Den integrerede institution Elmegården har en ledig stilling som pædagog i børnehaven, så kender du nogen oplagte kandidater, der kan lide at lege, så må du endelig dele opslaget med dem. Se opslaget HER 

Om Elmegården

I Elmegården er der plads til 31 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn. Vuggestuen og børnehaven er opdelt i hver sin afdeling, men bor i er ét fælles arkitekttegnet hus fra 1972. Institutionen ligger meget naturskønt i Charlottenlund – tæt på Forstbotanisk have og Bernstorff Slotspark. Legen er i centrum i Elmegården. At lege i et rummeligt og inkluderende fællesskab, ser de som en af de vigtigste brikker i det gode børneliv. Der er hjertevarme, plads til forskellighed og fokus på det enkelte barn. Personalegruppen er engageret og rummer høj faglighed samt bred diversitet.

Elmegårdens historie

Elmegården blev åbnet af Gentofte Børnevenner i 1972. Den begyndte som 4 institutioner i to huse: 2 vuggestuer og en heldagsbørnehave og en halvdagsbørnehave. I halvdagsbørnehaven var der 2 hold børn, der kom på skift af hinanden. De lave bygninger, som institutionen bor i nu, er opført af Gentofte Kommune, tegnet af professor K. P. Harboe. Elmegårdene havde i de første år en forpligtelse til at reservere et mindre antal pladser til børn af kommunalt ansatte. Halvdagsbørnehaven blev en heldagsbørnehave fra 1984. Elmegårdens børnehaver blev sammenlagt med Bøgegårdens børnehaver i 2016 og bliver til én integreret institution.  Bøgegården blev åbnet af Gentofte Børnevenner i 1979 i en nedlagt fødeklinik, i samme bygning havde der været en fritidsklub (fra 1940 og frem) og før det holdt dele af kommunens forvaltning til i samme bygninger, før rådhuset blev bygget. I forbindelse med sammenlægningen flyttede Bøgegården ud af den gamle fødeklinik og over i de lave bygninger fra 1972.

Der er blevet lempet en del på restriktionerne, så hverdagen efter sommerferien ligner næsten tiden før corona.

Det gælder dog fortsat, at personale i dagtilbud opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt med mindre de er færdigvaccinerede.

Personalet har stadig ret til at bære visir, hvis de ønsker det.

Børnegrupperne må nu gerne blandes på tværs, men de høje krav til ekstra rengøring af kontaktpunkter og legetøj gælder stadig. Herunder det med at legetøj, der ikke kan rengøres på den anbefalede måde, fortsat skal gemmes væk.

Ligeledes må der gerne holdes faglige og sociale arrangementer igen.

Læs den seneste ordlyd her: Dagtilbud (coronasmitte.dk)

Pr. 1. august søger Brobækhus en pædagog. Se stillingsopslaget her: stillingsopslag maj 2021

Børnehaven Brobækhus er åbnet i 1993 af Gentofte Børnevenner som et skovbørnehaveprojekt på en stor tilgroet grund med en lagerbygning på. Initiativet kom fra en gruppe forældre, heriblandt Marianne Byth og Lola Matschofski, hhv. souschef og leder i gennem mange år i Brobækhus. Der bliver bygget en egentlig børnehave på grunden i 1995 og i dag er børnehaven er en helt særlig naturbørnehave med mange dyr og et aktivt udeliv.

Smitten er steget drastisk i Gentofte Kommune de seneste uger. Gentofte Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer derfor alle børn (også under 12 år), unge og voksne til at blive testet regelmæssigt – og i øvrigt følge myndighedernes anvisninger, så spredningen af corona i Gentofte Kommune kan blive stoppet. Se hvor du kan blive testet i Gentofte her: Bliv testet for corona – Gentofte Kommune

Dagtilbudschef Sanne Nielsen har desuden meddelt, at alle daginstitutioners medarbejdere skal sikres test to gange om ugen i de kommende to uger.  Der vil komme nærmere besked om, hvornår medarbejderne på den enkelte institution får mulighed for test.

Lige nu er det ca. 40% af medarbejderne, der benytter sig at de testbiler, der kommer ud. Så Sanne Nielsen opfordrer derfor alle medarbejdere til at tage i mod tilbuddet om test.

