Den. 11. maj holdt Gentofte Børnevenner generalforsamling. Alt foregik i god ro og orden under ledelse af advokat Arne Møllin Ottosen.

Der var også valg til Hovedbestyrelsen,  hvor det prioriteres at man har en særlig tilknytning til vores medlemsinstitutioner – enten som tidligere eller nuværende forælder eller ansat.

Fra 11. maj 2022 ser Hovedbestyrelsen således ud:

 • Bo Baltzersen, formand – bestyrelsesformand i Østerled
 • Anne Busk Ebbesen, næstformand – leder af Adelaide
 • Caroline Ellegaard Madsen – tidligere pædagog i Ribisgården
 • Anja Godsk Petersen – teamleder i Østerled
 • Kathrine Zaballos – medstifter af Vennernes Klub
 • Nadia Ulendorf Thomsen – bestyrelsesformand i Helleruphøj
 • Christina Bjørn Thomsen – leder i Fuglebakken
 • Tane Nikqi, suppleant – souschef i Åkanden
 • Margit Stich, suppleant – tidligere bestyrelsesformand i Gentofte Børnehave

Gentofte Børnevenners årsberetning kan læses HER

Årsregnskabet kan ses HER

 

Børne og Ungeministeriet meddelte d. 25. april, at kommunerne nu får mulighed for at etablere særlige tilbud for fordrevne børn og unge fra Ukraine og større fleksibilitet til at tilrettelægge tilbud på dagtilbuds- og grundskoleområdet. Det er regeringen og et bredt flertal i Folketinget enige om. Læs pressemeddelelsen HER

Tilbuddene vil være fritaget fra en række regler i dagtilbuds- og folkeskoleloven, herunder krav om dansk som hovedsprog i dagtilbud og som undervisningssprog samt krav til undervisningstimetal i grundskolen.

Aftalen lægger op til, at flygtningebørn på dagtilbudsområdet skal modtages enten i særlige nyoprettede modtageinstitutioner eller på modtagestuer, som oprettes i eksisterende kommunale daginstitutioner.

BUPL-formand Elisa Rimpler kalder, i en artikel på BUPLs hjemmeside, aftalen ’fornuftig’ i lyset af den ekstraordinære situation.

”Vi er voldsomt udfordret i vores daginstitutioner i forvejen på grund af pædagogmangel og dårlige normeringer. Derfor er vi enige i, at modtagedaginstitutioner er en fornuftig midlertidig løsning,” siger hun.

Elisa Rimpler understreger dog, at de særlige modtageinstitutioner, som den nye folketingsaftale åbner for, ikke må blive et discounttilbud. På den baggrund er hun tilfreds med, at de nye institutioner skal tage udgangspunkt i dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan.

Det blev endnu et usædvanligt år. Evnen til at omstille sig er blevet grundigt trænet ude i institutionerne i forbindelse med de mange skiftende restriktioner. Så sent som i november, hvor de indendørs julefester igen i år blev aflyst de fleste steder. MEN inden vi nåede december måneds smitteeksplosion, skete der trods alt noget her hos Gentofte Børnevenner:

