Paula Martinez, fra Ludika-Center for Development, har lavet sin egen youtubekanal.

På kanalen lægger hun specialtilrettelagte motorikøvelser ud til sine klienter, så de kan træne midt i en coronatid. Men der er også to offentlige videoer i, der viser sjove og nemme øvelser for børn (og voksne), der kan laves hjemme i stuen. Du skal bare bruge en stak bøger,  en pakke karklude og lidt gulvplads.

Se dem her: Ludika Youtubechannel

Paula Martinez er  Gentofte Børnevenners fast tilknyttede motorik-ekspert. Hun står bl.a. for motorikkurser for personale ansat i vores medlemsinstitutioner og underviser i Leg og bevægelse for familier om søndagen i vores sal. Ved siden af har hun en række private kunder, heriblandt flere skoler.

Det er en svær tid for mange familier, og de fleste børn trives ikke med isolationen – de er vant til at være sammen med andre børn. Der har været forskellige udmeldinger omkring, hvad man må og ikke må lige nu vedr. især legeaftaler. Sundhedsstyrelsen har derfor lavet en kort video, der skal afklare de spørgsmål, mange sidder med. Den varer under 2 minutter og kan ses HER.

De samme råd findes også som en pjece  – se den HER

Dagtilbudschef ved Gentofte Kommune, Sanne Nielsen, sendte 13. marts følgende ud om kriterier for nødpasning:

Alle opfordres til at holde deres børn hjemme, medmindre man har brug for nødpasning. Nødpasning gælder børn i dagtilbud og skole til og med 3. klassetrin:

  • hvor begge forældre har særligt kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige
  • hvor forældrene ikke kan finde anden pasning, fx børn af enlige forældre
  • hvor der er en bekymring for, at forældrene ikke kan varetage børnenes daglige behov, fx børn med forebyggende foranstaltninger efter serviceloven eller pædagogisk friplads efter dagtilbudsloven
  • og i udsatte positioner ældre end 3. klasse

De endelige retningslinjer for nødpasning foreligger endnu ikke. Så snart vi ved mere, hører I fra mig.

Sanne Nielsen beder endvidere om en ekstra opmærksomhed overfor sårbare familier, der pga. deres sårbarhed, har behov for nødpasning, der således falder udenfor de opstillede kriterier..

Deadline for at melde behovet for nødpasning ind var d. 13/3 kl. 12. Dette kan ikke overholdes af alle forældre. Derfor bedes I opdatere Gentofte Kommune løbende efterhånden som behovet for nødpasning ændrer sig. Skemaet til forældrene findes HER

 

Vi viderebringer hermed et brev fra dagtilbudschef Sanne Nielsen – skemaet om nødpasning kan findes HER

Kære forældre i Gentofte Kommunes daginstitutioner og dagpleje

Regeringen har på grund af situationen omkring coronavirus, besluttet, at alle dagtilbud holder lukket fra mandag den 16. marts 2020 og foreløbigt 14 dage frem. Alle forældre, der har mulighed for det, opfordres dog til at holde deres børn hjemme allerede nu.

Daginstitutioner og dagplejen vil være lukket frem til og med foreløbigt den 27. marts 2020.

Der ydes nødpasning, til børn af forældre med særligt kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige.

Det kan f.eks. være sundhedspersonale, politi, transport, personale i supermarkeder m.m. Listen er ikke udtømmende og vi afventer en national udmelding på afgrænsning.

Som udgangspunkt finder nødpasning sted på den institution/afdeling/matrikel, som barnet normalt går i. Dette for at undgå at samle mange børn på et sted. Såfremt der er ændringer i dette giver lederen besked til berørte forældre.

Der vil fortsat være frokostordning til børn i nødpasning. Frokostordningen vil dog afspejle den aktuelle situation.

Jeres eventuelle behov for nødpasning skal meddeles til lederen af institution eller dagplejen. I vil snarest modtage et skema via BørneGenvej fra lederen, der skal udfyldes.

Når I modtager skemaet for nødpasning bedes I hurtigst muligt og senest fredag den 13. marts kl 12.00 give besked, da der er et stort behov for at skabe overblik.

Med venlig hilsen

Sanne Nielsen

Dagtilbudschef

Kære alle,

Gentofte Børnevenner og Vennernes Klub følger Statsministerens udmelding på pressemødet kl. 20.30 i går aftes og tager derfor følgende skridt:

Alle aktiviteter indstilles: Vi aflyser alle aktiviteter i vores institutioner og her på Smakkegårdsvej i foreløbigt 14 dage, dvs. frem til mandag d. 30. marts 2020. OBS! Forlænget til 13. april.

Dvs. lederuddannelse, Leg og bevægelse om søndagen, obligatorisk bestyrelseskursus, ledelsesforum, Dramaleg, Dance m.v. er aflyst.

Årskonferencen: Vi arbejder på at flytte Årskonferencen til efteråret, idet vi forventer at lovindgrebet, der forbyder at forsamle sig over 100 mennesker, vil træde i kraft inden for et par dage. I får selvfølgelig en udmelding om dette, så snart det er muligt.

