Socialstyrelsen har netop udgivet en ny udgave af corona-retningslinjerne til medarbejdere i socialområdet.

Der er primært foretaget ændringer i disse afsnit i retningslinjerne:

  • 2.0     Genoptagelse af indsatser og aktiviteter på sociale tilbud
  • 2.2.2  Behov for test uden samtykke
  • 2.3     Brug af værnemidler
  • 2.4     Besøg

Læs hæftet HER

Gentofte Kommune anbefaler, at alle forældremøder i kommunale dagtilbud bliver afholdt digitalt via Teams pga. smitterisikoen, og at man benytter Doodle, hvis der er kampvalg om posterne i forældrebestyrelsen. Hvis man ønsker at gennemføre med fysisk fremmøde anbefales det, at man mødes udendørs.

Alle de selvejende dagtilbud er ikke pålagt at følge kommunens anbefalinger, men det er deres helt klare anbefaling – også for de selvejende – i en tid med stigende smittetal. Kommunen har desuden gjort klart, at selvom der ikke står noget om, at man kan afholde digitale forældremøder i institutionens vedtægter, så tolker de reglerne sådan, at et fremmøde godt kan være digitalt og at det tæller på lige fod med fysisk fremmøde.

Læs meget mere om anbefalingerne her: Forældremøder og valg

Sundhedstyrelsen har lavet en række fornyede kampagne-plakater, der kan tilpasses de enkelte kommuner. Gentofte kommune har netop sendt de tilpassede plakater ud og opfordrer til, at de bliver hængt op alle steder, hvor der kommer mange mennesker igennem.

Hent dem her:

Hold fast plakat A3 farve med GK

Hold fast plakat A3 sort hvid med GK

Poster A3 The number of people infected with novel coronavirus has increased in your local area

Bostedet Østerled har netop taget hul på Fremfærdsprojektet. Det handler om tidlig opsporing af demens hos mennesker med funktionsnedsættelser. Østerled afprøver og udvikler indsatser for mennesker med udviklingshæmning og demens sammen med 5 andre kommuner. Socialt Udviklingscenter (SUS) og Københavns Professionshøjskole (KP) står for
gennemførelsen af projektet. Der vil blive arbejdet tre spor:

1. Kompetenceudvikling, som KP står for
2. Afprøvning og udvikling, som KP og SUS sammen står får
3. Erfaringsopsamling, som Socialt Udviklingscenter SUS står for

Afprøvningen og udviklingen af indsatserne foregår på Østerled. SUS’ opgave er at støtte op om Østerleds forudsætninger for at gøre det, og løbende trække erfaringer ud på tværs, så der i sidste ende kommer nogle gode bud på, hvordan man styrker indsatsen på dette område.

Gentofte Børnevenner er medlem af Selveje Danmark, der er en brancheforening for over 250 selvejende non-profit organisationer på velfærdsområdet.

Selveje Danmark arbejder for at sikre medlemmerne – og deres over 10.000 ansatte – de bedst mulige rammevilkår og har løbende fokus rettet mod den politiske situation. De sørger for at være til stede politisk som en aktiv repræsentant og aktør for de selvejende organisationer i Danmark.

Læs Selveje Danmarks årsberetning HER

 

EMU – Danmarks læringsportal – afholder en række virtuelle temamøder om læreplansarbejdet. Møderne er for dagtilbudsledere og forvaltningskonsulenter og er d. 11., 15. og 21. september. Læs mere og tilmeld jer HER

Rambøll tilbyder webinarer om Hjernen & Hjertet for fagpersoner i dagtilbud og kommunale tovholdere. Rambøll har ændret på brugerfladen for at gøre platformen nemmere at bruge. Hjernen & Hjertet er en digital platform til at skabe kvalitet i dagtilbuddet. Det er meningen, at det skal understøtte og automatisere en lang række processer og aktiviteter, som danner grundlag for løbende refleksion og dialog på alle niveauer. Læs mere om webinarerne HER 

 

Børne- og Undervisningsministeriet, BUPL, FOA og KL er gået sammen om at lave en pris for at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde. Alle daginstitutioner og dagplejere/dagplejegrupper, der arbejder med 0-6-årige børn, kan indstilles til Årets Dagtilbud. Og ikke nok med det, alle kan indstille en daginstitution eller dagpleje til Årets Dagtilbud. Det kan f.eks. være forældre og bestyrelser, medarbejdere og ledere, konsulenter og forskere. Læs mere HER

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har netop udgivet et magasin med viden om og gode råd til at styrke den trygge tilknytning i dagtilbud. På EVA har de fokus på tilknytning i flere undersøgelser det kommende år. I dette nummer af EVA Tema kan man læse mere om, hvad forskningen siger om tryg tilknytning, og hvordan man i dagtilbuddet kan arbejde med tilknytning.

Læs magasinet her: 8230 EVA TEMA Tilknytning_5_WEB_NY (1)

KL har udsendt en præcisering af retningslinjerne for brug af mundbind på arbejdspladser – og hvad der egentligt er arbejdsgivers ansvar. Her er et kort resumé:

Om situationer hvor der er krav om mundbind, har Arbejdstilsynet har oplyst følgende:

Mundbind/visir, der skal bæres af ansatte for at begrænse risikoen for, at de bliver udsat for coronavirus i arbejdstiden, er personlige værnemidler. Og det skal arbejdsgiveren sørge for at stille til rådighed.

Om situationer hvor der ikke er krav om mundbind, har Arbejdstilsynet har oplyst følgende:

Ved arbejde, hvor der ikke er påbudt brug af mundbind fra sundhedsmyndighederne, skal arbejdsgiveren efter arbejdsmiljølovgivningen foretage en risikovurdering, hvis arbejdet medfører risiko for udsættelse for smitte. På baggrund af den skal der foretages de evt. nødvendige foranstaltninger for at beskytte medarbejderne. Her skal STOP-princippet følges. Det vil sige, at arbejdsgiveren, hvis det er muligt, først skal sikre de ansatte ved organisatoriske eller tekniske løsninger f.eks. ved at holde den nødvendige afstand. Er det ikke muligt, kan personlige værnemidler som et mundbind tages i brug.

Arbejdsgiver er ikke forpligtet til at stille mundbind til rådighed for medarbejdere, der generelt er bekymrede. Arbejdsgiver bør tage en dialog med de pågældende medarbejdere med henblik på at finde løsninger i den konkrete situation.

Læs mere her: Information om COVID-19 til dagtilbud_ skoler mm