Status på de faglige fyrtårne

Diplomuddannelsen og det 3-dages kursus i metoder og inspiration til implementering af de nye pædagogiske læreplaner er netop blevet evalueret. Ledere og de såkaldte faglige fyrtårne – pædagoger fra institutionen – har taget uddannelsen/kurset på Københavns Professionshøjskole. De overordnede resultater fra Gentofte Kommune er gengivet i kommunens Dagtilbudsnyt fra oktober måned. 39 ud af 44 mulige dagtilbudsledere i Gentofte Kommune har deltaget i undersøgelsen, hvilket må siget at en høj besvarelsesprocent.

Undersøgelsen har haft fokus på institutionsledernes oplevede udbytte af forløbene og betydningen for praksis, så det fortsatte arbejde med at understøtte implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan bliver tilrettelagt bedst muligt. De overordnede resultater fra Gentofte Kommune er gengivet i kommunens Dagtilbudsnyt fra oktober måned.

Ledernes besvarelser peger på følgende temaer, det har brug for understøttende tiltag:

• Tid til implementering af nye roller og fordybelse, herunder pause fra nye opgaver og tid til udvikling, afprøvning og opfølgning på igangsatte indsatser
• Udvikling af de faglige fyrtårnes rolle
• Øget fokus på evaluering og opbygning af evalueringskultur
• Kompetenceudvikling af pædagoger