Fastelavnsfest den 26. februar, kl. 10.30 til 12.00

Arrangementet foregår indendørs og er for Gentofte Børnevenners medlemmer og deres børn samt børn fra vores institutioner. Kl. 10.30 står vores ansigtsmalere klar til at male en masse børn før selve tøndeslagningen kl. 11.30, ligesom vores ballonmænd laver masser af sjove ballondyr. Dagen sluttes af med kåring af årets kattekonger og uddeling af fastelavnsboller.

Tilbageblik på året der er gået

2016 har været et spændende år i Gentofte Børnevenner med mange forandringer og nye tiltag.

Vi har afholdt fastelavnsfest, plantedag, sommerkoncert, mostpresningsdag og juletræsfest for forældre og børn med altid stor tilslutning og højt humør, ligesom vi har sat fokus på motorik gennem et motorikforløb for børn og forældre med Fie Illum i vores dejlige sal på Smakkegårdsvej.

Juletræsfest krydret med Åh Abe Juleshow

Traditionen tro holdt vi vores årlige juletræsfest i vores julepyntede hus på Smakkegårdsvej søndag den 4. december. 90 forventningsfulde børn var mødt op med deres forældre for at synge med på sange fra Mek Peks Åb Abe Juleshow. Alle børn gik fra juletræsfesten med en lille godtepose, der bragte stor glæde. Tak for en rigtig dejlig juledag i Gentofte Børnevenner.

Se børnene med nye øjne på Ledelseskonferencen 1. april 2017

Vi holder vores årlige ledelseskonference på Hellerup Klub den 1. april 2017, hvor vi med hjælp fra SE-klinikken gennem korte teorioplæg, casebeskrivelse og deltagernes aktive medvirkende i øvelser og lege får et overordnet indblik i, hvordan vi forstår børns adfærd og reaktionsmønstre, og hvordan uhensigtsmæssige mønstre omkring barnet kan brydes.

Børns sprog og sprogmiljø på Ledelseskonference

Vi holder vores årlige ledelseskonference på Hellerup Klub den 1. april 2017, hvor vi bl.a. sætter fokus på, hvordan børn tilegner sig sprog og preliteracy. Deltagerne vil få fif til, hvordan man kan understøtte barnets sprogmiljø rent fysisk, og oplægget afsluttes med en lille workshop, hvor deltagerne skal reflektere over det eksisterende sprogmiljø på stuerne i deres institution.

Sprogbegejstring på Ledelseskonference

Vi holder vores årlige Ledelseskonference den 1. april 2017 på Hellerup Klub, hvor alle ledere, souschefer, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer fra vores institutioner er velkomne. Sprog skal opleves, ikke kun forstås med hovedet. Sprog er også lækre lyde, en lyst i munden og en puls i kroppen. Rim og rytme åbner især ind til det musikalske, legende og sanselige i sproget, som taler umiddelbart til børn.

Vel tilrettelagt og meget relevant bestyrelseskursus

Den 17. november var 27 bestyrelsesmedlemmer mødt op i konferencesalen på Smakkegårdsvej for at blive klogere på bestyrelsesarbejdet i en selvejende institution under Gentofte Børnevenner. Kurset tilbydes alle bestyrelsesmedlemmer og er en del af Gentofte Børnevenners nye uddannelseskoncept.

Ledelseskonference den 1. april 2017

Gentofte Børnevenner holder Ledelseskonferencen 1 gang om året. Deltagerne har alle år været ledere, souschefer og forældrerepræsentanter fra institutionsbestyrelserne. Som noget nyt i år har vi valgt at åbne konferencen for alle, dvs. at alle medarbejdere i vores institutioner også er velkomne.

Lederuddannelse i Gentofte Børnevenner er i fuld gang

12 ledere, souschefer og ledertalenter er i fuld gang med Modul 1 på vores lederuddannelse. Her er billeder fra deres 2. undervisningsdag på Modul 1 "Det coachende og personlige lederskab", hvor de arbejder med at udvikle deres evne til at spørge og lytte kvalificeret og herigennem styrke deres dialogiske kapacitet.

Mostpresning

Gentofte Børnevenner inviterede i samarbejde med Grøn Guide til mostpresningsdag den 9. oktober, kl. 11.00-14.00. Lisbeth fra Pometet talte om de mange forskellige æblesorter, der findes i Danmark og børn og voksne fik lov at smage. Rigtig mange havde taget æbler med fra egen have. Æbler blev skåret i kvarte og presset til most, som børnene tog med hjem i små flasker.

Nyt uddannelses koncept i Gentofte Børnevenner

Gentofte Børnevenner tilbyder som noget nyt en række uddannelser for såvel ledelser, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i Gentofte Børnevenners institutioner. Dette for at understøtte de forandringsprocesser, der finder sted, for at kunne bevare en høj kvalitet og samtidig sikre et vedvarende fokus på børnenes trivsel og udvikling, forældreinvolvering og et højt fagligt niveau hos deres ledere og medarbejdere.

Motorik/bevægelsesforløb for forældre og børn

Kunne du tænke dig at være med til at lege den gode motorik frem gennem bevægelse, leg og latter, så hjernen vokser?
Hvis JA, så meld din mor/far og dig til motorik og bevægelse med Gentofte Børnevenner og bevægelseskonsulent Fie Illum, hvis du er mellem 2 og 6 år.

Bliv medlem i Gentofte Børnevenner

Du kan melde dig ind i Gentofte Børnevenner ved at udfylde vores formular her på hjemmesiden og indsende den ELLER ved at indbetale medlemskontingentet via MobilePay på 2420 3032. Du bedes oplyse dit fulde navn, adresse og mail.

FASTELAVNSFEST

SØNDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 10.30 - 12.00

Hos Gentofte Børnevenner på Smakkegårdsvej 71.

Kom til juletræsfest i Gentofte Børnevenner

Den 4. december 2016, kl. 10.30 – 12.00 holder Gentofte Børnevenner traditionen tro juletræsfest i vores julepyntede hus på Smakkegårdsvej 71. I år med underholdning af MEK PEK’s ÅH ABE juleshow.

Projekt Bogorm

Åkanden, der er en selvejende daginstitution under Gentofte Børnevenner, søgte Gertie Wandel Fonden og fik derved mulighed for at starte projekt Bogorm.