Forældre til børn i alle kommunale og selvejende vuggestuer og børnehaver  kan nu deltage i Bolig- og Indenrigsministeriets brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Undersøgelsen af brugernes oplevelse af og tilfredshed med dagtilbuddene vil blive brugt som et værktøj til at fremme en god lokal dialog om udviklingen af kvalitet og service på området.

Informationsbrev til ledere om Bolig- og Indenrigsministeriets brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Dagtilbudschef i Gentofte Kommune, Sanne Nielsen, har skrevet ud til alle dagtilbud i kommunen.  Hun beder om, at alle dagtilbud forholder sig til de sociale arrangementer for børn og forældre, der typisk finder sted på denne tid af året. Smitten er høj  – og stigende – i Gentofte Kommune.

Alle ledere er blevet bedt om at tage en dialog med bestyrelserne om, hvilke arrangementer det er forsvarligt at gennemføre. Kan de afholdes i mindre skala, kan de gennemføres med begrænset mulighed for at begge forældre og søskende deltager, om hele eller dele af et arrangement kan gennemføres udenfor?

Dagtilbuddene i Gentofte har forskellige fysiske rammer, og det vil derfor være forskel på hvilke arrangementer på tværs af familier og stuegrupper, det vil være muligt og fornuftigt at gennemføre og i hvilken form i de forskellige huse.

Høj lokale smitte er sat ned til 400 smittede pr. 100.000 indbyggere af Epidemikommissionen. Det betyder, at der er 38 kommuner i landet, der har høj lokal smitte.

Dvs. at mere end hver tredje danske kommunes dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber er nu omfattet af retningslinjerne for lokalområder med høj lokal smitte.

Dagtilbud: Nærkontakter må gerne komme
  • Daginstitutioner i områder med høj lokal smitte bør ifølge Børne- og Undervisningsministeriet tilrettelægge hverdagen, så børnene så vidt muligt holder sig indenfor egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. Desuden opfordres til, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis det er muligt.
  • På trods af den stigende smitte fastholder retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet dog, at daginstitutioner ikke kan hjemsende børn, alene fordi de har været i nærkontakt med en coronasmittet. Daginstitutionen kan opfordre forældre til at holde deres børn hjemme og afvente negative svar på coronatest, men man kan ikke afvise børn, hvis forældre ikke følger opfordringen.
  • Udviser et barn sygdomssymptomer, kan barnet dog hjemsendes, ligesom en positiv coronatest også kræver, at barnet holdes hjemme, indtil sygdommen er overstået.
  • Personale, der ikke er vaccineret mod COVID-19, opfordres til at lade sig teste en gang om ugen.

Læs mere på BUPLs hjemmeside: Se de nye regler: Nu har mere end hver tredje kommune ’høj coronasmitte’ – BUPL

Gentofte Børnevenner modtog  i 2017 og 2018 midler fra OAK Foundation, som blev brugt til at stifte Huset for Inklusion samt iværksætte et projekt i Gentofte Børnehave.

Projektet i Gentofte Børnehave handlede om at implementere  Anvendt Adfærdsanalayse (ABA) som pædagogisk redskab til at kunne støtte børn med autisme spektrum forstyrrelser (ASF). Projektet er nu afsluttet og de sidste midler fra fonden har vi valgt at yde som et engangstilskud til et nyt forskningsprojekt, der vil løbe fra september 2021 – juni 2023.

Det nye projekt

Forskningsprojektet er en undersøgelse af professionelles arbejde med inklusion af børn med autisme i almene dagtilbud.  Formålet er at dokumentere og synliggøre professionelles erfaringer med og udvikling af praksis og derigennem skabe forskningsbaseret viden om inkluderende pædagogisk arbejde, som det udspiller sig i praksis.

Forskningsleder lektor Bjørg Kjær og post.doc. Ida Danneskiold-Samsøe, der er medstifter af Huset for Inklusion, udfører projektet. Det er finansieret af Oak Foundation og gennemføres på DPU, Danmarks institut for pædagogik og uddannelse, Aarhus Universitet.

 

Gentofte Børnevenner ønsker,  at vores institutioners retsstilling er så klar som muligt. Dette i lyset af sagen fra Hvidovre Kommune, hvor de selvejendes administrationsbidrag er blevet mere end halveret. Vi har derfor været med til at initiere en henvendelse til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil omkring lige netop det. Vi venter i spænding på svaret fra Børne- og Undervisningsministeren.

Se brevet her: Brev til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkratz-Theil fra Selveje Danmark

I Storkøbenhavn er flere kommuner over eller lige på grænsen til at have høj lokal smitte – det vil sige flere end 500 aktuelle tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Se om det gælder din kommune HER.

Flere børn i daginstitutions- og grundskolealder bliver smittet ifølge Statens Seruminstitut. Ifølge den landsdækkende oversigt fra 3. november er over 600 børn i alderen 0-5 år og næsten 2.000 børn i alderen 6-11 år blevet smittet de seneste syv dage.

Derfor er corona-retningslinjerne blevet opdateret af Børne- og Undervisningsministeriet opdateret corona-retningslinjerne for kommuner med høj lokal smitte.

Ikke-vaccinerede ansatte bør blive testet ugentligt

Ministeriet anbefaler fortsat, at ansatte i daginstitutioner landet over, som ikke er tidligere smittet eller ikke er vaccineret mod COVID-19, bliver testet en gang om ugen. Retningslinjerne indeholder dog intet krav om, at kommunen skal stille testfacilitet til rådighed i umiddelbar nærhed af arbejdspladsen.

Hvis dit barn er nær kontakt?

Alle børn på en stue er nære kontakter til en smittet person i samme stue.  Men børnene behøver ikke længere blive hjemme. De bør lade sig teste hurtigst muligt og derefter på 4. og 6. dagen efter sidste kontakt til den smittede. Børn under 3 år behøver ikke blive testet. Institutionerne kan opfordre til, at børn, som er nære kontakter til smittede, bliver hjemme. Men børnene kan ikke afvises, hvis de ikke har symptomer på sygdom.

Bland ikke stuerne med hinanden

I områder med høj lokal smitte anbefaler Børne- og Undervisningsministeriet, at børnene så vidt muligt holder sig indenfor egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. Desuden opfordres til, at aflevering og afhentning af børn igen foregår udendørs, hvis det er muligt.