 • Vi bød velkommen til to nye og helt særlige institutioner, Eksperimental Institutionen på Amager og den private skovbørnehave Den Blå Anemone på Lolland.
 • Vi kan nu fejre 1 års jubilæum på vores samarbejde med Høgsbro+Caspersen omkring lønadministrationen og med Dansk Erhverv omkring HR og jura. Vi har løbende talt med vores institutioner om, hvordan det går og der er heldigvis overordnet set en stor tilfredshed med administrationen. Det er vi taknemmelige for. Vi  fortsætter dog med at videreudvikle og forbedre arbejdsgange og redskaber i det nye år.
 • Vores institutioner har igen i år kunnet melde sig til dramaforløb både forår og efterår ved Ylva Norberg samt Bevæg dig og lær med Paula Martinez. Paula Martinez har traditionen tro stået for Leg og bevægelse for familier om søndagen i vores sal. Det var også meningen, at 300 børn og voksne skulle have set Folk og Røvere i Kardemomme By på Bellevueteatret, men det måtte desværre udskydes til næste år pga. coronaramte skuespillere.
 • Personalet i vores institutioner kunne i april deltage i et inspirerende webinar med Benny Schytte om legepladsens pædagogik i en tid, hvor de fleste af børnene skulle opholde sig udendørs og i overvejende grad på legepladsen. Vi ser frem til at kunne tilbyde både webinars og live-oplæg med pædagogisk indhold i det nye år til glæde for vores personale i institutionerne.
 • Det lykkedes os også at gennemføre 2 ud af 6 ledelsesfora for vores institutionsledelser med fysisk fremmøde, de andre måtte desværre foregå på Teams. Vi håber på, at det nye år vil byde på flest ledelsesfora med fysisk fremmøde.
 • Året sluttede festligt af med en udendørs julefest for familier d. 26. november i vores have. Der blev fundet nisser, drukket kakao, lavet juledekorationer og danset til julejazz. Det – og meget andet – glæder vi os til at holde igen næste år.

Vores institutioner har igen år leveret et stykke arbejde udover det sædvanlige altid med udgangspunkt i børnene og det fortjener stor respekt.

Vi ønsker personale, ledelsesteams og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Høj lokale smitte er sat ned til 400 smittede pr. 100.000 indbyggere af Epidemikommissionen. Det betyder, at der er 38 kommuner i landet, der har høj lokal smitte.

Dvs. at mere end hver tredje danske kommunes dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber er nu omfattet af retningslinjerne for lokalområder med høj lokal smitte.

Dagtilbud: Nærkontakter må gerne komme
 • Daginstitutioner i områder med høj lokal smitte bør ifølge Børne- og Undervisningsministeriet tilrettelægge hverdagen, så børnene så vidt muligt holder sig indenfor egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. Desuden opfordres til, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis det er muligt.
 • På trods af den stigende smitte fastholder retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet dog, at daginstitutioner ikke kan hjemsende børn, alene fordi de har været i nærkontakt med en coronasmittet. Daginstitutionen kan opfordre forældre til at holde deres børn hjemme og afvente negative svar på coronatest, men man kan ikke afvise børn, hvis forældre ikke følger opfordringen.
 • Udviser et barn sygdomssymptomer, kan barnet dog hjemsendes, ligesom en positiv coronatest også kræver, at barnet holdes hjemme, indtil sygdommen er overstået.
 • Personale, der ikke er vaccineret mod COVID-19, opfordres til at lade sig teste en gang om ugen.

Læs mere på BUPLs hjemmeside: Se de nye regler: Nu har mere end hver tredje kommune ’høj coronasmitte’ – BUPL

Gentofte Børnevenner modtog  i 2017 og 2018 midler fra OAK Foundation, som blev brugt til at stifte Huset for Inklusion samt iværksætte et projekt i Gentofte Børnehave.

Projektet i Gentofte Børnehave handlede om at implementere  Anvendt Adfærdsanalayse (ABA) som pædagogisk redskab til at kunne støtte børn med autisme spektrum forstyrrelser (ASF). Projektet er nu afsluttet og de sidste midler fra fonden har vi valgt at yde som et engangstilskud til et nyt forskningsprojekt, der vil løbe fra september 2021 – juni 2023.

Det nye projekt

Forskningsprojektet er en undersøgelse af professionelles arbejde med inklusion af børn med autisme i almene dagtilbud.  Formålet er at dokumentere og synliggøre professionelles erfaringer med og udvikling af praksis og derigennem skabe forskningsbaseret viden om inkluderende pædagogisk arbejde, som det udspiller sig i praksis.

Forskningsleder lektor Bjørg Kjær og post.doc. Ida Danneskiold-Samsøe, der er medstifter af Huset for Inklusion, udfører projektet. Det er finansieret af Oak Foundation og gennemføres på DPU, Danmarks institut for pædagogik og uddannelse, Aarhus Universitet.

