Selveje Danmark taler vores sag

Gentofte Børnevenner er medlem af Selveje Danmark, der er en brancheforening for over 250 selvejende non-profit organisationer på velfærdsområdet.

Selveje Danmark arbejder for at sikre medlemmerne – og deres over 10.000 ansatte – de bedst mulige rammevilkår og har løbende fokus rettet mod den politiske situation. De sørger for at være til stede politisk som en aktiv repræsentant og aktør for de selvejende organisationer i Danmark.

Læs Selveje Danmarks årsberetning HER