26. september bragte Jyllands-Posten et debatindlæg af Dina Celia Madsen, konst. områdechef i Danmarks Evalueringsinstitut. Indlægget handler om at styrke børns leg uden at blande sig for meget og dermed ødelægge legen. Læs det her: https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/er-fejl-naar-voksne-tror-skal-styre-boerns-leg 

7 gode råd om leg i temahæfte

Danmarks Evalueringsinstitut har udgivet et hæfte om leg, som kan hentes gratis som pdf HER eller bestilles på tryk for 30 kr. pr. eksemplar HER.

De gode råd kommer fra legeforsker Ditte Winther-Lindqvist, som Gentofte Børnevenner havde som oplægsholder på en helt udsolgt pædagogisk konference efteråret 2018. Læs de gode råd her: https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/7-gode-raad-legeforskeren-saadan-styrke-boernenes-legerelationer

 

 

 

“Det er hård kost og en kold klud i hovedet på 17.000 pædagogstuderende landet over, når de skal læse artikler i Berlingske om, at børnene ikke får de pædagoger, som de fortjener. Og der bliver draget paralleller mellem de triste sager om mistrivsel, der har været i fremme i medierne, og kvaliteten af de dimittender, som vi uddanner på professionshøjskolerne.”

Sådan skriver  Annegrete Juul, dekan for det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole og Sami Stephan Boutaiba, direktør for Pædagogik og Ledelse på Professionshøjskolen Absalon. De har et debatindlæg i Berlingske Tidende i dag d. 24/9, hvor de taler for en langsigtet investeringsplan for pædagoguddannelserne, så der er fokus på både at kunne fastholde og tiltrække studerende.

Læs indlægget her: https://www.kp.dk/om+os/nyheder+og+presse/kp+i+debatten/2019/09/paedagoguddannelsen+berlingske

Børns vilkår har i denne uge offentliggjort en rapporten “Tryg tilknytning i dagtilbud”, der viser, at hvert femte barn savner omsorg og trøst i institutionen. Dette stemmer desværre overens med, at mange pædagoger ofte føler, ifølge formand for BUPL Elisa Rimpler, at de står alene med alt for mange børn og dermed ikke kan yde den omsorg, de gerne ville. På den måde rammer rapporten ind i debatten om bedre normeringer.

“Hvis alle børn skal opbygge en tryg tilknytning til en voksen i dagtilbuddet, forudsætter det, at normeringerne bliver løftet”, lyder en hovedanbefaling fra rapporten.

En anden anbefaling er at styrke den pædagogiske faglighed ved at ’udvikle pædagoguddannelsen med en større vægtning af praktiske færdigheder og en styrket viden om udviklingspsykologi’.

»Vi skal have flere voksne i dagtilbuddene, og det er meget vigtigt, at det er nærværende voksne. Udover bedre normeringer skal vi derfor styrke rammerne om det pædagogiske arbejde,« siger direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

Læs en artikel om rapporten fra BUPL HER

Læs rapporten HER

Børneminister Pernille Rosenkrantz-Theil har også lige udtalt sig om minimumsnormeringer på BUPLs hjemmeside. Læs det HER

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse. Men det går ikke godt med at tiltrække nye studerende, siden 2015 er optaget faldet med 17%. Det hjælper ikke på optaget, at pædagoguddannelsen løbende er blevet kritiseret for ikke at have tilstrækkelig høj kvalitet. Blandt andet har Danmarks Evalueringsinstitut peget på udfordringer med manglende studiekompetencer, lav studieintensitet, og at uddannelsen for sjældent lever op til de studerendes forventninger. Derfor afsætter regeringen nu et engangsbeløb på 127,5 millioner kroner til et kvalitetsløft af uddannelsen. Pengene er fundet ved at aflyse en særlig talentindsats, som den forrige regering indførte i 2019.

– Når vi investerer i pædagoguddannelsen investerer vi i vores børns fremtid. Det er vigtigt for, at Danmark bliver verdens bedste land at være barn i. De pædagogstuderende skal have flere undervisningstimer, mere feedback og særlig hjælp til de studerende, der synes det er svært at studere – for mig er det her første initiativ i at løfte pædagoguddannelsen, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Pædagogmangel og babyboom

Frem mod 2025 vil antallet af 0-5-årige stige fra 361.271 til 414.184. En stigning på 52.913. Og går man yderligere fem år frem, kan vi komme helt op på omkring 437.000. Det viser en analyse fra Kommunernes Landsforening. Og stigningen vil slå hårdest igennem i hovedstadsområdet, så der bliver rift om pædagogerne i vuggestuer og børnehaver de kommende år.