Kontoret på Smakkegårdsvej er lukket: Alle medarbejdere i GBV er sendt hjem og arbejder hjemmefra foreløbigt de næste 14 dage. Vi kan derfor træffes på vores telefon samt mail:

Vi holder jer løbende orienteret via mail. Vi opfordrer jer til at dele informationen så meget som muligt. Vi opdaterer  naturligvis også vores hjemmeside løbende.

Chef for dagtilbud, Sanne Nielsen, har sendt følgende besked ud til alle ledere her til morgen:

Vi skriver til jer for at orientere jer om, at der lige nu afholdes møder i Kriseberedskabet på rådhuset. Endvidere afventer vi meldinger fra KL og fra Børne og undervisningsministeriet, for at kunne give jer yderligere konkret information og konkrete vejledninger. Vi holder jer hele tiden opdateret med den viden vi har.

 Lige nu arbejder vi på bl.a. at kunne give jer besked om:

  • Definition af hvilke familier, der har ret il nødpasning
  • Hvorvidt vi får hjemmel til at afvise børn i dagtilbud, som ikke har behov for nødpasning
  • Hvilke principper skal vi anvende til at fordele børn som har behov for nødpasning

Vi arbejder fokuseret på at give svar på så mange at de spørgsmål, der opstår i en situation, som den vi står i nu. Vi beder jer om at have forståelse for, at ikke kender svaret på det hele, og forsøger at prioritere vores ressourcer til de mest centrale opgaver i disse timer. Det betyder også, at vi som udgangspunkt ikke kan svarer på konkrete/lokale spørgsmål lige nu. Hvis der er noget der er absolut akut for jer, så ring til Michael  (30571901) eller Mette Enevold (91168619).

En lille oplysning – vores besked tidligere i dag på BørneGenvej til alle forældre, er desværre ikke gået igennem. Et lille forslag – print og hæng op på institutionerne. Vi håber dog at BørneGenvej snart er oppe at køre igen.

Kommunen forventes løbende at sende orienteringer ud, som vi naturligvis sender videre til jer, så snart vi modtager dem.

Hvis der er spørgsmål af nogen art, er I som altid velkomne til at kontakte os.

PAS GODT PÅ HINANDEN!

På vegne af Sekretariatet og Hovedbestyrelsen

 

Kom og hør, hvad Gentofte Børnevenner arbejder med – og planlægger at arbejde med fremover. Som medlem er du med til at tage vigtige beslutninger omkring fastsættelse af kontingent, stemme de rigtige mennesker ind i bestyrelsen.

Se hvad der er på den foreløbige dagsorden her: Foreløbig indkaldelse Generalforsamling 2020 

Vi ses d. 4. maj 2020 kl. 19 på Smakkegårdsvej 71.

EVA har offentliggjort 5 punkter fra den landsdækkende kvalitetsvurdering af læringsmiljøet i de kommunale børnehaver. Godt nyt er, at det også handler om, hvad børnehaverne gør rigtig godt. Men, som med alting, er der også anbefalinger til nogle indsatspunkter. Her er listen:

1. De fleste børnehaver er gode til at organisere dagen

2. Sprog og samtale trives i mange børnehaver

3. Nærværende voksne ved grovmotoriske lege savnes

4. Samspil mellem voksne og børn blomstrer, men arbejdet med børnefællesskabet kan styrkes

5. Fysisk læringsmiljøer mangler materialer, men understøtter børns udfoldelse

Læs en uddybning af punkterne HER.

Retningslinierne foreskriver følgende:

  • Alle medarbejdere som har rejst i risikoområder og er kommet hjem her fra d. 2. marts 2020 eller senere skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Det sker for at inddæmme smitten i samfundet generelt.

Gentofte Kommune har sendt nye retningslinjer ud d. 4/3 2020. De følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hvis man som medarbejder er vendt hjem fra de berørte områder, skal man kontakte nærmeste leder og aftale, hvordan opgaverne håndteres.

  • Alle børn som har rejst i risikoområder og er kommet hjem her fra d. 2. marts 2020 eller senere skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle danskere som har været i et af risikoområderne, bliver hjemme i 2 uger. Det sker for at inddæmme smitten i samfundet generelt. Dette gælder også børn, der har været på ferie i områderne. Derfor skal alle forældre altså holdes deres børn hjemme, hvis de har været i risiko-områderne.

Kommunen lægger en meddelelse ud på BørneGenvej med de budskaber sundhedsstyrelsen og Gentofte Kommune anbefaler. Gentofte Kommune vil senere i dag komme med retningslinjer for, hvordan medarbejdere der har været i nogle af de berørte områder skal dokumenterer deres færden ifb. med at de skal være hjemme.

Vi følger udviklingen tæt og så snart der er evt. ændringer fra kommunens side, vil vi orientere jer om dem. Læs en grundigere beskrivelse af retningslinjerne her: Til alle skoler og dagtilbud i Gentofte Kommune

Søndag d. 1. marts 2020 fejrede vi forårets komme ved at slå katten af tønden. De 0-3 åriges paptønde krævede mange, mange slag – og til sidst hjælp fra en storebror – for at blive slået ned. Ved tønden for de 3-6 årige manglede der nok lidt flere store søskende, men efter en lang og sej kamp blev den basket ned. Undervejs var der maskeworkshop i glasgangen og til sidst var fastelavnsboller til alle.