Pædagogisk personale prøver skræddersyet motionsform

Gentofte Børnevenner har i foråret tilbudt personalet i foreningens medlemsinstitutioner et særligt træningsforløb tilrettelagt specielt til pædagogisk personale. En gang om ugen har de gennemgået en times program med elementer af Pilates, Eutoni og sansemotorisk stimulation tilrettelagt af Paula Martinez, der har en kandidatgrad i pædagogik og idræt fra Argentina. Paula har startet Ludika – Center for Development, der har lokaler på Smakkegårdsvej.

Erfaringer fra Børnehuset Stolpehøj

Leder af Børnehuset Stolpehøj, Helle Virena Nielsen, har tilbudt forløbet til sine medarbejdere. ”Min første tanke, da jeg så Gentofte Børnevenners tilbud, var, at her var en mulighed som kunne hjælpe os med at holde fokus på fællesskab og bevægelse,” siger hun og uddyber ”fysisk aktivitet skaber en mulighed for at knytte et tættere bånd til kollegerne og det giver energi og selvtillid, modvirker sygdom i en til tider temmelig presset hverdag.” I tilrettelæggelsen af forløbet sørgede Paula Martinez for, at der blev trænet arbejdsstillinger, ikke bare med fokus på at passe bedre på fysikken, men også hvordan det kan bruges pædagogisk sammen med børnene.