Østerled søger engagerede socialpædagoger

Bostedet Østerled har tre ledige stillinger som enten socialpædagog eller sosu-assistent.  Se jobannoncen HER

Østerled er et botilbud med 29 voksne borgere der alle har deres egen lejlighed. Kerneopgaven er at skabe livskvalitet for borgerne, som alle har varigt nedsat psykisk funktionsniveau og er i alderen 25-82 år.  Bostedet er et selvejende botilbud med en aktiv bestyrelse under Gentofte Børnevenner samt driftsoverenskomst med Gentofte kommune.

Bostedet Østerled åbnede i 1976 i bygninger tegnet af Arne Jacobsen. Forud gik over 10 år med projektering og indsamling af midler samt sikring af de nødvendige offentlige tilskud. Gentofte Børnevenners velgørenhedsballer på Gentofte Rådhus havde flere år i træk indsamling af midler til at bygge bostedet, som sit hovedformål.