Takkegaver til ledere og medarbejdere

Lækker chokolade fra Frellsen til personalestuerne og rosé til ledere og souschefer bliver i disse dage kørt ud til Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner. Det er en lille hilsen fra Gentofte Børnevenner, som vi håber vil blive nydt. Vi ved, at der er blevet knoklet derude, siden Danmark blev lukket ned: Først med at få nødpasningen etableret på allerbedste vis ved bl.a. at sikre forsvarlige og trygge forhold for både børn og voksne. Og nu, hvor Danmark er ved at åbne op igen, er der blevet slidt og slæbt for at kunne åbne  institutionerne den 15. april og sikre en god og sikker institutionsdag for børnene, deres forældre og for  personalet. Det er en uvurderlig indsats i denne anderledes og udfordrende hverdag. Så tusind tak til ledere, souschefer og personale for løsningsparathed og kreativiteten hos jer alle.