,

Sådan skal de nye retningslinjer forstås

Dagtilbudschef i Gentofte Kommune, Sanne Nielsen, præciserer i en mail til de selvejende dagtilbud , hvordan de nye retningslinjer for at begrænse smittespredning skal forstås. Hun skriver bl.a.:

Som I alle har fået orientering om i nedenstående CoronaNyt, skal vi alle ud fra et forsigtighedsprincip virkelig overveje hvilke fysiske møder, der er nødvendige, og hvis det vurderes nødvendigt at gennemføre, så sikre, at der er maksimalt 10 deltagere.

Overvej allerede nu, om der er personalemøder, bestyrelsesmøder eller lign., der var planagt til afholdelse frem til og med 22. november, og som kan udskydes, afholdes udendørs eller digitalt, og forhold jer til deltagerantallet. Og hvis det er nødvendigt med et fysisk møde, så vær sikker på, at alle krav om afstand m.v. overholdes.

Det er virkelig vigtigt, at vi alle i disse dage gør alt hvad vi kan for at bryde smittekæder. Ingen forældre på institutioner, følg retningslinjer for rengøring, afspritning af flader, rengøring af legetøj, så meget udeliv som muligt, faste grupper osv.

CoronaNyt

Herunder kan man læse Gentofte Kommunes præcisering af retningslinjerne, som beskrevet i den seneste CoronaNyt:

Forsamlingsforbud

Forsamlingsforbuddet sænkes fra mandag den 26. oktober fra 50 til 10 personer. For at minimere spredningen af coronavirus skal ledere og medarbejdere i Gentofte Kommune:

1. Begrænse deltagelsen i fysiske møder i videst muligt omfang. Dette gælder både interne og eksterne møder.

2. Nødvendige fysiske møder må maksimalt have 10 deltagere og skal kunne opfylde sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Dispensation fra dette skal aftales med en direktør. Dette gælder både interne møder og møder med ekstern deltagelse.

3. Medarbejdere og ledere skal afstå for at deltage i konferencer, kurser og arrangementer med mindre det er nødvendigt for at opretholde driften.

Arrangementer kan desuden med fordel afholdes digitalt eller evt. helt/delvist udendørs, hvis det skønnes nødvendigt at mødes fysisk. Sociale arrangementer på eller i tilknytning til arbejdspladsen skal helt aflyses.

De skærpede regler gælder foreløbigt frem til den 22. november

Hjemmearbejde

Frem til den 2. januar 2021 skal der fortsat arbejdes hjemme i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets udførelse.

Der er ikke lagt op til en nedlukning af de kommunale tilbud, hvorfor den enkelte leder i alle tilfælde skal vurdere, om opgaven kan løses hjemmefra. Der vil derfor typisk være tale om øget hjemmearbejde for kontorarbejdspladser med fx udviklingsmedarbejdere og administrativt personale uden direkte borgerkontakt.

Mundbind

Fra torsdag den 29. oktober indføres nye retningslinjer om brug af mundbind både på sundheds- og ældreområdet og i visse lokaler på kultur-, fritids- og uddannelsesområdet. Vi afventer pt. nærmere retningslinjer vedr. dette og vender tilbage hurtigst muligt med de konkrete krav og anbefalinger.

Ud over ovenstående beder vi naturligvis stadig alle om at have stort fokus på at forebygge smitte og overholde alle af eksisterende regler, restriktioner og anbefalinger vedr. afstand, hygiejne, rengøring, sygdom m.m.