilpasses de særlige behov. Det er også en målsætning, at madens sanselige indtryk skal prioriteres ved servering, og borgerne bør så vidt muligt indgå aktivt i måltidet. Målsætningerne er som følger:

 • Måltidet bør tilpasses individuelle behov for samvær, tilberedning, servering og kostsammensætning.
 • Der skal være fokus på gode madoplevelser for borgerne.
 • Ansatte skal have de nødvendige faglige kompetencer til at tilberede og servere mad for borgere med særlige behov.

Bæredygtighed og økologi er tænkt ind også

FN’s verdensmål om at handle klimaansvarligt og bæredygtigt er også med i politikken. Miljø- og klimaansvarlighed skal indtænkes i forhold til planlægning, indkøb, opbevaring, tilberedning, servering og forebyggelse af madspild. De centralt indgåede indkøbsaftaler skal understøtte Mad- og Måltidspolitikken.

 • Maden skal i størst muligt omfang tilberedes af råvarer i sæson
 • Der skal arbejdes aktivt for at undgå madspild
 • Der skal være fokus på at anvende de mindst klima-belastende animalske fødevarer som fx fjerkræ og fisk samt plante-baserede proteinkilder
 • Tilsætningsstoffer bør så vidt muligt undgås.
 • Inden for Social & Sundheds område anvendes min. 30 % økologi inden 2023 og min. 60 % inden 2027.
 • Inden for Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritids område anvendes min. 30 % økologi inden 2023, min. 60 % inden 2027 og min. 90 % økologi inden 2030.

Så er retningslinjerne for dagtilbudsområdet netop blevet justeret. Ændringer gælder fra d. 1.3.2021.

Her er en kort oversigt over ændringerne:

 • Fristen for udarbejdelse af og evaluering af den pædagogiske læreplan er rykket til d. 1.7. 2021
 • Test af personale – personale i dagtilbud mv. opfordres til at lade sig teste to gange om ugen. Det gælder både offentlige og private tilbud.
 • Der bør være god udluftning enten ved et velfungerende ventilationsanlæg eller ved hyppig manuel udluftning, så vidt muligt 5-10 minutter 4-5 gange dagligt, se Sundhedsstyrelsen anbefalinger om udluftning.
 • I forhold til håndtering af smittetilfælde henvises nu kun til Sundhedsstyrelsens ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser” og Sundhedsstyrelsens ”Har dit barn symptomer på COVID-19?
 • Der er fortsat fritagelse for at indrapportere på dimensionering

Se hele udgivelsen her, hvor ændringerne er markeret med gult.

 

Fastelavnstønden blev for nyligt banket ned på Østerled og snart kan dørene ud til verden åbnes igen. Halvdelen af de ansatte fik i sidste uge første skud af vaccinen og beboerne er begyndt at få tilbud om vaccination i deres e-boks. Østerleds ledelse er i dialog med Gentofte Kommune om muligheden for at få vaccinerne givet på Østerled, som det er også er sket på plejehjem landet over. Det er i forvejen utrygt for mange beboere at skulle stikkes og det vil lette situationen meget, hvis det kan ske i vante rammer.

På vej tilbage til hverdagen

Fra på mandag begynder beboerne igen i deres dagtilbud/beskæftigelse, hvis de ellers er åbne. Det skyldes at smitten er lav, faktisk lige nu ikke-eksisterende, blandt de ansatte i dagtilbuddene, så det vurderes også at være sikkert for beboerne.

Fra d. 1. marts 2021 får Gentofte Børnevenner et nyt medlem: Eksperimental Institutionen. Det er en dobbelt nyhed, da det også er vores første institution uden for Gentofte Kommune. Vi glæder os meget til samarbejdet med denne meget spændende institution.

Hvad er Eksperimental Institutionen?

Det er en vuggestue og børnehave, normeret til omkring 60 børn. Cirka halvdelen af børnene har særlige behov og er anvist via Københavns Kommune. Af samme grund har institutionen en højere personalenormering og ansætter udelukkende uddannede pædagoger. Desuden er der både ude og inde flere kvadratmeter pr. barn end i de fleste institutioner. Navnet, Eksperimental Institutionen, kommer af at den i en periode var forskningsinstitution under Københavns Universitet. Læs mere om institutionen på deres hjemmeside.

Er der en særlig pædagogik tilknyttet?

Pædagogerne arbejder med at løfte alle børn med udgangspunkt i blandt andet teorien Theraplay og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Desuden har hvert barn både en primær og sekundær pædagog. Den sekundære pædagogs rolle benyttes bl.a. til at have en løbende sparring og evaluering kørende af måden barnet mødes på af primærpædagogen. Dette er beskrevet i denne artikel fra Børns Hverdag i december 2020.

 

Regeringen har meldt en omprioritering ud om kviktests de næste uger. Der bliver færre faste teststeder og flere mobile testenheder, der skal køre rundt til – i prioriteret rækkefølge – plejehjem, sociale institutioner og dernæst daginstitutioner mv. Målet er at personale på plejehjem skal testes hver dag, hvorfor en rigtig stor del af kapaciteten er optaget af dette. For Gentofte Kommune meddeler dagtilbudschef Sanne Nielsen, at det derfor lige nu er usikkert om alle daginstitutioner vil kunne få besøg hver uge, men at de arbejder på at få puslespillet til at gå op.

 

BUPL opfordrer ansatte i dagtilbud til at anmelde corona-sygemelding som en arbejdsskade, hvis de mener, de er blevet smittet på jobbet. Det er især på grund af bekymringen for at få senfølger, at pædagogerne henvender sig, siger Stephanie Rana, advokat i BUPLs arbejdsskadeafdeling. Hun siger endvidere, at man skal kunne sandsynliggøre at man er smittet på jobbet, men at der ikke er tale om, at der skal kunne peges på en konkret smittekilde.  Dette har dog indtil videre heller ikke været et problem i de godkendte arbejdsskadesager, da pædagoger hverken kan holde 2 meters afstand til børnene eller benytte værnemidler hele tiden – og derfor er det ofte mere sandsynligt, at de smittes på jobbet end i fritiden. Læs hele artiklen HER