Forældre skal bære mundbind igen

Lige inden jul blev restriktionerne ændret for dagtilbuddene og det nye er bl.a.:

  • Forældre igen skal bære mundbind, når de er indendørs i institutionen.
  • Personalet har ret til at bære visir.
  • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
  • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
  • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Læs mere her: Nye tiltag på børne- og undervisningsområdet som følge af stigende smitte med COVID-19 | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

BUPL kommer med en opfordring

Inden jul var hverdagen allerede meget presset af sygdom blandt personalet, mangel på vikarer og af sløje halvsyge børn. BUPL mener på baggrund, at der er behov for en nødbremse i de hårdest ramte institutioner. Derfor opfordrer pædagogernes fagforening til at genindføre dimensionering – altså muligheden for lokalt at begrænse antallet af børn i en institution.