Justering i retningslinjerne

Så er retningslinjerne for dagtilbudsområdet netop blevet justeret. Ændringer gælder fra d. 1.3.2021.

Her er en kort oversigt over ændringerne:

  • Fristen for udarbejdelse af og evaluering af den pædagogiske læreplan er rykket til d. 1.7. 2021
  • Test af personale – personale i dagtilbud mv. opfordres til at lade sig teste to gange om ugen. Det gælder både offentlige og private tilbud.
  • Der bør være god udluftning enten ved et velfungerende ventilationsanlæg eller ved hyppig manuel udluftning, så vidt muligt 5-10 minutter 4-5 gange dagligt, se Sundhedsstyrelsen anbefalinger om udluftning.
  • I forhold til håndtering af smittetilfælde henvises nu kun til Sundhedsstyrelsens ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser” og Sundhedsstyrelsens ”Har dit barn symptomer på COVID-19?
  • Der er fortsat fritagelse for at indrapportere på dimensionering

Se hele udgivelsen her, hvor ændringerne er markeret med gult.