Dekan på Københavns Professionshøjskole udtaler: “Der er allerede i dag flere kommuner i hovedstadsområdet, hvor man kæmper med rekrutteringsudfordringer i daginstitutionerne. Så vores ambition på Københavns Professionshøjskole er klart at uddanne flere og dygtigere pædagoger de kommende år. De nye investeringer fra regeringen er et godt skridt på vejen.”

Hvad siger de ude i institutionerne?

Gentofte Børnevenner har i august gennemført en spørgeundersøgelse blandt ledere og souschefer i foreningens 23 medlemsinstitutioner. I besvarelsen giver de deres bud på, hvorfor pædagoguddannelsen har svært ved at tiltrække studerende. En leder udtaler: ” Pædagogfaget, både studiet og jobbet, har bestemt ikke fået den fedeste omtale i nyhederne – med alle de historier om dårlig undervisning, dårlige normeringer og dårlige lønninger, er det nærmest et mirakel, at der stadig er nogen, der vælger studiet. Heldigvis er virkeligheden ikke så sort/hvid, og pædagogfaget er stadig det fedeste og mest meningsfulde, man kan vælge.”

Men uddannelsen er også blevet for teoretisk, mener en anden leder: ”Pædagoguddannelsen skal tilbage til seminarierne, alt for meget teori og for lidt pædagogik.”

Undersøgelsen peger desuden på, at merituddannelsen som pædagog er for dyr for både den studerende og institutionen. Flere merituddannede pædagoger kunne ellers være en del af løsningen på pædagogmangelen.

Læs mere om kvalitetsløftet:

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2019/ekstraordinaert-loft-pa-127-5-millioner-til-paedagogstuderende#cookieoptin

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/minister-klar-med-1275-millioner-til-paedagoguddannelse

https://www.kp.dk/om+os/nyheder+og+presse/nyheder/2019/08/kvalitetsloeft+paedagoguddannelsen

 

 

Lyt til denne podcast fra BUPL og få inspiration til at arbejde med science i børnehøjde.

Science udgør sammen med Natur og Udeliv et tema i den styrkede pædagogiske læreplan, som mange pædagoger finder svært at tackle i hverdagen. Det vil en gruppe pædagoger, forskere og studerende og et bibliotek gøre noget ved.  Tag med Børn&Unge Podcast til mini-science-festival på Blågårds Plads i København, hvor vuggestue- og børnehavebørn, pædagoger og studerende fik mulighed for selv at prøve kræfter med alt fra robotter til magnetisme. Men festivalen var ikke kun til for fornøjelsens skyld. Hør i denne episode, hvad der foregik, og hvad der er de større tanker bag.

Find løbeskoene frem og vær med i Gentofte Løbet søndag d. 1. september. Det er arrangeret af Gentofte Løbeklub og både små og store kan være med. Start og mål er på atletikbanen på Gentofte Stadion. Der er en 1 mile rute (4 baner rundt på atletikbanen) og en 5 km rute, der går ned om Gentofte Sø og tilbage til atletikbanen. Hvert barn under 14 år får en flot løbe t-shirt, der er sponsoreret af Gentofte Børnevenner.

Der er både flotte vinderpræmier og fine sponsorpræmier udtrukket på løbsnummer. Vand, frugt og boller efter løbet til alle.

Hvornår? 1. september 2019 kl. 10 og 10.30

Hvad koster det? 125 kr. 25 kr. af hver billet går til Red Barnets landsindsamling, der ligger samme dag.

Læs mere HER

 

Gentofte Børnevenner ser frem til at følge den nye regerings indsatser for det gode børneliv i Danmark. Danmarks nye Børne- og undervisningsminister er Pernille Rosenkrantz-Theil, der senest har været socialordfører for Socialdemokratiet. Partiets børneordfører er egentligt Ane Halsboe-Jørgensen, der er regeringens Uddannelses- og forskningsminister. De to ministerposter kan siges at have et overlap og der er da allerede et parløb i stand mellem de to ministre, der sammen har skrevet bogen “Det betaler sig at investere i mennesker” (2018).

Men hvad har den ny regering lovet på dagtilbudsområdet?

En børneplan skal fremlægges, hvor målet er at forbedre forholdene for børn og personale i daginstitutioner gennem en langsigtet investeringsplan frem mod 2025. Normeringer, uddannelse, kvalitet og ledelse skal sammentænkes, og der vil komme lovbundne minimumsnormeringer, der implementeres i perioden frem mod 2025, således at de er fuldt indfasede i 2025. Det påbegyndes med kommuneaftalen for 2020.  Derudover skal der sikres uddannelse af mere pædagogisk personale.

