Find løbeskoene frem og vær med i Gentofte Løbet søndag d. 1. september. Det er arrangeret af Gentofte Løbeklub og både små og store kan være med. Start og mål er på atletikbanen på Gentofte Stadion. Der er en 1 mile rute (4 baner rundt på atletikbanen) og en 5 km rute, der går ned om Gentofte Sø og tilbage til atletikbanen. Hvert barn under 14 år får en flot løbe t-shirt, der er sponsoreret af Gentofte Børnevenner.

Der er både flotte vinderpræmier og fine sponsorpræmier udtrukket på løbsnummer. Vand, frugt og boller efter løbet til alle.

Hvornår? 1. september 2019 kl. 10 og 10.30

Hvad koster det? 125 kr. 25 kr. af hver billet går til Red Barnets landsindsamling, der ligger samme dag.

Læs mere HER

 

Gentofte Børnevenner ser frem til at følge den nye regerings indsatser for det gode børneliv i Danmark. Danmarks nye Børne- og undervisningsminister er Pernille Rosenkrantz-Theil, der senest har været socialordfører for Socialdemokratiet. Partiets børneordfører er egentligt Ane Halsboe-Jørgensen, der er regeringens Uddannelses- og forskningsminister. De to ministerposter kan siges at have et overlap og der er da allerede et parløb i stand mellem de to ministre, der sammen har skrevet bogen “Det betaler sig at investere i mennesker” (2018).

Men hvad har den ny regering lovet på dagtilbudsområdet?

En børneplan skal fremlægges, hvor målet er at forbedre forholdene for børn og personale i daginstitutioner gennem en langsigtet investeringsplan frem mod 2025. Normeringer, uddannelse, kvalitet og ledelse skal sammentænkes, og der vil komme lovbundne minimumsnormeringer, der implementeres i perioden frem mod 2025, således at de er fuldt indfasede i 2025. Det påbegyndes med kommuneaftalen for 2020.  Derudover skal der sikres uddannelse af mere pædagogisk personale.

Børnefattigdom skal bekæmpes

Der skal nedsættes ydelseskommission som efter senest 12 måneder skal foreslå en reform af ydelsesområdet. Kommissionens anbefalinger skal afhjælpe problemerne med børnefattigdom og understøtte, at flere kommer i beskæftigelse og at ydelsessystemet indrettes mere enkelt. Ligeledes vil regeringen indføre en fattigdomsgrænse, så udviklingen kan følges. Familier med børn på 0-14 år, der lige nu er omfattet af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen, vil modtage et månedligt tilskud indtil det nye ydelsessystem træder i kraft.

Folkeskolens tests skal gentænkes

Den ny regering vil aktivt bakke op om den aftale, som Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening har indgået om en ”Ny Start”. De nationale test i de mindste klasser skal så vidt muligt afskaffes og generelt skal anvendelsen af test gentænkes. Der skal gives bedre muligheder for senere skolestart, uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse afskaffes og vejledningsindsatsen styrkes.

Læs meget mere HER

Paula Martinez markerede fødselsdagen d. 21. juni med en festlig og bevæget reception, hvor samarbejdspartnere og kunder var inviteret. I sin velkomsttale fortalte hun, at det er hendes livsdrøm, der med åbningen af Ludika-Center for Development, er gået i opfyldelse. Paula har en kandidatgrad i idræt og pædagogik med sig fra Buenos Aires, Argentina, men har boet og arbejdet i Danmark i mange år. Hun er godt kendt i Gentofte, da hun har undervist i bevægelse og læring i både daginstitutioner og skoler i bl.a. Gentofte Kommune.

Motorisk træning styrker indlæring

Ludikas kunder er især børn, fra spædbørn med fødselsskader til børnehave- og skolebørn med problemer med indlæring eller motorik. Paula Martinez er desuden konsulent for pædagogisk personale og underviser dem i, hvordan de kan styrke indsatsen for en sund motorisk udvikling i hverdagen. Hun samarbejder tæt med Gentofte Børnevenner bl.a. med institutionstilbuddet Bevæg dig og lær, som er en blanding af gruppetræning for børn, undervisning af pædagogisk personale samt rådgivning af forældre. Paula Martinez har udviklet et særligt motorikprogram tilpasset skoler, som allerede er implementeret på Rygaards Skole og Hellerup International School. Hun samarbejder ligeledes med flere andre specialister og behandlere ind- og udland, så hun på den måde kan støtte op om, at den enkelte får den helt rigtige hjælp.

