Kom med til børnenes egen grundlovsfest hos Gentofte Børnevenner. I år er temaet FÆLLESSKAB – hvordan passer vi på hinanden og på verden? Vi har ladet os inspirere af Kong Frederiks valgsprog (med en lille omskrivning): Forbundne, forpligtet, for kongerigets børn.

Børnenes grundlovsfest er blevet til på baggrund af FNs Børnekonvention, også kaldet børnenes grundlov. Den beskriver de rettigheder, som vi sammen skal arbejde for, at alle verdens børn skal have.

PROGRAM

9.30-9.35 Velkomst ved Gentofte Børnevenners direktør Sabina Holm Larsen.
9.35-9.50 Fællessang med Esben Lykkeskov Jensen (pædagog i Åkanden) på guitar. Vi skal bl.a. synge “Alle børn har ret,” børnenes egen grundlovssang skrevet af Kim Larsen.
9.50-11.45 Aktiviteter hvor børnene går rundt i små grupper sammen med en voksen:

  • Besøg samtalecaféen, hvor vi skal tale om verdensomsorg og FNs VerdensFORBEDRINGSmål, v. Ulla og Ulla fra Ribisgården.
  • Prøv at lave og smage bæredygtig bålmad.
  • Lav en kludedukke af gammelt tøj – og hør om tekstilernes lange rejse fra plante til tøj, v. Tana og Esben fra Åkanden.
  • Tal med Pindsvin og Abe om, hvordan man er en god ven, v. dramapædagog Ylva Norberg.
  • Hør Grøn guide Karen Stevnbak Andersen fortælle om plante- og dyreliv.
  • Lær om genbrug og affaldssortering i Gentofte Kommune.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

DATO 29. maj 2024 Kl. 9.30-11.45
STED Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71A, 2820 Gentofte
TILMELDING udsolgt i år

TIP! inddel jer på forhånd i små grupper på 5-7 børn med én voksen, som så hjælper sin gruppe med aktiviteterne

Gentofte Børnevenners direktør Sabina Holm Larsen og bestyrelsesformand Bo Baltzersen var i dag på besøg i Helleruphøj, en selvejende institution med 7 vuggestue og børnehavegrupper på Bregnegårdsvej i Hellerup.

Med på besøg var politisk konsulent Anders Nyberg Olesen fra Dansk Erhverv. Mødet var kommet i stand for at Anders kunne høre mere om vilkårene for selvejende institutioner, herunder hvilke vilkår, der har brug for mere fokus politisk.

I Helleruphøj viste leder Helle Bejning Sørensen og souschef Louise Munch Søes rundt i den store institution, der summede af hyggelig leg og aktiviteter. Helleruphøj er en meget velfungerende selvejende institution med en pædagogandel på 75 % og en meget høj forældretilfredshed.

Helle fortalte, at hun tidligere har arbejdet i kommunale institutioner, og ikke kunne forestille sig at vende tilbage. Den store fordel ved selvejet, ifølge hende, er metodefrihed i det pædagogiske arbejde, i rammerne for det gode arbejdsmiljø, mulighed for at lave forældreforeninger mv.

Der blev desuden talt om, at det er et stort ønske fra mange af Gentofte Børnevenners selvejende institutioner, at der kommer en reform af måden de pædagogiske tilsyn foregår på. Ligeledes at man fortsat sikrer og styrker de selvejendes råderum såvel som at der bliver lavet reelle sammenligninger for administrationsudgifter i hhv. det selvejende og det kommunale.