 

I har mulighed for at få inspiration og ny viden til den pædagogfaglige udvikling fra seks forskere, som står klar med oplæg og workshopforløb støttet af BUPL’s forskningspulje. Hent en flyer til print HER

Vælg mellem seks emner
Seks forskere er klar til at drøfte forskningsresultater og udviklingsmuligheder med jer som pædagoger og ledere – vælg mellem seks emner:

 • Børnesensitive perspektiver i arbejdet med læringsmiljø og evaluering
  Hør om, hvordan pædagoger kan udvikle læringsmiljøet i dagtilbud ved at inddrage børns perspektiver.
 • Magi i læringsmiljøet gennem leg og æstetiske virkemidler
  Få viden om, hvordan pædagoger kan etablere læringsmiljøer, som er inspirerende for både børn og voksne, og som favner alle læreplanens temaer.
 • Nye veje i skolepædagogers samarbejde med lavt præsterende drenge
  Hør om, hvordan pædagoger i samarbejde med lærere kan styrke lavt præsterende drenges deltagelse i stærke faglige fællesskaber.
 • Fritidspædagogers upåagtede forældresamarbejde om udsatte børn og unge
  Få inspiration til, hvordan fritidspædagoger kan udvikle og synliggøre det udvidede forældresamarbejde, der på en gang er en vigtig opgave og en juridisk jungle.
 • Fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unge i udsatte boligområder
  Hør om, hvordan fritidspædagogikken kan forebygge, at børn og unge bevæger sig ind i kriminalitet og bander, og i stedet sikre trivsel og tilknytning til positive fællesskaber.
 • Signalement af en specialpædagogisk faglighed
  Få forskerens karakteristik af specialpædagogisk virksomhed og et billede af, hvad der kendetegner pædagogers faglige tilgange og kompetencer.

Oplæg
Et forskeroplæg giver indspark, der kan kickstarte eller understøtte faglige diskussioner i jeres institution. Det kan foregå ved fx et fyraftensmøde eller på en personaledag og rummer både oplæg og mulighed for at drøfte pointer og udfordringer, der er særligt relevante for jer. Varighed i alt 1,5 timer.

Workshop
Et workshopforløb kan inspirere til nye måder at arbejde med faglig udvikling og giver mulighed for at gå i dybden med et emne. Et workshopforløb omfatter to forskerbesøg. Det første besøg rummer oplæg og diskussion af, hvad I vil have fokus på at arbejde videre med. Frem mod andet forskerbesøg arbejder I med de udvalgte fokusområder og opsamler jeres erfaringer. Ved det andet og afsluttende besøg fremlægger I jeres erfaringer, og sammen med forskeren diskuterer og reflekterer I over, hvordan I vil arbejde videre. Hvert forskerbesøg varer 1,5 timer.

Sådan søger I

Nedenfor finder I et link til et ansøgningsskema, som I skal udfylde og derefter uploade via bupl.dk/min-side – kig under fanebladet ”Andet”.
Af sikkerhedsmæssige årsager foregår korrespondancen om ansøgning via ”Min side”.

I ansøgningsskemaet vælger I emne og ønsker oplæg eller workshopforløb. Skriv også nogle linjer om hvordan, I vil arbejde med emnet hos jer.

Hent ansøgningsskema – pdf

Tilmeld jer senest den 15. maj 2021. Oplæg og workshopper skal være afholdt senest den 15. december 2021.

Kontakt

Kontakt konsulent Rikke Wettendorff [email protected], hvis I har spørgsmål.

Oplæg og workshopper er gratis for jer som BUPL-medlemmer; de bliver finansieret af BUPL’s forskningspulje, som også har til formål at styrke forskningsformidlingen.

Så husk, at det kræver 10 dage i isolation efter hjemkomst – og det gælder også for børn, der så ikke må komme i institution. Isolationen må tidligst brydes efter en negativ PCR-test taget på 4. dagen efter hjemkomsten. Læs mere her: Krav om test og 10 dages isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

Gentofte Kommune har netop lanceret en spændende ny mad- og måltidspolitik, der gælder for alle børn, unge, voksne og ældre – raske som syge – der får tilberedt, serveret eller køber mad i Gentofte Kommunes institutioner, skoler, tilbud og på arbejdspladserne. Læs kommunens folder HER. Eller læs en forkortet udgave herunder.

Man kan stadig lave sin egen mad- og måltidspolitik

Mad- og Måltidspolitikken skal danne grundlag for arbejdet med mad og måltider i kommunens institutioner, skoler, tilbud osv. Det er tanken, at politikken kan danne grundlag for lokale mad- og måltidspolitikker – altså at den enkelte institution selv fortolker og formulerer deres politik indenfor de givne rammer:

 • Lokale mad- og måltids-politikker skal tage afsæt i Mad- og Måltidspolitikken.
 • De lokale politikker skal desuden følge Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer i forhold til indhold, sammensætning, tilberedning og rammer for måltidet.
 • De lokale politikker skal være tilgængelige for såvel borgere som ansatte.

Borgere med særlige behov

Mad og måltidet kan være en udfordring, hvis man er syg eller har en funktions-nedsættelse, derfor skal måltidet tilpasses de særlige behov. Det er også en målsætning, at madens sanselige indtryk skal prioriteres ved servering, og borgerne bør så vidt muligt indgå aktivt i måltidet. Målsætningerne er som følger:

 • Måltidet bør tilpasses individuelle behov for samvær, tilberedning, servering og kostsammensætning.
 • Der skal være fokus på gode madoplevelser for borgerne.
 • Ansatte skal have de nødvendige faglige kompetencer til at tilberede og servere mad for borgere med særlige behov.

Bæredygtighed og økologi er tænkt ind også

FN’s verdensmål om at handle klimaansvarligt og bæredygtigt er også med i politikken. Miljø- og klimaansvarlighed skal indtænkes i forhold til planlægning, indkøb, opbevaring, tilberedning, servering og forebyggelse af madspild. De centralt indgåede indkøbsaftaler skal understøtte Mad- og Måltidspolitikken.

 • Maden skal i størst muligt omfang tilberedes af råvarer i sæson
 • Der skal arbejdes aktivt for at undgå madspild
 • Der skal være fokus på at anvende de mindst klima-belastende animalske fødevarer som fx fjerkræ og fisk samt plante-baserede proteinkilder
 • Tilsætningsstoffer bør så vidt muligt undgås.
 • Inden for Social & Sundheds område anvendes min. 30 % økologi inden 2023 og min. 60 % inden 2027.
 • Inden for Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritids område anvendes min. 30 % økologi inden 2023, min. 60 % inden 2027 og min. 90 % økologi inden 2030.

Så er retningslinjerne for dagtilbudsområdet netop blevet justeret. Ændringer gælder fra d. 1.3.2021.

Her er en kort oversigt over ændringerne:

 • Fristen for udarbejdelse af og evaluering af den pædagogiske læreplan er rykket til d. 1.7. 2021
 • Test af personale – personale i dagtilbud mv. opfordres til at lade sig teste to gange om ugen. Det gælder både offentlige og private tilbud.
 • Der bør være god udluftning enten ved et velfungerende ventilationsanlæg eller ved hyppig manuel udluftning, så vidt muligt 5-10 minutter 4-5 gange dagligt, se Sundhedsstyrelsen anbefalinger om udluftning.
 • I forhold til håndtering af smittetilfælde henvises nu kun til Sundhedsstyrelsens ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser” og Sundhedsstyrelsens ”Har dit barn symptomer på COVID-19?
 • Der er fortsat fritagelse for at indrapportere på dimensionering

Se hele udgivelsen her, hvor ændringerne er markeret med gult.

 

Fastelavnstønden blev for nyligt banket ned på Østerled og snart kan dørene ud til verden åbnes igen. Halvdelen af de ansatte fik i sidste uge første skud af vaccinen og beboerne er begyndt at få tilbud om vaccination i deres e-boks. Østerleds ledelse er i dialog med Gentofte Kommune om muligheden for at få vaccinerne givet på Østerled, som det er også er sket på plejehjem landet over. Det er i forvejen utrygt for mange beboere at skulle stikkes og det vil lette situationen meget, hvis det kan ske i vante rammer.

På vej tilbage til hverdagen

Fra på mandag begynder beboerne igen i deres dagtilbud/beskæftigelse, hvis de ellers er åbne. Det skyldes at smitten er lav, faktisk lige nu ikke-eksisterende, blandt de ansatte i dagtilbuddene, så det vurderes også at være sikkert for beboerne.

Fra d. 1. marts 2021 får Gentofte Børnevenner et nyt medlem: Eksperimental Institutionen. Det er en dobbelt nyhed, da det også er vores første institution uden for Gentofte Kommune. Vi glæder os meget til samarbejdet med denne meget spændende institution.

Hvad er Eksperimental Institutionen?

Det er en vuggestue og børnehave, normeret til omkring 60 børn. Cirka halvdelen af børnene har særlige behov og er anvist via Københavns Kommune. Af samme grund har institutionen en højere personalenormering og ansætter udelukkende uddannede pædagoger. Desuden er der både ude og inde flere kvadratmeter pr. barn end i de fleste institutioner. Navnet, Eksperimental Institutionen, kommer af at den i en periode var forskningsinstitution under Københavns Universitet. Læs mere om institutionen på deres hjemmeside.

Er der en særlig pædagogik tilknyttet?

Pædagogerne arbejder med at løfte alle børn med udgangspunkt i blandt andet teorien Theraplay og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Desuden har hvert barn både en primær og sekundær pædagog. Den sekundære pædagogs rolle benyttes bl.a. til at have en løbende sparring og evaluering kørende af måden barnet mødes på af primærpædagogen. Dette er beskrevet i denne artikel fra Børns Hverdag i december 2020.