Så er kvaliteten i kommunale børnehaver blevet evalueret

For første gang er kvaliteten i kommunale børnehaver i Danmark blevet undersøgt på nationalt plan af EVA Danmarks Evalueringsinstitut. Resultaterne viser, at det pædagogiske personale generelt er gode til at interagere med børnene og skabe en struktureret hverdag med faste rammer. Til gengæld kan personalet flere steder blive bedre til at give børnene tilstrækkelig opmærksomhed under leg, og i halvdelen af børnehaverne mangler der legematerialer af god kvalitet.

Men metoden møder kritik

Evalueringsmetoden er dog blevet kritiseret af bl.a. BUPL, der har fået lektor i pædagogik og ph.d. i uddannelsesforskning – Jan Thorhauge Frederiksen – til at undersøge metoden. Metoden hedder ’Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition,’ i daglig tale forkortet til ECERS-3. Det fungerer kort fortalt sådan, at en observatør besøger et dagtilbud i tre timer. Derefter besvarer observatøren 35 spørgsmål med en lang række underspørgsmål, og institutionen får point for hvert punkt.

Når man dykker ned i spørgsmålene, kan det være svært at se sammenhængen mellem talvurderingen og kvaliteten, forklarer Jan Thorhauge Frederiksen. Han peger på, at et af spørgsmålene handler om byggeklodser. Har en institution både massive og hule klodser, får den en højere vurdering, end hvis institutionen kun har den ene type klodser.

Læs mere om EVAs undersøgelse HER

Læs BUPLs kritik HER