 

I Storkøbenhavn er flere kommuner over eller lige på grænsen til at have høj lokal smitte – det vil sige flere end 500 aktuelle tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Se om det gælder din kommune HER.

Flere børn i daginstitutions- og grundskolealder bliver smittet ifølge Statens Seruminstitut. Ifølge den landsdækkende oversigt fra 3. november er over 600 børn i alderen 0-5 år og næsten 2.000 børn i alderen 6-11 år blevet smittet de seneste syv dage.

Derfor er corona-retningslinjerne blevet opdateret af Børne- og Undervisningsministeriet opdateret corona-retningslinjerne for kommuner med høj lokal smitte.

Ikke-vaccinerede ansatte bør blive testet ugentligt

Ministeriet anbefaler fortsat, at ansatte i daginstitutioner landet over, som ikke er tidligere smittet eller ikke er vaccineret mod COVID-19, bliver testet en gang om ugen. Retningslinjerne indeholder dog intet krav om, at kommunen skal stille testfacilitet til rådighed i umiddelbar nærhed af arbejdspladsen.

Hvis dit barn er nær kontakt?

Alle børn på en stue er nære kontakter til en smittet person i samme stue.  Men børnene behøver ikke længere blive hjemme. De bør lade sig teste hurtigst muligt og derefter på 4. og 6. dagen efter sidste kontakt til den smittede. Børn under 3 år behøver ikke blive testet. Institutionerne kan opfordre til, at børn, som er nære kontakter til smittede, bliver hjemme. Men børnene kan ikke afvises, hvis de ikke har symptomer på sygdom.

Bland ikke stuerne med hinanden

I områder med høj lokal smitte anbefaler Børne- og Undervisningsministeriet, at børnene så vidt muligt holder sig indenfor egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. Desuden opfordres til, at aflevering og afhentning af børn igen foregår udendørs, hvis det er muligt.

Elmegården søger en ny leder – er det noget for dig eller kender du en oplagt kandidat, så se jobopslaget her: VIL DU LEDE vores selvejende integreret institution i Charlottenlund? – Gentofte Kommune (hr-skyen.dk)

Om Elmegården

I Elmegården er der plads til 31 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn. Vuggestuen og børnehaven er opdelt i hver sin afdeling, men bor i er ét fælles arkitekttegnet hus fra 1972. Institutionen ligger meget naturskønt i Charlottenlund – tæt på Forstbotanisk have og Bernstorff Slotspark.

Elmegårdens historie

Elmegården blev åbnet af Gentofte Børnevenner i 1972. Den begyndte som 4 institutioner i to huse: 2 vuggestuer og en heldagsbørnehave og en halvdagsbørnehave. I halvdagsbørnehaven var der 2 hold børn, der kom på skift af hinanden. De lave bygninger, som institutionen bor i nu, er opført af Gentofte Kommune, tegnet af professor K. P. Harboe. Elmegårdene havde i de første år en forpligtelse til at reservere et mindre antal pladser til børn af kommunalt ansatte. Halvdagsbørnehaven blev en heldagsbørnehave fra 1984. Elmegårdens børnehaver blev sammenlagt med Bøgegårdens børnehaver i 2016 og bliver til én integreret institution.  Bøgegården blev åbnet af Gentofte Børnevenner i 1979 i en nedlagt fødeklinik, i samme bygning havde der været en fritidsklub (fra 1940 og frem) og før det holdt dele af kommunens forvaltning til i samme bygninger, før rådhuset blev bygget. I forbindelse med sammenlægningen flyttede Bøgegården ud af den gamle fødeklinik og over i de lave bygninger fra 1972.

Alle kender de sørgelige fakta: Der mangler akut pædagoger især i hovedstadsområdet og der er lave optag på pædagoguddannelsen. Så hvorfra skal pædagogerne til minimumsnormeringerne komme? Der er dog grund til forsigtig optimisme, da nye tal viser, at de storkøbenhavnske kommuner, herunder Gentofte, er gået aktivt ind i kampen for at få flere pædagoger.