Rehabilitering af børn og voksne med handicap

Her til efteråret underviser Paula på et nyt dansehold for børn med særlige udfordringer. Dette i samarbejde med Gentofte Børnevenners ”Vennernes Klub,” der bl.a. tilbyder fritidsaktiviteter og fællesskab for børn med særlige udfordringer og deres familier. Paula Martinez arbejder desuden som frivillig med det danske landshold i Sitting Volleyball, der er en disciplin i Invictus Games. Invictus Games er en international sportsbegivenhed for sårede, skadede eller syge nuværende eller tidligere militærfolk. Hun kalder sig en discipel af den argentinske læge Dr. Rodolfo Castillo Morales, der udviklede et  helhedsbaseret neurologisk rehabiliteringskoncept til børn og voksne med sensomotoriske og kommunikative vanskeligheder.

Gentofte Børnevenner er glade for af at kunne tilbyde DRAMALEG med Ylva Norberg i efteråret 2019.

HVAD LAVER MAN TIL DRAMALEG?
Til DRAMALEG vil børnene arbejde med at lege lyd-, bevægelses- og sproglege, danse og lave rytmelege, improvisere og lege eventyr, spille rollelege, samt øve fokus, afslappelse og koncentration. Efter hver DRAMALEG-time vil Ylva, sammen med de deltagende pædagoger og uden børnene, evaluere dagens undervisning – dette for at støtte op om det pædagogiske læringsmiljø, der stilles krav om i Den styrkede pædagogiske læreplan. Der vil ikke komme en teaterforestilling ud af undervisningen, fokus er på den fordybede, drama-inspirerede leg og at møde børnene på deres niveau til kreativ leg uden krav om præstation. Forældrene velkomne til at overvære den sidste dramalegstime, hvis de har mulighed for det.

HVAD FÅR BØRNENE UD AF DET?
Ved at gå til DRAMALEG kan børnene få styrket deres opmærksomhed og koncentration, mange børn bliver ofte mere selvsikre og modige, da de øver sig på at stille sig op foran andre og optræde. Der trænes i lytte til andre og at vise og modtage omsorg, sætte ord på følelser samt øve socialt samspil og afkodning gennem leg.

DRAMALEG OG DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN
DRAMALEG støtter op om de fleste områder af Den styrkede pædagogiske læreplan, da Kultur, æstetik og fællesskab, Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse alle kommer i spil. Det fælles pædagogiske grundlag er også godt med, da måden områderne bliver inddraget på, er gennem leg og læring i et børnefællesskab. For at støtte hjemmelæringsmiljøet vil Gentofte Børnevenner, i samarbejde med Ylva Norberg, producere et materiale som alle deltagende børn får med hjem, så der også kan arbejdes med elementer af DRAMALEG derhjemme.

Praktiske detaljer:

Holdet for de 3-4årige: Maks. 10 børn og min. 2 pædagoger. Forløbet består af 45 min. dramaleg med børnene og 20-30 min. feedback og evaluering med pædagogerne bagefter.

Holdet for de 5-6årige: Maks. 12 børn og min. 1 pædagog. Forløbet består af 60 min. dramaleg med børnene og 20-30 min. feedback og evaluering med pædagogerne bagefter. Her vil der især arbejdes med skoleparathed.

Lokale: Dramaleg-holdet skal bruge et aflukket lokale, hvor de kan være uforstyrret.

Pris: 10 undervisningsgange koster 1100 kr. inkl. Moms.

