Debat på folkemødet om frivillighed som velfærdsaktør

Gentofte Børnevenner, Børneringen og Fobu er gået sammen om en debat på årets folkemøde. Vi repræsenterer samlet set ca. 300 selvejende og private dagtilbud rundt omkring i Danmark.

I velfærdsteltet d. 16. juni kl. 17-17.45 vil vi debattere, hvordan vi styrker frivillighedsaspektet ved selvejende dagtilbud, og hvordan vi gør det til en del af løsningen på det pressede samfund. I panelet kan man møde:

  • Stinne Bille, projektleder for “De vilde problemer” Aarhus kommune
  • Kirsten Birk Lassen, stifter af Følgeskabet
  • Mikkel Warming, bestyrelsesformand i Akovfonden
  • Julie Bachmann Stockmarr, chefkonsulent i Center for frivilligt socialt arbejde
  • Marie Baad Holdt, partner og chefkonsulent i Ingerfair

Moderator er Vibeke Hartkorn, journalist, forfatter og tidligere studievært på TV Avisen.

Med vores debat ønsker vi at sætte spot på det frivillige aspekt ved selvejende dagtilbud i et større samfundsperspektiv. Samfundsdebatten kredser om, at samfundet er presset, børn og unge er pressede og mistrives, dagtilbudsområdet er presset pga. krav og pædagogmangel, så hvilken rolle spiller frivillighed i løsningen af disse udfordringer? Selvejende dagtilbud er formålsdrevet – dvs. de er drevet af et frivillighedsaspekt, der tager afsæt i en lyst til at få indflydelse og skabe en positiv forandring. Dette har en kæmpe værdi i samfundet på flere økonomiske parametre både menneskeligt og i kroner og ører, så hvordan styrker vi det? Hvordan gør vi det til en del af løsningen på det pressede samfund?

Det ligger godt i tråd med regeringsgrundlaget, der ønsker en større inddragelse af civilsamfundet samt Velfærdsrådets lancering af 12 anbefalinger her i slutningen af april, hvor særligt Velfærdsrådets anbefaling nr. 2 taler direkte ind i den velfærdsydelse, vi hver dag er med til at levere til glæde og gavn for det danske velfærdssamfund.