Nyt projekt om inklusion af børn med autisme

Gentofte Børnevenner modtog  i 2017 og 2018 midler fra OAK Foundation, som blev brugt til at stifte Huset for Inklusion samt iværksætte et projekt i Gentofte Børnehave.

Projektet i Gentofte Børnehave handlede om at implementere  Anvendt Adfærdsanalayse (ABA) som pædagogisk redskab til at kunne støtte børn med autisme spektrum forstyrrelser (ASF). Projektet er nu afsluttet og de sidste midler fra fonden har vi valgt at yde som et engangstilskud til et nyt forskningsprojekt, der vil løbe fra september 2021 – juni 2023.

Det nye projekt

Forskningsprojektet er en undersøgelse af professionelles arbejde med inklusion af børn med autisme i almene dagtilbud.  Formålet er at dokumentere og synliggøre professionelles erfaringer med og udvikling af praksis og derigennem skabe forskningsbaseret viden om inkluderende pædagogisk arbejde, som det udspiller sig i praksis.

Forskningsleder lektor Bjørg Kjær og post.doc. Ida Danneskiold-Samsøe, der er medstifter af Huset for Inklusion, udfører projektet. Det er finansieret af Oak Foundation og gennemføres på DPU, Danmarks institut for pædagogik og uddannelse, Aarhus Universitet.