Fokus på sprog i børnehaven mindsker social ulighed

Et stort studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Københavns Universitet og Trygfondens Børneforskningscenter viser nu, at en særlig sprogindsats i børnehaven mindsker sociale forskelle i folkeskolen. Det betyder, at børn uden forældre med lange uddannelser, bliver fagligt stærkere i folkeskolen, når de er blevet målrettet sprogligt stimuleret i børnehaven. I studiet har man set på effekten af sprog-kampagnen “Fart på sproget” og fulgt børnegruppen ind i folkeskolen og sammenholdt resultaterne med en omhyggeligt udvalgt kontrol-gruppe, der ikke tog del i “Fart på sproget.” Læs mere om studiet HER

Om “Fart på sproget”

“Fart på sproget” var et forskningsprojekt, der kørte fra 2012-2015, støttet af bl.a. Tryg Fonden. Det var et læringsforløb med pædagog-styrede lege, der havde som formål at stimulere børns sprog. Indsatsen bestod af en række aktiviteter som vendespil, sanglege og fortællebold. Pædagogerne modtog en beskrivelse af legeaktiviteterne og forslag til, hvordan de kan gennemføres. De lærte også hvilke læringsmål den enkelte aktivitet havde fokus på. I den efterfølgende evaluering så man det største sproglige løft i den gruppe, hvor en pædagog arbejdede med en lille gruppe børn (typisk 5 børn) og selv kunne udvælge hvilke af aktiviteterne, de ville benytte hvornår – i modsætning til et mere stramt tilrettelagt forløb. Læs mere om det HER