Sådan er de nye restriktioner for dagtilbud

Høj lokale smitte er sat ned til 400 smittede pr. 100.000 indbyggere af Epidemikommissionen. Det betyder, at der er 38 kommuner i landet, der har høj lokal smitte.

Dvs. at mere end hver tredje danske kommunes dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber er nu omfattet af retningslinjerne for lokalområder med høj lokal smitte.

Dagtilbud: Nærkontakter må gerne komme
  • Daginstitutioner i områder med høj lokal smitte bør ifølge Børne- og Undervisningsministeriet tilrettelægge hverdagen, så børnene så vidt muligt holder sig indenfor egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. Desuden opfordres til, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis det er muligt.
  • På trods af den stigende smitte fastholder retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet dog, at daginstitutioner ikke kan hjemsende børn, alene fordi de har været i nærkontakt med en coronasmittet. Daginstitutionen kan opfordre forældre til at holde deres børn hjemme og afvente negative svar på coronatest, men man kan ikke afvise børn, hvis forældre ikke følger opfordringen.
  • Udviser et barn sygdomssymptomer, kan barnet dog hjemsendes, ligesom en positiv coronatest også kræver, at barnet holdes hjemme, indtil sygdommen er overstået.
  • Personale, der ikke er vaccineret mod COVID-19, opfordres til at lade sig teste en gang om ugen.

Læs mere på BUPLs hjemmeside: Se de nye regler: Nu har mere end hver tredje kommune ’høj coronasmitte’ – BUPL