Børnefattigdom skal bekæmpes

Der skal nedsættes ydelseskommission som efter senest 12 måneder skal foreslå en reform af ydelsesområdet. Kommissionens anbefalinger skal afhjælpe problemerne med børnefattigdom og understøtte, at flere kommer i beskæftigelse og at ydelsessystemet indrettes mere enkelt. Ligeledes vil regeringen indføre en fattigdomsgrænse, så udviklingen kan følges. Familier med børn på 0-14 år, der lige nu er omfattet af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen, vil modtage et månedligt tilskud indtil det nye ydelsessystem træder i kraft.

Folkeskolens tests skal gentænkes

Den ny regering vil aktivt bakke op om den aftale, som Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening har indgået om en ”Ny Start”. De nationale test i de mindste klasser skal så vidt muligt afskaffes og generelt skal anvendelsen af test gentænkes. Der skal gives bedre muligheder for senere skolestart, uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse afskaffes og vejledningsindsatsen styrkes.

Læs meget mere HER

Paula Martinez markerede fødselsdagen d. 21. juni med en festlig og bevæget reception, hvor samarbejdspartnere og kunder var inviteret. I sin velkomsttale fortalte hun, at det er hendes livsdrøm, der med åbningen af Ludika-Center for Development, er gået i opfyldelse. Paula har en kandidatgrad i idræt og pædagogik med sig fra Buenos Aires, Argentina, men har boet og arbejdet i Danmark i mange år. Hun er godt kendt i Gentofte, da hun har undervist i bevægelse og læring i både daginstitutioner og skoler i bl.a. Gentofte Kommune.

Motorisk træning styrker indlæring

Ludikas kunder er især børn, fra spædbørn med fødselsskader til børnehave- og skolebørn med problemer med indlæring eller motorik. Paula Martinez er desuden konsulent for pædagogisk personale og underviser dem i, hvordan de kan styrke indsatsen for en sund motorisk udvikling i hverdagen. Hun samarbejder tæt med Gentofte Børnevenner bl.a. med institutionstilbuddet Bevæg dig og lær, som er en blanding af gruppetræning for børn, undervisning af pædagogisk personale samt rådgivning af forældre. Paula Martinez har udviklet et særligt motorikprogram tilpasset skoler, som allerede er implementeret på Rygaards Skole og Hellerup International School. Hun samarbejder ligeledes med flere andre specialister og behandlere ind- og udland, så hun på den måde kan støtte op om, at den enkelte får den helt rigtige hjælp.

Rehabilitering af børn og voksne med handicap

Her til efteråret underviser Paula på et nyt dansehold for børn med særlige udfordringer. Dette i samarbejde med Gentofte Børnevenners ”Vennernes Klub,” der bl.a. tilbyder fritidsaktiviteter og fællesskab for børn med særlige udfordringer og deres familier. Paula Martinez arbejder desuden som frivillig med det danske landshold i Sitting Volleyball, der er en disciplin i Invictus Games. Invictus Games er en international sportsbegivenhed for sårede, skadede eller syge nuværende eller tidligere militærfolk. Hun kalder sig en discipel af den argentinske læge Dr. Rodolfo Castillo Morales, der udviklede et  helhedsbaseret neurologisk rehabiliteringskoncept til børn og voksne med sensomotoriske og kommunikative vanskeligheder.

Gentofte Børnevenner er glade for af at kunne tilbyde DRAMALEG med Ylva Norberg i efteråret 2019.

HVAD LAVER MAN TIL DRAMALEG?
Til DRAMALEG vil børnene arbejde med at lege lyd-, bevægelses- og sproglege, danse og lave rytmelege, improvisere og lege eventyr, spille rollelege, samt øve fokus, afslappelse og koncentration. Efter hver DRAMALEG-time vil Ylva, sammen med de deltagende pædagoger og uden børnene, evaluere dagens undervisning – dette for at støtte op om det pædagogiske læringsmiljø, der stilles krav om i Den styrkede pædagogiske læreplan. Der vil ikke komme en teaterforestilling ud af undervisningen, fokus er på den fordybede, drama-inspirerede leg og at møde børnene på deres niveau til kreativ leg uden krav om præstation. Forældrene velkomne til at overvære den sidste dramalegstime, hvis de har mulighed for det.

HVAD FÅR BØRNENE UD AF DET?
Ved at gå til DRAMALEG kan børnene få styrket deres opmærksomhed og koncentration, mange børn bliver ofte mere selvsikre og modige, da de øver sig på at stille sig op foran andre og optræde. Der trænes i lytte til andre og at vise og modtage omsorg, sætte ord på følelser samt øve socialt samspil og afkodning gennem leg.

