,

Demens hos mennesker med funktionsnedsættelser

Bostedet Østerled har netop taget hul på Fremfærdsprojektet. Det handler om tidlig opsporing af demens hos mennesker med funktionsnedsættelser. Østerled afprøver og udvikler indsatser for mennesker med udviklingshæmning og demens sammen med 5 andre kommuner. Socialt Udviklingscenter (SUS) og Københavns Professionshøjskole (KP) står for
gennemførelsen af projektet. Der vil blive arbejdet tre spor:

1. Kompetenceudvikling, som KP står for
2. Afprøvning og udvikling, som KP og SUS sammen står får
3. Erfaringsopsamling, som Socialt Udviklingscenter SUS står for

Afprøvningen og udviklingen af indsatserne foregår på Østerled. SUS’ opgave er at støtte op om Østerleds forudsætninger for at gøre det, og løbende trække erfaringer ud på tværs, så der i sidste ende kommer nogle gode bud på, hvordan man styrker indsatsen på dette område.