Trepartsaftale skal skaffe flere pædagoger

Mindre bureaukrati og mere plads til omsorg og relationer skal – ifølge regeringens nye udspil Danmark kan mere – være med til at sikre, at der i fremtiden er pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter nok.

Regeringen vil løse rekrutteringsproblemet med trepartsforhandlinger, hvor regeringen, arbejdsgiverne og arbejdstagerne sætter sig sammen og prøver at finde en løsning. I første omgang forestiller regeringen sig en trepartsaftale på ældreområdet, derefter på dagtilbuds- og folkeskoleområdet.

Regeringen foreslår følgende tiltag til at skaffe flere medarbejdere:

  • Fælles forpligtende mål for kommunerne om, at antallet af fuldtidsansatte skal øges.
  • Alle nye stillinger skal slås op som fuldtidsstillinger. Fuldtidsstillinger skal være standarden.
  • Ret til fuldtid. Alle deltidsansatte, der ønsker at arbejde fuldtid, får tildelt en fuldtidsstilling.
  • Sygefraværet skal nedbringes gennem bedre arbejdsmiljø og ledelse.
  • Bedre muligheder for opkvalificering og sporskifte for personale i dagtilbud og folkeskoler samt bedre overgange fra uddannelse til praksis.
  • Lokale løsninger, så flere seniorer får lyst til at blive i velfærden.
Læs hele BUPLs artikel om udspillet HER