Bøgen er sprunget ud og vi har en ny Hovedbestyrelse

På Gentofte Børnevenners generalforsamling d. 8. maj 2019 blev der valgt en ny Hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsens nye medlemmer er:

  • Vivi Fischer, leder af Børn og miljø
  • Anja Godsk Pedersen, teamleder på Østerled
  • Kathrine Zaballos, medstifter af Vennernes Klub (suppleant)
  • Ann Faber Ginness, medlem af forældrebestyrelsen i Ribisgården (suppleant)

Bo Baltzersen er fortsat formand og Anne Busk Ebbesen er næstformand. Kasper Madsen, Margit Stich og Caroline Ellegaard Madsen er ligeledes fortsat medlemmer.

Advokat Arne Møllin Ottosen sørgede for at alt gik korrekt til ved generalforsamlingen og revisor Christian Sanderhage gennemgik og godkendte årsregnskabet.