Første tilbagemeldinger om det nye Gentofte Børnevenner

Særligt til jer, der desværre ikke havde mulighed for at komme til dialogmødet den 22. oktober, giver vi her et resumé af de tilbagemeldinger, der kom frem på mødet.

Formand for Hovedbestyrelsen Bo Baltzersen og direktør Sabina Holm Larsen bød velkommen til de 15 fremmødte ledere, souschefer, afdelingsledere og teamledere.

Formålet med mødet var først og fremmest at få en dialog med de fremmødte om, hvad de tænker om vores nye set-up med de nye samarbejdspartnere samt vores ansættelse af de gamle Spia medarbejdere.

Citater fra de fremmødte, da de fik spørgsmålet ”Hvad tænker I om det nye set-up” er blandt andre:

  • Vi er glade for at Dorte, Gitte, Pernille og Michael bliver, det skaber ro og tryghed – relationen er afgørende for GBV
  • Vi er glade for, at systemerne er de samme
  • Det er en klar styrkelse af GBV og skaber en endnu højere grad af sammenhængskraft og bringer os tilbage til det gamle GBV
  • Det er en klar styrkelse af servicen, at der nu er en lønmedarbejder tilstede 3-4 dage om måneden på Smakkegårdsvej, det cementerer den lokale forankring i endnu højere grad, hvilket er fantastisk.
  • Erfaring fra tidligere samarbejde med Dansk Erhverv er, at de bidrager med rigtig meget på et højt fagligt niveau, de er ordentlige og har meget på hjertet – det er modigt og rigtig godt gået!
  • Fremtiden ser lovende ud med de nye samarbejdspartnere, det er enormt spændende!
  • Det giver et mere professionelt signal ud ad til
  • Det er rigtig godt med de forskelligt planlagte møder, både i aften og på Børsen samt de besøg vi får, hvor vi hurtigt kan få sat ansigt på de nye mennesker, vi skal samarbejde med
  • Vi er glade for, at kommunen har taget så positivt imod de nye samarbejdspartnere, det tegner godt for fremtiden.

Nye muligheder

Der blev spurgt ind til potentialet i de nye samarbejder, og der er ikke tvivl om, at der er flere potentialer. GBV har en ambition om, at samarbejdet med de nye samarbejdspartnere kan være med til at åbne nye døre til spændende projekter – ikke mindst på det politiske plan, men også på det pædagogiske område. Der ud over er der på sigt potentialer i systemerne, som forhåbentlig vil kunne frigive ressourcer til mere synlig ledelse, børnetimer m.v.

Husk mødet d. 19. november

Alt tyder på, at vores medlemsinstitutioner vil tage godt imod de nye samarbejdspartnere, når de lige om lidt kommer på besøg ude i institutionerne. Ledere, mellemledere og bestyrelser opfordres til at deltage den 19. november (hvordan det gennemføres afventer vi pt.), hvor det nye team fra både Dansk Erhverv og Høgsbro+Caspersen vil blive præsenteret.

Husk også at I er velkomne til kontakte os med spørgsmål i forbindelse med den nye ordning.