Mostpresning

Gentofte Børnevenner inviterede i samarbejde med Grøn Guide til mostpresningsdag den 9. oktober, kl. 11.00-14.00.
Lisbeth fra Pometet talte om de mange forskellige æblesorter, der findes i Danmark og børn og voksne fik lov at smage. Rigtig mange havde taget æbler med fra egen have. Æbler blev skåret i kvarte og presset til most, som børnene tog med hjem i små flasker.

Fuglegården på bondegårdstur

Vuggestuen Fuglegården, som er en selvejende daginstitution under Gentofte Børnevenner, søgte Børn og Naturfonden om midler til en bondegårdstur - og fik det:)

En mor fortæller:
En fantastisk bondegårdstur med børnene i centrum

Nyt uddannelses koncept i Gentofte Børnevenner

Gentofte Børnevenner tilbyder som noget nyt en række uddannelser for såvel ledelser, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i Gentofte Børnevenners institutioner. Dette for at understøtte de forandringsprocesser, der finder sted, for at kunne bevare en høj kvalitet og samtidig sikre et vedvarende fokus på børnenes trivsel og udvikling, forældreinvolvering og et højt fagligt niveau hos deres ledere og medarbejdere.

Officiel indvielse af Helleruphøj

Torsdag den 1. september var en festdag for alle børn og voksne i Helleruphøj. Det var dagen, hvor sammenlægningen af Phistergården, Maglehøj og Bregnehøj skulle fejres. Børnene stimlede sammen omkring leder Anna Sofie Reimann Aabro, der kunne fortælle, om de mange vigtige skridt Helleruphøj som een institution allerede har taget sammen forud for denne festdag.

Når 2 bliver til 1

Solen skinnede torsdag den 1. september, og det var der en rigtig god grund til. For det var dagen, hvor Adelaide Børnehave og Adelaide Vuggestue skulle lægges sammen. Mange måneders forberedelse var gået forud for denne store dag, som blev fejret på legepladsen.

Østerled fejrer 40 års jubilæum

Den 30. august fejrede Østerled 40 års jubilæum. Det var en fantastisk dag for både beboere, medarbejdere og alle dem, der var kommet for at fejre dagen sammen med Østerled. Socialudvalgsformanden Bente Frimodt-Møller indledte jubilæet med en flot tale om Østerleds historie og de mange spændende aktiviteter og tiltag, som foregår på Østerled, og som er til stor glæde for beboerne.

Motorik/bevægelsesforløb for forældre og børn

Kunne du tænke dig at være med til at lege den gode motorik frem gennem bevægelse, leg og latter, så hjernen vokser?
Hvis JA, så meld din mor/far og dig til motorik og bevægelse med Gentofte Børnevenner og bevægelseskonsulent Fie Illum, hvis du er mellem 2 og 6 år.

Bliv medlem i Gentofte Børnevenner

Et personlig medlemsskab koster kr. 100,00. Et familiemedlemsskab koster kr. 150,00. Kontingentet dækker et års medlemskab. Med et medlemskab bidrager du ved at give os tyngde i vores arbejde med at skabe de bedste og tryggeste rammer for børn og støttekrævende personer i Gentofte kommune.

Mostpresning søndag den 9. oktober kl. 11 til 14

Gentofte Børnevenner arrangerer sammen med Grøn Guide en mostpresningsdag, hvor børn og forældre presser æbler til most, som de kan tage med hjem i små flasker. Vi taler om de forskellige æblesorter, og man er også velkommen til at medbringe egne æbler.

Projekt Bogorm

Åkanden, der er en selvejende daginstitution under Gentofte Børnevenner, søgte Gertie Wandel Fonden og fik derved mulighed for at starte projekt Bogorm.

VirksomhedsJordemoderen

Gentofte Børnevenner igangsætter pilotprojekt for at skabe en højere grad af trivsel og tryghed for gravide og barslende medarbejdere i Gentofte Børnevenners institutioner