Corona som arbejdsskade?

BUPL opfordrer ansatte i dagtilbud til at anmelde corona-sygemelding som en arbejdsskade, hvis de mener, de er blevet smittet på jobbet. Det er især på grund af bekymringen for at få senfølger, at pædagogerne henvender sig, siger Stephanie Rana, advokat i BUPLs arbejdsskadeafdeling. Hun siger endvidere, at man skal kunne sandsynliggøre at man er smittet på jobbet, men at der ikke er tale om, at der skal kunne peges på en konkret smittekilde.  Dette har dog indtil videre heller ikke været et problem i de godkendte arbejdsskadesager, da pædagoger hverken kan holde 2 meters afstand til børnene eller benytte værnemidler hele tiden – og derfor er det ofte mere sandsynligt, at de smittes på jobbet end i fritiden. Læs hele artiklen HER