Gentofte Børnevenner debatterer trivsel for børn med diagnoser på Folkemødet

For første gang nogensinde tager Gentofte Børnevenner med til Folkemødet på Bornholm i juni. Sammen med 14 andre selvejende aktører står foreningen i et selvejetelt under Selveje Danmark.  Gentofte Børnevenner står for en paneldebat om ”Nye veje til bedre kvalitet og trivsel for børn i dagtilbud,” sammen med Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og FOBU.

Alle daginstitutioner oplever fra tid til anden udfordringer med børn med en diagnose, både i forhold til valg af pædagogiske greb, i forhold til den samlede børnegruppe og i forhold til samarbejdet med kommunen om støtte. Det vil blive debatteret, hvordan kvaliteten sikres også for børn med diagnoser, men også hvilke muligheder det enkelte dagtilbud har for at deres egen metode.

Debatten vil også komme ind på en række andre spørgsmål, som hvordan der vælges pædagogiske metoder, som giver fagligt mening i praksis? Hvad politikerne kan gøre for at sikre, at der hele tiden tænkes nyt på området for børn med diagnoser? Og hvad der afgør, hvilke pædagogiske tilgange, man accepterer i valg af koncepter og i det pædagogiske tilsyn? Hvad skal der til, for at man i forvaltningen tør ’eksperimentere’ med nye metoder?

Paneldeltagerne er: Ane Stallknecht (næstformand for Børne- og Kulturchefforeningen), Christian Aabro (lektor Professionshøjskolen UCC), Knud Erik Hansen (byrådsmedlem i Faxe (A), samt medlem af KL´s Børne- og Uddannelsesudvalg), Mette Dencker (Parterapeut og coach, MF(DF)) og Ida Danneskiold- Samsøe (medstifter af Huset for Inklusion). Henrik Vagner er moderator.