Kriterier for nødpasning

Dagtilbudschef ved Gentofte Kommune, Sanne Nielsen, sendte 13. marts følgende ud om kriterier for nødpasning:

Alle opfordres til at holde deres børn hjemme, medmindre man har brug for nødpasning. Nødpasning gælder børn i dagtilbud og skole til og med 3. klassetrin:

  • hvor begge forældre har særligt kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige
  • hvor forældrene ikke kan finde anden pasning, fx børn af enlige forældre
  • hvor der er en bekymring for, at forældrene ikke kan varetage børnenes daglige behov, fx børn med forebyggende foranstaltninger efter serviceloven eller pædagogisk friplads efter dagtilbudsloven
  • og i udsatte positioner ældre end 3. klasse

De endelige retningslinjer for nødpasning foreligger endnu ikke. Så snart vi ved mere, hører I fra mig.

Sanne Nielsen beder endvidere om en ekstra opmærksomhed overfor sårbare familier, der pga. deres sårbarhed, har behov for nødpasning, der således falder udenfor de opstillede kriterier..

Deadline for at melde behovet for nødpasning ind var d. 13/3 kl. 12. Dette kan ikke overholdes af alle forældre. Derfor bedes I opdatere Gentofte Kommune løbende efterhånden som behovet for nødpasning ændrer sig. Skemaet til forældrene findes HER