Hvilke restriktioner er der for vuggestuer og børnehaver?

Dagtilbudschef for Gentofte Kommune, Sanne Nielsen, sendte den 15. januar et brev ud til alle forældre med børn i kommunens dagtilbud for de 0-6 årige om de seneste restriktioner fra Sundhedsstyrelsen.  Hun skriver bl.a. “Det vil være en stor hjælp, hvis de forældre, der har mulighed for det, giver børnene lidt kortere dage end sædvanligt. Det vil også være en stor hjælp, hvis I har mulighed for primært at bruge jeres dagtilbud mellem kl. 8.30 og 15.30. Når institutionerne skal bruge færre medarbejdere til at bemande ydertimerne, er der alt andet lige bedre mulighed for at gennemføre en opdeling i mindre grupper i løbet af dagen.”

Her er et udpluk af de seneste restriktioner:

  • Det anbefales, at børnegruppen, dvs. stuen eller en tilsvarende gruppe, opdeles i mindre grupper i løbet af dagen, og disse grupper er gennemgående en hel dag, også når børnene er udenfor.
  • Børn fra forskellige stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger i daginstitutioner mv. bør ikke være sammen fysisk på tværs.
  • Samling af børn på tværs af stuer bør begrænses, og bør kun ske når det er nødvendigt – som eksempel nævnes ydertimerne.
  • Der opfordres til, at blanding af personale tilknyttet de forskellige stuer begrænses mest muligt.
  • At så mange aktiviteter som muligt tilrettelægges udenfor eller andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand.

Læs hele brevet HER