Bliv inspireret af dette børnehus på Fyn

I Tved Børnehus i Svendborg Kommune havde pædagogerne observeret, at der kom flere og flere udfordrede børn – de oplevede bl.a. at en del børn:

  • havde svært ved at starte en leg uden voksenhjælp
  • havde svært ved skift og overgange i løbet af dagen
  • var udfordret på opmærksomhed og udholdenhed
  • var sværere at få med i gruppeaktiviteter

Kommunens kasse var tom

Men da børnehuset søgte om midler til videreuddannelse af deres personale, så de bedre kunne håndtere dette, var kommunens kasse tom. Derfor søgte leder Anjamarie Kønig og souschef Karoline Aarup efter andre muligheder og kom med i et forskningsprojekt, som – udover at dele viden om og pædagogiske redskaber til at arbejde med problemstillingerne – også skal give mere klarhed over, hvordan pædagoger i praksis bliver bedre til at håndtere børn i forskellige udfordringer.

Forskningsprojekt der bygger bro ml. almen- og specialpædagogik

Forskningsprojektet i Tved Børnehus er ledt af Ida Danneskiold-Samsøe og støttet af Oak Foundation. Hun er post.doc ved afdeling for pædagogisk sociologi på Aarhus Universitet, og er sammen med lektor Bjørg Kjær i gang med et forskningsprojekt under titlen “Inklusion af børn med autisme i almene dagtilbud – Veje til brobygning mellem special- og almenpædagogik i dagtilbud”.

Legestationer træner udholdenhed og fokus

Tilbage i Tved Børnehus oplevede det pædagogiske personale at få mange nye redskaber til glæde og gavn for alle børn, ikke kun de særligt udfordrede. Souschef Karoline Aarup fortæller, “vi har eksempelvis lavet en legestation med fem aktiviteter eller lege. Børnene skal lave aktiviteten i et bestemt tidsrum, inden de må gå videre. Det træner udholdenhed og fokus.”

Læs hele den inspirerende artikel her: Kommunens hjælpekasse til udfordrede børn var tom: Så skred Tved Børnehus selv til handling | faa.dk