Ny dokumentar på TV2 ”Eksperimentet med vores børn”

Så er dagtilbuddene igen i medierne. Denne gang med to dokumentarudsendelser på TV2, hvor der er efter aftale med personale og forældre er blevet sat kameraer op i alle stuer i de to deltagende institutioner.

6 og 17 minutters voksenkontakt pr. dag

Grethe Kragh-Müller, lektor i psykologi ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, har deltaget i arbejdet og bl.a. gennemgået optagelserne. For to konkrete børn har hun kortlagt, hvor meget udviklende voksenkontakt de børn har. For det ene barn var det 17 minutter og det andet barn bare 6 minutter. Det er ikke meget og hænger bl.a. sammen med det lave antal voksne pr. barn. Dette hæmmer pædagogernes muligheder for at arbejde fagligt, mener Grethe Kragh-Müller. Hun siger endvidere: ”Det kræver selvfølgelig en god uddannelse, men vi ved fra undersøgelser, at det kan være lige meget, hvor dygtig en pædagog du er, hvis du ikke har tid. Så nytter det ikke noget.”

Pædagogers arbejdsvilkår

Dokumentaren sætter dermed ikke bare spot på børnenes hverdag, men også på de arbejdsvilkår, som mange pædagoger har. BUPL’s formand Elisa Rimpler kalder det en ’barsk dokumentar, der viser den skinbarlige virkelighed’. »Det er hård kost, men sådan set ikke overraskende for mig. Det er den virkelighed, pædagoger fortæller om i vores vilkårsundersøgelser … Der er et kæmpepres både fagligt og følelsesmæssigt på de pædagoger, der hver dag prøver at gøre deres alleryderste for at nå rundt om alle børn – og alligevel ikke når det,« siger hun.

DLO’s formand Tanja Krabbe har også udtalt sig i forbindelse med dokumentaren, og siger bl.a. ”at selv med god ledelse og de dygtigste medarbejdere, kan der ikke skabes kvalitet i daginstitutionerne med skrabede midler. I finanslovsforhandlinger bør politikerne tage ordentlig ansvar for børnenes trivsel og sætte nok midler af til markant bedre normeringer fra 2020.”

Vil minimumsnormeringer hjælpe?

I andet afsnit, der kommer på torsdag d. 7/11, vil man følge et eksperiment i den ene af de deltagende institutioner. Her var der i to uger en højere normering med én voksen pr. seks børn for at undersøge, hvilken forskel det kan gøre.

I Gentofte Børnevenners undersøgelse om minimumsnormeringer fra august 2019 pegede flere af de deltagende institutionsledere på det næste problem: At der er ikke pædagoger nok til de stillinger, der er. Hvordan skal vi så skaffe flere pædagoger til en højere normering?

Derfor arbejdes der på at forbedre rekrutteringsprocessen, men samtidigt er der også hårdt brug for, at der kommer fokus på de positive sider ved at arbejde som pædagog og om ikke andet, så at der udover at styrke børnenes trivsel også arbejdes på at forbedre arbejdsmiljøet.