,

10 spørgsmål til bestyrelsesformanden i Solstrålen

Gentofte Børnevenner er en forening og foreninger lever af fællesskab. I anledning af foreningens 75års jubilæum vil vi gerne fejre fællesskabet ved at profilere vores ledere og bestyrelsesformænd, så vi alle kan lære hinanden endnu bedre at kende. Maria Elkjær er bestyrelsesformand i Solstrålen.

Kort om Solstrålen:

Solstrålen består af 2 afdelinger på Jægervangen og Tjørnestien. Det var oprindeligt to institutioner, der begge var oprettet af Gentofte Børnevenner i samarbejde med Gentofte Kommune, der opførte bygningerne: Jægervangens Vuggestue fra 1988 og Børnehaven Tjørnegården fra 1967. Begge institutioner blev omdannet til integrerede institutioner i 1989. Sammenlagt i 2004, og optræder som Solstrålen Nord og Syd i Gentofte Børnevenners årsberetninger fra 2006 og fremefter.

Hvilken børnebog skal alle børn have læst højt – efter din mening – og kan du sætte lidt ord på hvorfor?

Martin Strids “Da Lille Madsens hus blæste væk” er en fantastisk billedbog. Man føres ind i en lille by, der er kendetegnet ved sammenhold og det nære, hvor alle har deres roller, da de mister en beboer. Det synes jeg er vigtigt at vise vores børn ved eget eksempel og gennem bøgernes verden: Stå sammen – alle har en rolle der er vigtig. Den har også en fantasiverden, hvor et helt hus kan flyttes bare på grund af et enkelt nys. Tegningerne er på en gang enkle og fyldt med humoristiske detaljer for både børn og voksne. Så jeg synes der er garanti for god underholdning og sagligt indhold.

Hvad var en af dine yndlingslege, da du selv var i børnehavealderen og hvor var det bedst at lege?

Det bedste var at lege udenfor på legepladsen i børnehaven – som dengang syntes markant større end den egentlig er. Vandkamp om sommeren hvor de voksne “skød” efter os med have slangen og alle vi børn løb rundt hvinende mellem hinanden i fryd og spænding over at blive ramt af det iskolde vand en lun sommerdag.

Kan du sætte lidt ord på, hvorfor du valgte at blive bestyrelsesformand i din institution?

Jeg valgte at blive bestyrelsesformand af to årsager – jeg så et behov og en mulighed. For mig var det en mulighed for at bidrage til at Solstrålen fortsætter som hidtil ved at være den institution, jeg sætter så utrolig stor pris på, er en del af vores børns hverdag. Jeg tror, det er essentielt for den moderne families trivsel at føle sig tryg og i gode hænder, når man afleverer sine børn. Det gør vi, når vi ser hvor meget de lærer og udvikler sig i trygge omgivelser ved hjælp af omsorgsfulde voksne med en stærk pædagogisk tilgang. Det er kun muligt, hvis vi som forældre støtter op omkring institutionen. Det er netop i det gode samarbejde og opbakning behovet for arbejdet i bestyrelsen opstår og derfor ville jeg gerne være en del af det.

Hvad har været den bedste oplevelse indtil nu i arbejdet som bestyrelsesformand i din institution?

Der er mange. Men som samlet oplevelse er det den periode, hvor vi ikke havde nogen leder, en konstitueret leder trådte til og en ny fast leder blev ansat – midt i en Covid-19 krise. Det jeg har oplevet undervejs er en vilje til at få tingene til at lykkes, hvor der samtidig udvikles faglige kompetencer og et godt samarbejde på tværs af institutioner og Gentofte Børnevenner. Det bekræfter for mig, at Solstrålen har et godt fundament, vi kan være stolte af og jeg glæder mig til at være en del af det også fremover.

Hvad har overrasket dig mest ved arbejdet som bestyrelsesformand i din institution?

Det har overrasket mig hvor godt et netværk vi som selvejende institution har. Samtidig også hvor vigtigt det netværk er i mange sammenhænge.

Kan du fortælle lidt om, hvad du ser som den vigtigste opgave lige nu for dig som bestyrelsesformand?

Den vigtigste opgave for mig lige nu er fortsat at understøtte Solstrålen ved at bidrage til rammen for den gode arbejdsplads og det gode børne liv anno 2020.

Hvad har været din største udfordring i coronakrisen som bestyrelsesformand?

Den største udfordring har været at sikre en god introduktion/on-boarding af en ny leder, der startede i april midt i nedlukningen. Coronakrisen har været en stor mundfuld for erfarne ledere, så som ny leder kan man kun forestille sig de kræfter, det kræver. Heldigvis har vi haft et godt netværk at støtte os op ad og jeg synes, det er imponerende det stykke arbejde, der er blevet gjort, for at give vores børn en god hverdag under krisen.

Var det et bevidst valg, at du søgte ind i en selvejende institution? Og er der nogen fordele eller ulemper ved det selvejende, som du vil dele med os?

Det var ikke et bevidst valg at søge ind i en selvejende institution i sin tid. Fordelen ved den selvejende struktur er, at vi i nogen grad kan sætte præg på fokus og profil for institutionen. Jeg ved, det for mange forældre er vigtigt at kunne vælge netop den institution, de synes understøtter deres værdier, deres barns trivsel og forestilling om det gode børne liv. Vi er forskellige og derfor er det for mig vigtigt, der er et forskelligartet udbud af daginstitutioner, som understøtter det behov.

Hvad betyder det for dig i dit hverv som bestyrelsesformand, at institutionen er medlem af Gentofte Børnevenner?

Det betyder utrolig meget. Jeg har altid kunnet mærke Gentofte Børnevenners opbakning omkring børnene og institutionerne – alt fra udbud af motorik hold, støtte til at finde en konstitueret leder, samarbejde med kommunen, opbygning af netværk i forbindelse med rekruttering osv. Der er til dags dato ikke noget Gentofte Børnevenner har sagt nej til at kunne være behjælpelige med. Som organisation værdsætter jeg samtidig den repræsentation, vi har samlet via Gentofte Børnevenner, da jeg mener det forenkler kommunikationen mellem de selvejende institutioner og kommunen og gør den mere frugtbar.

Hvad håber du vil lykkedes for din institution inden for det næste år?

Jeg ved, vi ser hen imod et år, hvor den Styrkede Læreplan for alvor er en integreret del af hverdagen i Solstrålen – og det synes jeg bliver spændende både for medarbejdere, børn og forældre!