,

Søg BUPL og få en forsker på besøg

I har mulighed for at få inspiration og ny viden til den pædagogfaglige udvikling fra seks forskere, som står klar med oplæg og workshopforløb støttet af BUPL’s forskningspulje. Hent en flyer til print HER

Vælg mellem seks emner
Seks forskere er klar til at drøfte forskningsresultater og udviklingsmuligheder med jer som pædagoger og ledere – vælg mellem seks emner:

 • Børnesensitive perspektiver i arbejdet med læringsmiljø og evaluering
  Hør om, hvordan pædagoger kan udvikle læringsmiljøet i dagtilbud ved at inddrage børns perspektiver.
 • Magi i læringsmiljøet gennem leg og æstetiske virkemidler
  Få viden om, hvordan pædagoger kan etablere læringsmiljøer, som er inspirerende for både børn og voksne, og som favner alle læreplanens temaer.
 • Nye veje i skolepædagogers samarbejde med lavt præsterende drenge
  Hør om, hvordan pædagoger i samarbejde med lærere kan styrke lavt præsterende drenges deltagelse i stærke faglige fællesskaber.
 • Fritidspædagogers upåagtede forældresamarbejde om udsatte børn og unge
  Få inspiration til, hvordan fritidspædagoger kan udvikle og synliggøre det udvidede forældresamarbejde, der på en gang er en vigtig opgave og en juridisk jungle.
 • Fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unge i udsatte boligområder
  Hør om, hvordan fritidspædagogikken kan forebygge, at børn og unge bevæger sig ind i kriminalitet og bander, og i stedet sikre trivsel og tilknytning til positive fællesskaber.
 • Signalement af en specialpædagogisk faglighed
  Få forskerens karakteristik af specialpædagogisk virksomhed og et billede af, hvad der kendetegner pædagogers faglige tilgange og kompetencer.

Oplæg
Et forskeroplæg giver indspark, der kan kickstarte eller understøtte faglige diskussioner i jeres institution. Det kan foregå ved fx et fyraftensmøde eller på en personaledag og rummer både oplæg og mulighed for at drøfte pointer og udfordringer, der er særligt relevante for jer. Varighed i alt 1,5 timer.

Workshop
Et workshopforløb kan inspirere til nye måder at arbejde med faglig udvikling og giver mulighed for at gå i dybden med et emne. Et workshopforløb omfatter to forskerbesøg. Det første besøg rummer oplæg og diskussion af, hvad I vil have fokus på at arbejde videre med. Frem mod andet forskerbesøg arbejder I med de udvalgte fokusområder og opsamler jeres erfaringer. Ved det andet og afsluttende besøg fremlægger I jeres erfaringer, og sammen med forskeren diskuterer og reflekterer I over, hvordan I vil arbejde videre. Hvert forskerbesøg varer 1,5 timer.

Sådan søger I

Nedenfor finder I et link til et ansøgningsskema, som I skal udfylde og derefter uploade via bupl.dk/min-side – kig under fanebladet ”Andet”.
Af sikkerhedsmæssige årsager foregår korrespondancen om ansøgning via ”Min side”.

I ansøgningsskemaet vælger I emne og ønsker oplæg eller workshopforløb. Skriv også nogle linjer om hvordan, I vil arbejde med emnet hos jer.

Hent ansøgningsskema – pdf

Tilmeld jer senest den 15. maj 2021. Oplæg og workshopper skal være afholdt senest den 15. december 2021.

Kontakt

Kontakt konsulent Rikke Wettendorff [email protected], hvis I har spørgsmål.

Oplæg og workshopper er gratis for jer som BUPL-medlemmer; de bliver finansieret af BUPL’s forskningspulje, som også har til formål at styrke forskningsformidlingen.