Dato: Fra d. 9. september til 22. november. Ingen undervisning i uge 42

Vi tilbyder følgende hold:

 1. Mandag kl. 10-11.30 (3-4årige)
 2. Mandag kl. 12.30-14 (5-6årige)
 3. Tirsdag kl. 10-11.30 (3-4årige)
 4. Tirsdag kl. 12.30-14 (5-6årige)
 5. Onsdag kl. 10-11.30 (3-4årige)
 6. Onsdag kl. 12.30-14 (5-6årige)
 7. Torsdag kl. 10-11.30 (3-4årige)
 8. Torsdag kl. 12.30-14 (5-6årige)
 9. Fredag kl. 10-11.30 (5-6årige)

OBS! Det vil ikke være muligt at rykke rundt på tiderne fra gang til gang, da Ylva har et fuldt skema. Der kan desværre ikke tilbydes erstatningsgange ved aflysning, da Ylva kun er ansat hos Gentofte Børnevenner i perioden september-november 2019.

OM YLVA NORBERG

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommer fra Sverige, 47 år
Mor til tvillinger på 13 år, bor i Hellerup
Under uddannelse til dramapædagog ved Malmø universitet
Cand. mag i fransk, med spansk og historie som bifag, 17 år i dansk oversættelsesvirksomhed som Relations Manager
Skuespillererfaring fra Calle Flygares teaterskola, Stockholm; Cours Florent, Paris; Tensta Teaterensemble, Stockholm.
Frivillig hos Dansk Flygtningehjælps Leg og Læringsgruppe.

Ny analyse fra Cepos undersøger, hvorfor der er så højt et sygefravær i dagtilbuddene, men belyser også, hvad der kan gøres for at få det til at falde. Gevinsterne er mange: større tryghed for børn og forældre, bedre arbejdsmiljø for personalet og en væsentlig besparelse på et meget trængt budget.

Langtidsfrisk i stedet for langtidssyg

Analysen har undersøgt, hvad der bliver gjort for at mindske sygefraværet i de kommuner med det laveste sygefravær. I en kommune italesættes sygefraværet mere. Der er f.eks. gode resultater med, at der er faste regler fra kommunens side for, hvor tit lederen ringer til en syg medarbejder, det kan være 1., 5., 14. og 28. dag. Det er ikke kun kontrol, men også omsorg for medarbejderen. På den måde kan lederen bl.a. kan finde ud af om sygefraværet er arbejdsmiljørelateret – og dermed gøre noget ved det. I en anden kommune er der iværksat forsøg med ergonomiske øvelser, der skal forebygge nedslidning. Der er også gode resultater med nye luftrensere, der renser luften om natten. Dette har medført mindre hovedpine og mindsket astmagener for medarbejderne.

Lederen skal motivere sine medarbejdere

Det virker også positivt på sygefravær, når lederen gør noget for at motivere sine medarbejdere. En leder fortæller, at hun især er tydelig omkring sine forventninger til de unge medarbejdere, så de lærer, at det rammer andre, når de lægger sig syge.  Og dermed få rykket grænsen for, hvornår man melder sig syg, så det er pga. reel sygdom og ikke bare en dårlig dag. I en anden kommune har de et system med en ”Bedste makker”- en yndlingskollega – som er med til at holde øje med, om man trives i hverdagen. ”Bedste makkeren” kører også ud med blomster, ved sygdom og er også med ved en evt. sygefraværssamtale.

Læs hele rapporten HER

På en almindelig tirsdag blev et ualmindeligt projekt indviet af Borgmester Hans Toft: “Lille Ribis Refugium  – et hverdagseventyr i børnehøjde.” Indvielsen blev fejret med både taler, boblevand, rød snor og lækre canapeer. Lille Ribis Refugiet er en sansehave placeret på den smalle stribe forhave, der omkranser Ribisgården ud mod Ribisvej. Et område, der de fleste steder er forsømt, forblæst og hurtigt forbigået. Men Ribisgårdens leder, Ulla Qvist Engholm, så derimod potentialet, da området alligevel skulle totalrenoveres. Sammen med Carina Thorsted Münster og Boe Sallingboe blev et projekt tegnet, der skulle være fyldt med duft og smagsoplevelser, og tilbyde et refugies ro midt i hverdagsmylder og -travlhed. Siden projektet blev tegnet har Ribisgården sparet sammen, fået økonomisk støtte af Gentofte Kommune og også et beløb fra en af Gentofte Børnevenners fonde, og i går d. 18. juni kunne resultatet endeligt nydes af både store og små.

