Nye retningslinjer vedr. corona

Retningslinierne foreskriver følgende:

  • Alle medarbejdere som har rejst i risikoområder og er kommet hjem her fra d. 2. marts 2020 eller senere skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Det sker for at inddæmme smitten i samfundet generelt.

Gentofte Kommune har sendt nye retningslinjer ud d. 4/3 2020. De følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hvis man som medarbejder er vendt hjem fra de berørte områder, skal man kontakte nærmeste leder og aftale, hvordan opgaverne håndteres.

  • Alle børn som har rejst i risikoområder og er kommet hjem her fra d. 2. marts 2020 eller senere skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle danskere som har været i et af risikoområderne, bliver hjemme i 2 uger. Det sker for at inddæmme smitten i samfundet generelt. Dette gælder også børn, der har været på ferie i områderne. Derfor skal alle forældre altså holdes deres børn hjemme, hvis de har været i risiko-områderne.

Kommunen lægger en meddelelse ud på BørneGenvej med de budskaber sundhedsstyrelsen og Gentofte Kommune anbefaler. Gentofte Kommune vil senere i dag komme med retningslinjer for, hvordan medarbejdere der har været i nogle af de berørte områder skal dokumenterer deres færden ifb. med at de skal være hjemme.

Vi følger udviklingen tæt og så snart der er evt. ændringer fra kommunens side, vil vi orientere jer om dem. Læs en grundigere beskrivelse af retningslinjerne her: Til alle skoler og dagtilbud i Gentofte Kommune