Spændende gratis webinar om børns medbestemmelse

Børns demokratiske dannelse starter tidligt, og derfor er der mange gode grunde til, at vi allerede i dagtilbud skal arbejde med demokrati og medbestemmelse.

Men hvordan står det til med at give børnene medbestemmelse og indflydelse?
Hvorfor er det egentligt vigtigt? Og hvordan gør vi det?

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har i en ny evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan set fra et børneperspektiv sat fokus på børns medbestemmelse.

En af pointerne er, at børn sjældent oplever medbestemmelse i forbindelse med de voksenplanlagte aktiviteter. Det sætter de fokus på med et DCUM webinar om børns medbestemmelse –  særligt i de voksenplanlagte aktiviteter.

Oplægsholderne er Anette Boye Koch, som er ph.d. og docent ved VIA University College og Pernille Mogensen, som til daglig arbejder som pædagog i Gladsaxe Skovbørnehave. Begge har erfaring med arbejdet med børns medbestemmelse.

Læs mere og tilmeld jer her: Webinar 1: Medbestemmelse i børnehøjde – Hvordan gør vi det? – Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum.dk)