At arbejde med udsatte børns følelser

I LDDs blad “Det gode børneliv”, kan man læse en spændende artikel om at arbejde med udsatte børns følelser. Artiklen er skrevet af Helene Dahl Thruelsen, der er leder af Eksperimental Institutionen på Amager. Institutionen har en særlig profil, hvor den ene halvdel af de 62 børn (ml.  7 måneder og 6 år) er fra lokalområdet og den anden halvdel af børnene er visiteret til institutionen, fordi de lever i socialt udsatte familier. Her er kun ansat uddannede pædagoger. I artiklen beskriver Helene den helt særlige pædagogiske metode, som de benytter til børn, der har en vanskelig dag, er i affekt eller lignende.

Den triangulerende samtale

Metoden går kort fortalt ud på, at to voksne indleder en samtale med hinanden, mens barnet er tilstede, hvor de taler om, hvorfor barnet mon har det svært i dag. Ideen er, at barnet skal føle sig set og imødekommet, og at barnet selv kan rette misforståelser, som de voksne måtte have. Det kan på overfladen ligne, at de voksne taler hen over hovedet på barnet. Men pointen er det modsatte. Ved at overhøre og måske ende med at deltage i samtalen, oplever barnet voksne, der gerne vil rumme og forstå. Noget, der ikke er givet, når man lever i en udsat familie. Læs meget mere på side 34-37 i marts 2023 nummeret, der ligger tilgængeligt HER

Om Eksperimental Institutionen

Eksperimental Institutionen er Gentofte Børnevenners første medlem uden for Gentofte Kommune, de meldte sig ind i 2021. Institutionen åbnede i 1966, som en børnehave, hvor de fik ekstra ressourcer til at ”eksperimentere” med at blande lokale børn og børn med særlige behov. Den er i en periode forskningsinstitution under Københavns Universitet. I dag er institutionen et kompetencecenter for Københavns Kommune, hvortil alle kommunens institutioner kan henvende sig og få gratis konsulenthjælp vedr. udfordringer med udsathed og inklusion.