 

Fra d. 12.-16. juni var Gentofte Børnevenner for første gang med på Folkemødet. Gentofte Børnevenner delte et telt med 14 andre selvejende organisationer under Selveje Danmark. Her er et lille klip fra teltet, hvor Sabina Holm Larsen, direktør for Gentofte Børnevenner, dels præsenterer Gentofte Børnevenner og fortæller om værdien af at være en lokal paraplyorganisation i en tid, hvor selvejet har trange kår i mange kommuner:

Gentofte Børnevenner har i foråret tilbudt personalet i foreningens medlemsinstitutioner et særligt træningsforløb tilrettelagt specielt til pædagogisk personale. En gang om ugen har de gennemgået en times program med elementer af Pilates, Eutoni og sansemotorisk stimulation tilrettelagt af Paula Martinez, der har en kandidatgrad i pædagogik og idræt fra Argentina. Paula har startet Ludika – Center for Development, der har lokaler på Smakkegårdsvej.

Erfaringer fra Børnehuset Stolpehøj

Leder af Børnehuset Stolpehøj, Helle Virena Nielsen, har tilbudt forløbet til sine medarbejdere. ”Min første tanke, da jeg så Gentofte Børnevenners tilbud, var, at her var en mulighed som kunne hjælpe os med at holde fokus på fællesskab og bevægelse,” siger hun og uddyber ”fysisk aktivitet skaber en mulighed for at knytte et tættere bånd til kollegerne og det giver energi og selvtillid, modvirker sygdom i en til tider temmelig presset hverdag.” I tilrettelæggelsen af forløbet sørgede Paula Martinez for, at der blev trænet arbejdsstillinger, ikke bare med fokus på at passe bedre på fysikken, men også hvordan det kan bruges pædagogisk sammen med børnene.

I det nyeste nummer af Børns Hverdag (Juni 2019) skriver Gentofte Børnevenners samarbejdspartner, Ida Dannekiold-Samsøe, en artikel om Anvendt Adfærdsanalyse (ABA) i Gentofte Børnehave. Læs hele artiklen her: Børns Hverdag 2019-3 side 14-15 Udviklingsprojekt styrker faglighed og inklusion

Ida Danneskiold-Samsøe ph.d. og ekstern lektor på CBS samt medstifter af Huset for Inklusion, der også er stiftet af Gentofte Børnevenner, Adfærdsanalytiker Mette Have Sørensen og Iværksætter Morten Boas.

“Forældrenes betydningsfulde rolle i dagtilbud” er en håndbog, der klæder ledere og forældrerepræsentanter i dagtilbudsbestyrelser og forældreråd på til at få det bedste ud af denne del af forældresamarbejdet. Bogen giver viden om, hvordan det bedst giver mening at inddrage forældrenes gode kræfter, og hvordan man kan kvalificere bestyrelsesarbejdet. Samtidig gør bogen det klart for forældrene, hvad deres opgaver er i bestyrelsesarbejdet.

Her gives letlæste introduktioner, refleksioner og værktøjer til: 

 • Hvorfor forældre er betydningsfulde rollemodeller 
 • Dagtilbuddets opgave og arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan 
 • Rammen for arbejdet i bestyrelser og råd De vigtigste opgaver i bestyrelser og råd, og hvordan man arbejder med dem
 • Hvordan bestyrelsen arbejder godt sammen og gør en forskel

Kirsten Birk Lassen er indehaver af Følgeskabet, og en god samarbejdspartner for Gentofte Børnevenner gennem flere år. Hun har specialiseret sig i at udvikle og understøtte forældresamarbejdet i dagtilbud. Hun afholder kurser og foredrag om, hvordan man i fællesskab kan skabe dagtilbud af høj kvalitet til børnenes bedste.

Læs mere og bestil bogen HER