Hvordan er det nu med de mundbind i arbejdstiden??

KL har udsendt en præcisering af retningslinjerne for brug af mundbind på arbejdspladser – og hvad der egentligt er arbejdsgivers ansvar. Her er et kort resumé:

Om situationer hvor der er krav om mundbind, har Arbejdstilsynet har oplyst følgende:

Mundbind/visir, der skal bæres af ansatte for at begrænse risikoen for, at de bliver udsat for coronavirus i arbejdstiden, er personlige værnemidler. Og det skal arbejdsgiveren sørge for at stille til rådighed.

Om situationer hvor der ikke er krav om mundbind, har Arbejdstilsynet har oplyst følgende:

Ved arbejde, hvor der ikke er påbudt brug af mundbind fra sundhedsmyndighederne, skal arbejdsgiveren efter arbejdsmiljølovgivningen foretage en risikovurdering, hvis arbejdet medfører risiko for udsættelse for smitte. På baggrund af den skal der foretages de evt. nødvendige foranstaltninger for at beskytte medarbejderne. Her skal STOP-princippet følges. Det vil sige, at arbejdsgiveren, hvis det er muligt, først skal sikre de ansatte ved organisatoriske eller tekniske løsninger f.eks. ved at holde den nødvendige afstand. Er det ikke muligt, kan personlige værnemidler som et mundbind tages i brug.

Arbejdsgiver er ikke forpligtet til at stille mundbind til rådighed for medarbejdere, der generelt er bekymrede. Arbejdsgiver bør tage en dialog med de pågældende medarbejdere med henblik på at finde løsninger i den konkrete situation.

Læs mere her: Information om COVID-19 til dagtilbud_ skoler mm