Fuglebakkens (oprindelig Fuglegårdens) vuggestue fylder 75 år 1. december, hvor der også bliver holdt en jubilæumsfest – se invitationen her. Det er en af de allerførste institutioner, som foreningen Gentofte Børnevenner oprettede i den fjerne fortid, hvor det ikke var kommunens pligt at sørge for børnepasning. Dengang blev kun ca. 5 % af de 0-6årige blev passet udenfor hjemmet, i dag er det omkring 85 %.

Vangede Spædbørnshjem var først på adressen

Fuglebakken er dog lidt speciel, da den ikke er oprettet fra bunden af Gentofte Børnevenner, børnevennerne overtog driften pr. 1. december 1947. Med Gentofte Børnevenner kom der organisatorisk hjælp til at søge driftsstøtte fra kommunen og den dengang endnu vigtigere statsstøtte. Dette krævede forskellige investeringer i inventar og ombygning, som en enlig kvinde ikke kunne skaffe midler til på egen hånd.

En enlig kvinde?

Ja netop, en enlig kvinde og en af historiens mange ubesungne heltinder, der viede deres liv til pasning af arbejdende kvinders og enlige forsørgeres børn. Den enlige kvinde var sygeplejerske Frk. Inger Christensen, der siden fik blev gift Bertøe. Hun ejede huset på Fuglegårdsvej 11. Hun var sygeplejerske og drev et privat spædbørnshjem i stueetagen i huset og boede selv på 1. salen. Det hed Vangede Spædbørnshjem og har formentligt været i drift fra 1937-1947, ifølge gamle vejvisere. Frk. Christensen fortsatte med at bo i huset og også som forstander af vuggestuen. I 1960 solgte hun huset til Gentofte Børnevenner og fratrådte efter ejet ønske i 1964.

Hvad skete der så?

Jo så fortsatte Fuglegårdens Vuggestue i mange år med forskellige ledere, der var f.eks. Lis Petersen i 25 år fra 1973-1998. I 2015 meldte Bakkegårdens Børnehave sig ind i Gentofte Børnevenner og de to institutioner blev sammenlagt i 2019 og navnet blev til Fuglebakken. I dag er Christina Bjørn Thomsen leder og sammen med 17 ansatte tages der hver dag i mod 26 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn.

Vidste du, at mennesker med et udviklingshandicap har 3-4 gange større risiko for at udvikle demens end andre, og at demensen for nogle udvikler sig allerede fra 40-års alderen? Det er baggrunden for, at der er gennemført et projekt om, hvordan man styrker indsatsen for mennesker med udviklingshandicap og demens. Den 23. november afholder KL konferencen KLsocial, hvor Gentofte Kommune holder oplæg om, hvordan de har valgt at arbejde med at støtte denne målgruppe. Med i planlægningen er bl.a. Østerleds forstander Kit Rønholm og derudover Mette Hemmingsen, Gry Segoli og Conni Elisabeth Andersen. Her ses planlægningsgruppen under portrættet af Gertie Wandel, medlem af Gentofte kommunalbestyrelse og Folketinget samt medstifter af Gentofte Børnevenner.

Gentofte Børnevenner var pionerer på specialområdet

Gentofte Børnevenner arbejdede allerede i 1950’erne for at forbedre levevilkårene for mennesker med handicap. I 1955 oprettes en specialbørnehave Kildestuen, i 1957 et daghjem for børn med handicap Birkegården, i 1959 en specialskole Ellegårdsskolen, i 1962 oprettes Gentofte Håndarbejdsværksted og også et feriehjem for børn med handicap Gudruns Minde og i 1976 realiseres endelig det bosted, som der har været arbejdet for i over ti år: Østerled.

 

Corona har også gjort godt! Takket være en mængde nye studier er vi nu blevet langt mere oplyste om, hvordan smittespredning sker. Det er godt nyt i en tid, hvor der bl.a. på dagtilbudsområdet i forvejen er stor personalemangel. På det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har seniorforsker Lars Andrup gennemgået en stor del af den nyeste forskning udtaler: “Hvor man tidligere troede, at kontaktsmitte var den primære smittevej for de fleste typer virus, kommer der flere og flere studier, som viser, at den luftbårne smitte også har stor betydning.”

Virus smitter mere i tør luft

Lars Andrup fortæller, at forskningen viser, at corona og nogle andre typer af virus smitter mere i tør luft. På arbejdspladser, hvor mange er samlet i de samme rum, for eksempel børnehaver, hospitaler, skoler eller større kontorer, kan det derfor være en god idé at sørge for en relativ luftfugtighed, som er mindst fyrre procent.

“Når vi hoster, nyser, snakker, synger eller blot trækker vejret, udsendes der dråber i mange forskellige størrelser. I tør luft indtørrer dråberne hurtigere til små partikler, som kan spredes over større afstande og blive hængende i luften i længere tid.”

