Visir til personale og mundbind til forældre?

Så kom bekendtgørelsen om visir og mundbind. Hvor § 2, stk. 5 har særlig interesse for dagtilbud:

“Stk. 5. Det pædagogiske personale i dagtilbud m.v. og det undervisende og pædagogiske personale i grundskoler og skolefritidsordninger m.v. har ret til at anvende visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller på skolen.”

Det betyder, at de ansatte i dagtilbud, der ønsker det, har ret til at bære visir fra i dag.  Til gengæld har man ikke ret til at bære mundbind, når man arbejder med børn i grundskole og dagtilbud – fordi børnene skal kunne se medarbejdernes ansigtsudtryk.

Visirer kan bestilles gennem Gentofte Kommunes Værnemiddeldepot.

Skal forældre bære mundbind i institutionen?

Dette kan kommunen ikke svare på med sikkerhed endnu, MEN det klare direktiv er stadig, at forældre slet ikke kommer ind i institutionen. Men i situationer hvor det vurderes, at det er nødvendigt at have forældre indenfor – f.eks. ifm. med indkøringer, forældresamtaler der ikke kan afholdes digitalt m.v., kan institutionen lave lokale retningslinjer om forældres brug af mundbind. Såfremt der stilles krav om brug af mundbind skal forældrene selv medbringe disse.