Reception for Østerleds nye multirum

Det nye multirum på Bofællesskabet Østerled er netop blevet færdigt og det blev festligt fejret torsdag d. 22. juni. Der var taler ved formanden for Østerleds Boligers bestyrelse, Torben Liborius, og også Østerleds samt Gentofte Børnevenners bestyrelsesformand Bo Baltzersen. Østerleds beboere mødte op og tog del i festlighederne med lyserøde bobler og lækkerier. Torben takkede alle bidragsydere for de helt væsentlige tilskud til multirummet, herunder Gentofte Børnevenner og Gentofte Kommune. Multirummet var aldrig blevet realiseret uden disse, da det var vigtigt at beboerne ikke skulle have en huslejestigning, som ellers ville have været en væsentlig belastning for deres økonomi.

Hvad skal multirummet bruges til?

Multirummet er et større lokale med køkken og også en stor tv-skærm. Det bruges til aktiviteter for især de pensionerede beboere, som er hjemme i dagtimerne, men mon ikke der også skal ses en landskamp eller to på storskærmen? Det skal også bruges til personalemøder for Østerleds 40 ansatte. Et så stort fællesrum fandtes ikke i forvejen på stedet, så det er en meget stor forbedring af faciliteterne. Til multirummet hører en lille atriumgård, hvor der bl.a. er planlagt krydderurtebede.

Hvad er Østerled?

Østerled er et bofællesskab for op til 29 beboere med udviklingshæmning, der bor i hver sin lille lejlighed på 35-37 m2 med eget bad/toilet og køkken. Men hver lejlighed hører til en ”levegruppe”, hvor man har en fælles dagligstue og køkken, som man kan bruge i hverdagen. Der er et stort fokus på at støtte beboernes ønsker, behov og retten til at leve deres egne liv. Østerleds personale bliver løbende efter- og videreuddannet, så de kan støtte og udvikle beboernes færdigheder, så de kan være så selvhjulpne som muligt. Dette for at kunne opnå størst muligt frihed. Efterhånden er en del beboere blevet pensionerede, hvorfor Østerled nu har et særligt tilbud, der hedder ”Ældreliv på tværs,” som tilbyder en helt række aktiviteter i dagtimerne. Derfor får særligt denne gruppe stor glæde og gavn af det nye multirum.

Østerleds historie

Bostedet Østerled åbnede i 1976 i bygninger tegnet af Arne Jacobsen. Gentofte Børnevenner havde på dette tidspunkt arbejdet på at få det realiseret i over 10 år. Planen opstod ved at mange af de børn, som havde gået i Gentofte Børnevenners andre specialinstitutioner var blevet voksne og havde brug for et godt sted at bo. Som der står i årsberetningen fra 1964-65: ”Desuden arbejdes der med tanken om at oprette et opholdshjem for de svært handicappede unge, der har mulighed for at skabe sig en tilværelse på et beskyttet værksted, hvis blot deres boligproblem kan løses. Bestyrelsen er klar over, at det er en opgave, der kun kan løses på lang sigt, men da problemet til stadighed rejses overfor foreningen, efterhånden som de unge vokser til, vil man arbejde med spørgsmålet allerede nu.