Husk at deltage i brugerundersøgelsen om dagtilbud

Forældre til børn i alle kommunale og selvejende vuggestuer og børnehaver  kan nu deltage i Bolig- og Indenrigsministeriets brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Undersøgelsen af brugernes oplevelse af og tilfredshed med dagtilbuddene vil blive brugt som et værktøj til at fremme en god lokal dialog om udviklingen af kvalitet og service på området.

Informationsbrev til ledere om Bolig- og Indenrigsministeriets brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet