Næsten hvert 3. barn bliver hjemme

Kommunernes Landsforening har lavet en stikprøveundersøgelse for at finde ud af, hvor mange forældre, der vælger at holde deres børn hjemme under denne nedlukning. Den viser, at der i gennemsnit var 66 % børn, der kom i deres dagtilbud. Fremmødet varierer mellem 48 % og 83 % i de kommuner, der har besvaret undersøgelsen.

At så stor en del af forældrene har valgt at holde deres børn hjemme, selvom dagtilbuddene er åbne, siger noget om det samfundssind, der hersker. Det giver luft i vores dagtilbud og styrker mulighederne for, at det pædagogiske personale kan fortsætte deres store arbejde med at tilbyde børnene en god og lærerig dag samtidig med, at retningslinjerne for at begrænse smitten overholdes.” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Ligeledes ser det heldigvis også godt ud med fraværet pga. sygdom, testforløb o. lign. hos det pædagogiske personale. Her viser tallene pr. 11. januar et fravær på blot 7 pct.