Brug visir eller mundbind, når du henter dit barn

Der kom i fredags et sæt skærpede retningslinjer for dagtilbud fra Børne- og Undervisningsministeriet. Det bliver bl.a. kraftigt anbefalet, at forældre bærer visir eller mundbind, hvis de kommer ind i daginstitutionen – når det ikke det er muligt udelukkende at hente/bringe udendørs. Udover selvfølgelig at holde god afstand og håndhygiejne. I de justerede retningslinjer anbefales det også, at der indføres forskudte mødetider for at undgå mylder.

Dimensionering af dagtilbud

Det er desuden blevet muligt at kommunalbestyrelsen kan beslutte at dimensionere dagtilbud. Dimensionering kan i helt ekstraordinære tilfælde give mulighed for, at dagtilbud kan have kortere åbningstider, prioritere hvor lang tid de forskellige børn kan være der, og der kan anvendes andre lokaler eller forskudte mødetider. Der er fx mulighed for at tage færre børn ind, hvis mange ansatte er syge eller til test, og der ikke kan dækkes ind med andet personale.

BUPL: Kommuner skal træde i karakter

BUPL-formand Elisa Rimpler lægger ikke skjul på, at hun gerne havde set, at man gik over til nødpasning, indtil smittespredningen var under kontrol.

”Når det ikke sker, er det vigtigt, at kommunerne og forvaltningerne træder i karakter og bruger muligheden for at dimensionere antallet af børn, når der mangler personaleressourcer, tid og plads til at overholde de sundhedsfaglige retningslinjer og samtidig sikre nogle forsvarlige pædagogiske rammer. Det er ikke rimeligt, at det er den enkelte leder, som skal stå med afgørelsen af, hvilke børn der må komme og ikke komme,” siger Elisa Rimpler.

Læs mere om de opdaterede retningslinjer her: Ministerium justerer retningslinjer på dagtilbudsområdet | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)