Relationskompetence til debat på Folkemødet

Gentofte Børnevenner og paraplyorganisationen FOBU inviterer til en debat på Folkemødet d. 15. juni kl. 16 i Velfærdsteltet. Vi ønsker med debatten at sætte fokus på relationskompetencen og dens betydning for børn og unges trivsel.  Relationskompetencen – det at skabe relationer – har svære vilkår på dagtilbudsområdet pga. af pædagogmanglen og udfordringen med at fastholde personale, så mange børn oplever mange skrift af de nære voksne gennem deres institutionsliv. Emnet udspringer af et ønske om at få nedbrudt den silotænkning, der eksisterer i mange kommuner og i stedet se på mennesket og dets livsbane og i den sammenhæng opsøge de kloge investeringer og de bedst mulige valg ift. fordeling af ressourcer.

FOBU og Gentofte Børnevenner repræsenterer tilsammen ca. 175 selvejende og private dagtilbud rundt omkring i Danmark.

Panelet består af:
  • Tina Brandt, pædagog, familierådgiver, forfatter og tidligere institutionsleder
  • Karin Rømer Riis, leder af daginstitutionen Marengsen
  • Andreas Raasch Christensen, forsknings- og udviklingschef ved professionshøjskolen VIA University College
  • Dorrit Knudsen, byrådsmedlem i Aabenraa Kommune og tidligere pædagog og leder
  • Bettina Ugelvig Møller, viceborgmester i Furesø Kommune

Moderator vil være vicedirektør Mette Feifer, Sundhed, velfærd & oplevelse i Dansk Erhverv.