DRAMALEG OG DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN
DRAMALEG støtter op om de fleste områder af Den styrkede pædagogiske læreplan, da Kultur, æstetik og fællesskab, Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse alle kommer i spil. Det fælles pædagogiske grundlag er også godt med, da måden områderne bliver inddraget på, er gennem leg og læring i et børnefællesskab. For at støtte hjemmelæringsmiljøet vil Gentofte Børnevenner, i samarbejde med Ylva Norberg, producere et materiale som alle deltagende børn får med hjem, så der også kan arbejdes med elementer af DRAMALEG derhjemme.

Praktiske detaljer:

Holdet for de 3-4årige: Maks. 10 børn og min. 2 pædagoger. Forløbet består af 45 min. dramaleg med børnene og 20-30 min. feedback og evaluering med pædagogerne bagefter.

Holdet for de 5-6årige: Maks. 12 børn og min. 1 pædagog. Forløbet består af 60 min. dramaleg med børnene og 20-30 min. feedback og evaluering med pædagogerne bagefter. Her vil der især arbejdes med skoleparathed.

Lokale: Dramaleg-holdet skal bruge et aflukket lokale, hvor de kan være uforstyrret.

Pris: 10 undervisningsgange koster 1100 kr. inkl. Moms.

Dato: Fra d. 9. september til 22. november. Ingen undervisning i uge 42

Vi tilbyder følgende hold:

  1. Mandag kl. 10-11.30 (3-4årige)
  2. Mandag kl. 12.30-14 (5-6årige)
  3. Tirsdag kl. 10-11.30 (3-4årige)
  4. Tirsdag kl. 12.30-14 (5-6årige)
  5. Onsdag kl. 10-11.30 (3-4årige)
  6. Onsdag kl. 12.30-14 (5-6årige)
  7. Torsdag kl. 10-11.30 (3-4årige)
  8. Torsdag kl. 12.30-14 (5-6årige)
  9. Fredag kl. 10-11.30 (5-6årige)

OBS! Det vil ikke være muligt at rykke rundt på tiderne fra gang til gang, da Ylva har et fuldt skema. Der kan desværre ikke tilbydes erstatningsgange ved aflysning, da Ylva kun er ansat hos Gentofte Børnevenner i perioden september-november 2019.

OM YLVA NORBERG

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommer fra Sverige, 47 år
Mor til tvillinger på 13 år, bor i Hellerup
Under uddannelse til dramapædagog ved Malmø universitet
Cand. mag i fransk, med spansk og historie som bifag, 17 år i dansk oversættelsesvirksomhed som Relations Manager
Skuespillererfaring fra Calle Flygares teaterskola, Stockholm; Cours Florent, Paris; Tensta Teaterensemble, Stockholm.
Frivillig hos Dansk Flygtningehjælps Leg og Læringsgruppe.

Ny analyse fra Cepos undersøger, hvorfor der er så højt et sygefravær i dagtilbuddene, men belyser også, hvad der kan gøres for at få det til at falde. Gevinsterne er mange: større tryghed for børn og forældre, bedre arbejdsmiljø for personalet og en væsentlig besparelse på et meget trængt budget.

Langtidsfrisk i stedet for langtidssyg

Analysen har undersøgt, hvad der bliver gjort for at mindske sygefraværet i de kommuner med det laveste sygefravær. I en kommune italesættes sygefraværet mere. Der er f.eks. gode resultater med, at der er faste regler fra kommunens side for, hvor tit lederen ringer til en syg medarbejder, det kan være 1., 5., 14. og 28. dag. Det er ikke kun kontrol, men også omsorg for medarbejderen. På den måde kan lederen bl.a. kan finde ud af om sygefraværet er arbejdsmiljørelateret – og dermed gøre noget ved det. I en anden kommune er der iværksat forsøg med ergonomiske øvelser, der skal forebygge nedslidning. Der er også gode resultater med nye luftrensere, der renser luften om natten. Dette har medført mindre hovedpine og mindsket astmagener for medarbejderne.

Lederen skal motivere sine medarbejdere

Det virker også positivt på sygefravær, når lederen gør noget for at motivere sine medarbejdere. En leder fortæller, at hun især er tydelig omkring sine forventninger til de unge medarbejdere, så de lærer, at det rammer andre, når de lægger sig syge.  Og dermed få rykket grænsen for, hvornår man melder sig syg, så det er pga. reel sygdom og ikke bare en dårlig dag. I en anden kommune har de et system med en ”Bedste makker”- en yndlingskollega – som er med til at holde øje med, om man trives i hverdagen. ”Bedste makkeren” kører også ud med blomster, ved sygdom og er også med ved en evt. sygefraværssamtale.

Læs hele rapporten HER