Københavns Professionshøjskole (KP) melder nemlig om rekordstort optag på uddannelsen til meritpædagog: Mens 112 personer begyndte på KP’s merituddannelse i 2020, er der i år hele 416 nye studerende. Størstedelen af de meritstuderende støttes økonomisk af en kommune.  I resten af landet er optaget dog langt lavere og det vurderes at skyldes, at det ikke er alle kommuner, der støtter de studerende økonomisk og på den måde arbejder på at forebygge pædagogmangelen. Herudover er der også enkelte steder for få studiepladser, så kvalificerede ansøgere må afvises.

Dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet på KP, Annegrete Juul, siger, at man ikke behøver bekymre sig om, at meritpædagogerne ikke bliver dygtige nok:

”Jeg tør godt lægge hovedet på blokken og sige, at det stigende antal merituddannede pædagoger ikke vil føre til et kvalitetsdyk,” siger hun og påpeger, at indholdet på merituddannelsen er det samme som på den ordinære uddannelse trods den kortere studietid. Læs mere om emnet i denne artikel fra BUPL: Store forskelle: Så mange meritpædagoger er på vej til din landsdel – BUPL

 

Den integrerede institution Elmegården har en ledig stilling som pædagog i børnehaven, så kender du nogen oplagte kandidater, der kan lide at lege, så må du endelig dele opslaget med dem. Se opslaget HER 

Om Elmegården

I Elmegården er der plads til 31 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn. Vuggestuen og børnehaven er opdelt i hver sin afdeling, men bor i er ét fælles arkitekttegnet hus fra 1972. Institutionen ligger meget naturskønt i Charlottenlund – tæt på Forstbotanisk have og Bernstorff Slotspark. Legen er i centrum i Elmegården. At lege i et rummeligt og inkluderende fællesskab, ser de som en af de vigtigste brikker i det gode børneliv. Der er hjertevarme, plads til forskellighed og fokus på det enkelte barn. Personalegruppen er engageret og rummer høj faglighed samt bred diversitet.

Elmegårdens historie

Elmegården blev åbnet af Gentofte Børnevenner i 1972. Den begyndte som 4 institutioner i to huse: 2 vuggestuer og en heldagsbørnehave og en halvdagsbørnehave. I halvdagsbørnehaven var der 2 hold børn, der kom på skift af hinanden. De lave bygninger, som institutionen bor i nu, er opført af Gentofte Kommune, tegnet af professor K. P. Harboe. Elmegårdene havde i de første år en forpligtelse til at reservere et mindre antal pladser til børn af kommunalt ansatte. Halvdagsbørnehaven blev en heldagsbørnehave fra 1984. Elmegårdens børnehaver blev sammenlagt med Bøgegårdens børnehaver i 2016 og bliver til én integreret institution.  Bøgegården blev åbnet af Gentofte Børnevenner i 1979 i en nedlagt fødeklinik, i samme bygning havde der været en fritidsklub (fra 1940 og frem) og før det holdt dele af kommunens forvaltning til i samme bygninger, før rådhuset blev bygget. I forbindelse med sammenlægningen flyttede Bøgegården ud af den gamle fødeklinik og over i de lave bygninger fra 1972.

Der er blevet lempet en del på restriktionerne, så hverdagen efter sommerferien ligner næsten tiden før corona.

Det gælder dog fortsat, at personale i dagtilbud opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt med mindre de er færdigvaccinerede.

Personalet har stadig ret til at bære visir, hvis de ønsker det.

Børnegrupperne må nu gerne blandes på tværs, men de høje krav til ekstra rengøring af kontaktpunkter og legetøj gælder stadig. Herunder det med at legetøj, der ikke kan rengøres på den anbefalede måde, fortsat skal gemmes væk.

Ligeledes må der gerne holdes faglige og sociale arrangementer igen.

Læs den seneste ordlyd her: Dagtilbud (coronasmitte.dk)