Luk låget, inden du trækker ud

Dette enkle råd giver Lars Andrup med følgende forklaring: “Ny coronavirus bliver, ligesom flere andre typer virus, udskilt med fæces. Det betyder også, at når du trykker på knappen og skyller ud, så bliver der dannet masser af små partikler, som kan indeholde virus, der potentielt kan smitte den næste fra arbejdspladsen, som går på toilettet. Især hvis luftfugtigheden er lav, for så tørrer de ind og kan hænge i luften i timevis og kan spredes over større arealer. Så et simpelt råd til skoler, børnehaver og andre arbejdspladser, hvor mange deler toilet, er helt lavpraktisk: ’Luk låget, inden I trækker ud.’

Gode råd til at forebygge virusinfektioner på arbejdspladsen

 • Sørg for, at I ikke sidder for tæt i et lokale.
 • Husk at lufte godt ud.
 • Sørg for, at der er en god luftfugtighed. Luften må ikke være for tør.
 • Hav en fælles politik for, hvad man gør, hvis man har symptomer på forkølelse eller influenza.
 • Luk låget, inden I trækker ud på toilettet.
 • Følg i øvrigt altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læs hele artiklen her: Sådan undgår vi virus på arbejdspladsen | Arbejdsmiljø (arbejdsmiljoe.dk)

Paula Martinez fra LUDIKA er netop blevet godkendt af Københavns kommune til at tilbyde hjemmetræning af børn og unge, som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Programmet Moving to Learn, som Paula Martinez har udviklet, er et motorisk udviklings- og læringsprogram, der fremmer og styrker barnets udvikling og evne til at tilpasse sig det miljø, det befinder sig i. Det er tilrettelagt efter neuropsykologiske og neuropædagogiske principper. Moving to Learn bruger bevægelse som et værktøj til læring og stimulering af forskellige udviklingsområder som kommunikation, kognition, selvstændighed samt social og følelsesmæssig udvikling.

Om Paula Martinez

Paula Martinez er indehaver af Ludika- Center for Development. Hun samarbejder bl.a. med Gentofte Børnevenner og står for undervisningen til familiegymnastik om søndagen samt undervisning i motorisk udvikling i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner. Hun har en kandidatgrad i Idræt og Pædagogik fra Buenos Aires og har mange års erfaring med motorisk træning af både børn og voksne med forskellige handicap og udfordringer, f.eks. krigsveteraner.

Hele Fuglebakkens personalegruppe har netop været på et kursus i Leg og Massage. På kurset, der er en del af Fri for Mobberi-kampagnen, lærte personalet, hvordan de kan integrere massage i det pædagogiske arbejde. Derfor bød kurset på teoretisk viden om børn, leg og massage, gennemgang af sange og lege fra materialerne og inspiration til, hvordan man kan inddrage massage i hverdagen. Leder af Fuglebakken, Christina Bjørn Thomsen, siger: “Vi mener at massage vil være til gavn for børnene, så de bl.a. øger deres kropsbevidsthed og når de masserer hinanden, får de en fornemmelse af hinanden og at de kan gøre hinanden godt.”

Kurset var støttet af Gentofte Børnevenners uddannelsesfond, som Fuglebakken valgte at søge efter, at personalet havde været på grundkurset i Fri for Mobberi, som var så anvendeligt og inspirerende, at personalegruppen havde lyst til mere. Så ansøgningen til Uddannelsesfonden kom på deres opfordring.

I anledning af Dorthe Birkmoses nye bog Mennesket er motiveret har BUPL netop offentliggjort dette interview med hende. Interviewet handler bl.a. om, hvordan denne bog er mere optimistisk end hendes første bog, der beskriver hvordan pædagoger og andre omsorgsmedarbejdere kan presses derud, hvor empatien og fagligheden svigter.

”Min første bog handlede om forråelse, krænkelser og ondskabens psykologi, altså om fejlene og problemerne. Jeg er blevet kritiseret for at pege på problemer uden at anvise konkrete løsninger. Den kritik svarer jeg på med min nye bog, som er mere håbefuld om al den hjælp, der gives hver eneste dag. På trods af besparelser. På trods af målstyring. Og på trods af pseudoarbejde. Bogomslaget blev dog ikke lysegrønt, men mørkegrønt. Jeg bliver nemlig ved med at være bekymret for, at medarbejdere og ledere slides op, og at deres handlinger derfor kan kippe over i forråelse,” siger Dorthe Birkmose.

Børnehaven Børn & Miljø på Skovvej har et helt særligt fokus på udeliv og naturoplevelser. Som et led i deres naturpædagogik har børn og voksne sammen set på fugle i børnehaven og i nærområdet. Med udgangspunkt i disse oplevelser har børnehaven netop lavet et meget fin lille fuglebog, som alle børn har fået med hjem. Bogen hedder Børn & Miljøs fuglebog og har  fotos af hele 47 forskellige arter! Alle fotos i bogen er taget af Niels Priergaard-Møller, der er pædagog i institutionen. Da børnehaven også arbejder meget med samskabelse – forbindelsen mellem børnehave og hjem – giver bogen også rigtig fin mulighed for, at børnene kan fortsætte med at observere fugle sammen med deres forældre.

Se hele bogen her: Børn & Miljøs Fuglebog med fotos af Niels Priergaard-Møller

Mindre bureaukrati og mere plads til omsorg og relationer skal – ifølge regeringens nye udspil Danmark kan mere – være med til at sikre, at der i fremtiden er pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter nok.

Regeringen vil løse rekrutteringsproblemet med trepartsforhandlinger, hvor regeringen, arbejdsgiverne og arbejdstagerne sætter sig sammen og prøver at finde en løsning. I første omgang forestiller regeringen sig en trepartsaftale på ældreområdet, derefter på dagtilbuds- og folkeskoleområdet.

Regeringen foreslår følgende tiltag til at skaffe flere medarbejdere:

 • Fælles forpligtende mål for kommunerne om, at antallet af fuldtidsansatte skal øges.
 • Alle nye stillinger skal slås op som fuldtidsstillinger. Fuldtidsstillinger skal være standarden.
 • Ret til fuldtid. Alle deltidsansatte, der ønsker at arbejde fuldtid, får tildelt en fuldtidsstilling.
 • Sygefraværet skal nedbringes gennem bedre arbejdsmiljø og ledelse.
 • Bedre muligheder for opkvalificering og sporskifte for personale i dagtilbud og folkeskoler samt bedre overgange fra uddannelse til praksis.
 • Lokale løsninger, så flere seniorer får lyst til at blive i velfærden.
Læs hele BUPLs artikel om udspillet HER

Kom og bliv inspireret til scienceprojekter i daginstitutionen. Vi får besøg af folkene bag forskningsprojektet scienceklog.dk. De har undersøgt pædagogers arbejde med science og udarbejdet 60 små videofilm med eksempler på forskellige tilgange til science i dagtilbud. De vil desuden komme ind på, hvad der er den vigtigste viden om små børn og science samt hvad børns perspektiver på science er.

PRIS: Gratis for ansatte i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner – det koster dog 80 kr., hvis man tilmelder sig og IKKE kommer. Vi byder på en sandwich, når I kommer.

DATO & TID: 2. marts 2023 Kl. 17.15-18.45

STED: Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte.

TILMELDING SENEST D. 22. FEBRUAR

I Tved Børnehus i Svendborg Kommune havde pædagogerne observeret, at der kom flere og flere udfordrede børn – de oplevede bl.a. at en del børn:

 • havde svært ved at starte en leg uden voksenhjælp
 • havde svært ved skift og overgange i løbet af dagen
 • var udfordret på opmærksomhed og udholdenhed
 • var sværere at få med i gruppeaktiviteter

Kommunens kasse var tom

Men da børnehuset søgte om midler til videreuddannelse af deres personale, så de bedre kunne håndtere dette, var kommunens kasse tom. Derfor søgte leder Anjamarie Kønig og souschef Karoline Aarup efter andre muligheder og kom med i et forskningsprojekt, som – udover at dele viden om og pædagogiske redskaber til at arbejde med problemstillingerne – også skal give mere klarhed over, hvordan pædagoger i praksis bliver bedre til at håndtere børn i forskellige udfordringer.

Forskningsprojekt der bygger bro ml. almen- og specialpædagogik

Forskningsprojektet i Tved Børnehus er ledt af Ida Danneskiold-Samsøe og støttet af Oak Foundation. Hun er post.doc ved afdeling for pædagogisk sociologi på Aarhus Universitet, og er sammen med lektor Bjørg Kjær i gang med et forskningsprojekt under titlen “Inklusion af børn med autisme i almene dagtilbud – Veje til brobygning mellem special- og almenpædagogik i dagtilbud”.

Legestationer træner udholdenhed og fokus

Tilbage i Tved Børnehus oplevede det pædagogiske personale at få mange nye redskaber til glæde og gavn for alle børn, ikke kun de særligt udfordrede. Souschef Karoline Aarup fortæller, “vi har eksempelvis lavet en legestation med fem aktiviteter eller lege. Børnene skal lave aktiviteten i et bestemt tidsrum, inden de må gå videre. Det træner udholdenhed og fokus.”

Læs hele den inspirerende artikel her: Kommunens hjælpekasse til udfordrede børn var tom: Så skred Tved Børnehus selv til handling | faa.dk