Skal du på efterårsferie?

Gentofte Kommune opfordrer kraftigt alle borgere med børn i skoler og dagtilbud til at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledninger, INDEN man tager afsted, men faktisk også UNDERVEJS.

I rejsevejledningerne opfordres alle, der har været i et orange rejseland, til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Det betyder, at dagtilbud og skoler i Gentofte Kommune af sundhedsmæssige grunde IKKE tager imod et barn, der har været i et orange rejseland, fordi barnet kan udgøre en smitterisiko for de andre børn og personalet. Det gælder også selvom forældre kan fremvise en eller flere negative Covid-19 test for barnet.

Hvis rejsevejledningen for et rejseland ændres fra gul til orange, imens barnet opholder sig i landet, eller efter barnet er hjemvendt fra landet, opfordres til at barnet bliver testet for COVID-19 efter hjemkomst – og ikke at blive hjemme i 14 dage. Barnet behøver ikke at blive holdt hjemme i perioden, indtil der foreligger et testresultat.

I nogle tilfælde er rejsevejledningen til et land orange på grund af indrejserestriktioner, som ikke skyldes et højt smitteniveau i de pågældende lande men derimod pågældende landes restriktioner over for danske rejsende, for eksempel karantænekrav. Hvis barnet kommer hjem fra en rejse til et land, hvor rejsevejledningen er orange alene grundet indrejserestriktioner, kan barnet komme i institution eller skole straks efter hjemkomsten.