Børnevennerne får nye samarbejdspartnere

Nye samarbejdspartnere skal løfte driften

Vi får fra 1. januar 2021 nye samarbejdspartnere: Dansk Erhverv skal varetage HR, ledelses- og bestyrelsessupport samt al rådgivning om ansættelsesret og øvrig jura for alle GBV´s institutioner, mens konsulenthuset Høgsbro + Caspersen skal varetage lønfunktionen.

Hvorfor fortsætter SPIA ikke?

Annette Foltmann har valgt at opsige vores nuværende aftale med udgangen af 2020.

Annette Foltmann og Spia har hjulpet mange af os virkelig godt, og det er vi meget taknemmelige for. Vi ønskede at fortsætte samarbejdet, og har derfor været i dialog med Annette Foltmann om muligheden for et fortsat samarbejde. Annette Foltmann ønskede ikke at tilbyde os en vigtig del af de ydelser Spia løser for os i dag. Derfor slutter samarbejdet med Spia med udgangen af året.

Det er vigtigt for os, at vi kan tilbyde en velfungerende drift support fra dag et, og vi vil sikre at overgangen bliver så let som mulig for jer. Derfor har vi handlet hurtigt og grundigt undersøgt nye samarbejdsmuligheder: vi er utroligt glade for, at vi nu får adgang til to meget stærke nye samarbejdspartnere på HR, jura, rådgivning og løn.

Vores nye team på Smakkegårdsvej…

…bliver dem I kender! Heldigvis har alle de Spia medarbejdere som sidder på kontoret, valgt at blive hos os – så de fra 1. januar 2021 ansættes direkte i Gentofte Børnevenner, og kan fortsætte det tætte samarbejde med alle jer og Gentofte Kommune.

Hvad bliver vi ved med?

Vi fortsætter med det samme regnskab- og budget set up, og derfor de samme personer som hidtil: Dorte (regnskab og budget), Gitte (regnskab og budget), Michael (IT og datatræk) og Pernille (regnskab, budget og ejendomme). De skal sammen varetage regnskab, budget, bogføring, IT og datatræk pr. 1. januar 2021, som I kender det.

I GBV´s sekretariat er fortsat ansat Sabina, Annemarie og Ole, og Paula og Helle er stadig tilknyttet som konsulenter.

I skal fortsat arbejde i de samme systemer Ibistic og Lessor.

I skal fortsat betale jeres administrationshonorar hver måned og jeres medlemskontingent til Gentofte Børnevenner én gang om året.

Hvad er helt nyt?

Vores nye samarbejdspartner på lønfunktionen bliver Høgsbro og Caspersen https://hoegsbro-caspersen.dk/. Børnevennernes institutioner tilknyttes 2 faste lønkonsulenter hos Høgsbro og Caspersen, som vil opbygge en tæt og tillidsfuld samarbejdsrelation til institutionerne og de vil på skift være til stede 3-4 dage om måneden på Smakkegårdsvej. Det er altså en ny service, at vi har lønkonsulenter på Smakkegårdsvej.

Det er også nyt, at vi skal sige goddag til det team, der skal servicere os i Dansk Erhverv med HR, ledelses- og bestyrelsessupport, samt al rådgivning om ansættelsesret og øvrig jura. https://www.danskerhverv.dk/om-dansk-erhverv/ Dansk Erhverv satser stærkt på daginstitutionsområdet. Vi har allerede i dag et udbytterigt samarbejde med Dansk Erhverv og Selveje Danmark, som er en del af Dansk Erhverv.

Hvad siger vi farvel til?

Annette Foltmann har formelt opsagt aftalen med udgangen af december 2020. Vi siger derfor farvel til Annette Foltmann og Spia, og takker for det gode samarbejde gennem de seneste ca. 5 år.

Hvordan får vi en god overgang inden årsskiftet?

  • GBV sikrer, at institutionerne får nye adgange til systemerne Ibistic og Lessor
  • GBV sikrer, at de fornødne rettigheder til NETS, VIRK.DK m.fl.  indhentes fra institutionerne inden årsskiftet
  • GBV sikrer, at institutionernes årsregnskab for 2020 færdiggøres og revideres i 2021
  • GBV sikrer, at institutionerne kommer til at møde de nye samarbejdspartnere flere gange
  • GBV sikrer, at de nye samarbejdspartnere går i dialog med institutionerne om ønsker og behov i dagligdagen

Hvordan bliver de nye samarbejdspartnere at have med at gøre?

Vi har valgt vore nye samarbejdspartnere, fordi de kan leve op til vores værdier: tryghed, synlighed og hjælpsomhed. Samtidig har de et stærkt fokus på optimering af driftssupport. Vores nye samarbejdspartnere har bl.a. sagt ja til at kunne leve op til at:

  • Vores institutioner ønsker lokal forankring, så vore nye samarbejdspartnere kommer til os ikke omvendt
  • Vores institutioner ønsker smartere systemer og service, som kan optimere processer og arbejdsgange og frigive ressourcer til flere børnetimer

Kommende møder om de nye muligheder

Vi forventer, at I har spørgsmål og kommentarer til hvad denne ændring betyder for jer- og derfor anbefaler vi klart, at I alle deltager i de kommende dialogmøder:

  • Møde med GBV´s ledelse hos GBV på Smakkegårdsvej den 22. oktober 2020 kl. 17.15 for alle ledere, souschefer, afdelingsledere og teamledere (med forbehold for nødvendige Corona restriktioner)
  • GBV præsenterer de nye samarbejdspartnere på et møde i Børssalen hos Dansk Erhverv den 19. november 2020 kl. 19 for ledere, souschefer, teamledere, afdelingsledere og alle medlemmer af institutionsbestyrelserne (med nødvendige Corona restriktioner)
  • I oktober- november 2020 besøger både Dansk Erhverv og Høgsbro+ Caspersen alle institutioner, og går i dialog om institutionens ønsker og behov i dagligdagen

Vi ser frem til et nyt og spændende samarbejde i 2021.

 

De bedste hilsner

 

Formand for Gentofte Børnevenners hovedbestyrelse

Bo Baltzersen

 

Direktør for Gentofte Børnevenner

Sabina Holm Larsen