Hvordan er opstarten gået med de nye samarbejdspartnere?

Så er vi næsten igennem den første måned med det nye og udvidede Gentofte Børnevenner, hvor regnskabskonsulenterne er blevet ansat her i stedet for hos Spia. Løn bliver ordnet hos Høgsbro+Caspersen og jura hos Dansk Erhverv. Men hvordan har opstarten været? Det har jeg ringet til Marianne Callaby, leder af Børnehuset Højgården, og Karina Carstensen, leder af Børnehuset Dalgården, for at høre mere om.

Hvordan er det gået med lønindberetningen?

Helt overordnet set, er tilbagemeldingen, at der er lidt forventelige opstartsvanskeligheder, men at de regner med, at det nok skal komme til at køre fint. Herudover nævner begge ledere, at de er gået fra at kende deres lønkonsulenter hos Spia rigtig godt, til at skulle lære både nye lønkonsulenter at kende og samtidigt også et nyt system. ”Tidligere fik jeg altid lige en mail, der bekræftede, at en medarbejder var oprettet. Det gør jeg ikke mere, nu skal jeg regne med at intet nyt er godt nyt.” siger Karina. Marianne fortæller, at hun havde problemer med at komme på OneDrive, men at hun ringede til Høgsbro+Caspersen op og fik hjælp med det samme, ”så jeg har ikke følt mig ladt i stikken.”

Og de nye kontrakter?

Her er der enslydende ytringer om, at de første kontrakter er alt for omfattende og skrivetunge. ”Jeg anede ikke, hvordan jeg skulle angribe det med de første skabeloner. Der blev jeg noget frustreret. Men jeg kontaktede Sabina og Dansk Erhverv og bad om, at der bl.a. blev mere tekst fortrykt. Det bliver der så nu, så det er godt, at der bliver handlet på det og at der bliver lyttet,” siger Marianne. Karina finder også, at det er for tidskrævende, hvis der skal findes alt for mange oplysninger forskellige steder i forhold til, hvordan de lavede kontrakter før – ”men jeg er fortrøstningsfuld til, at det nok skal gå. Det er en tilvænningssag.”

Har der været en forskel at spore i forhold til regnskab?

Her svarer de begge, at det har været guld værd, at det er de samme gode, dygtige folk, som hidtil.” Gitte er jo en stjerne, at hun er der, det giver mig en rigtig god ro.” siger Marianne. En stor forskel, der bliver nævnt er, at før var jura, løn og regnskab samlet i et firma og det gav en rød tråd og synergieffekt, som der ikke er (endnu) i den nye ordning. Vi må håbe, at den kan komme hen ad vejen.