Mere frisk luft = mindre sygdom

Corona har også gjort godt! Takket være en mængde nye studier er vi nu blevet langt mere oplyste om, hvordan smittespredning sker. Det er godt nyt i en tid, hvor der bl.a. på dagtilbudsområdet i forvejen er stor personalemangel. På det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har seniorforsker Lars Andrup gennemgået en stor del af den nyeste forskning udtaler: “Hvor man tidligere troede, at kontaktsmitte var den primære smittevej for de fleste typer virus, kommer der flere og flere studier, som viser, at den luftbårne smitte også har stor betydning.”

Virus smitter mere i tør luft

Lars Andrup fortæller, at forskningen viser, at corona og nogle andre typer af virus smitter mere i tør luft. På arbejdspladser, hvor mange er samlet i de samme rum, for eksempel børnehaver, hospitaler, skoler eller større kontorer, kan det derfor være en god idé at sørge for en relativ luftfugtighed, som er mindst fyrre procent.

“Når vi hoster, nyser, snakker, synger eller blot trækker vejret, udsendes der dråber i mange forskellige størrelser. I tør luft indtørrer dråberne hurtigere til små partikler, som kan spredes over større afstande og blive hængende i luften i længere tid.”

Luk låget, inden du trækker ud

Dette enkle råd giver Lars Andrup med følgende forklaring: “Ny coronavirus bliver, ligesom flere andre typer virus, udskilt med fæces. Det betyder også, at når du trykker på knappen og skyller ud, så bliver der dannet masser af små partikler, som kan indeholde virus, der potentielt kan smitte den næste fra arbejdspladsen, som går på toilettet. Især hvis luftfugtigheden er lav, for så tørrer de ind og kan hænge i luften i timevis og kan spredes over større arealer. Så et simpelt råd til skoler, børnehaver og andre arbejdspladser, hvor mange deler toilet, er helt lavpraktisk: ’Luk låget, inden I trækker ud.’

Gode råd til at forebygge virusinfektioner på arbejdspladsen

  • Sørg for, at I ikke sidder for tæt i et lokale.
  • Husk at lufte godt ud.
  • Sørg for, at der er en god luftfugtighed. Luften må ikke være for tør.
  • Hav en fælles politik for, hvad man gør, hvis man har symptomer på forkølelse eller influenza.
  • Luk låget, inden I trækker ud på toilettet.
  • Følg i øvrigt altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læs hele artiklen her: Sådan undgår vi virus på arbejdspladsen | Arbejdsmiljø (arbejdsmiljoe.dk)