Besøg på det sociale område og mindre afstand i dagtilbud

Allerede fra i morgen d. 24. juni 2020 kan beboere på sociale tilbud igen få besøg som normalt, har Socialminister Astrid Krag meddelt. Men hvis ledelsen ud fra en konkret vurdering anser det for nødvendigt for eksempel af hensyn til særligt udsatte beboere eller pga. lokale smitteudbrud, kan et besøgsforbud genindføres. Begrænsninger vil dog skulle afvejes nøje, og lederne skal i de tilfælde fortsat drage omsorg for, at også særligt udsatte beboere kan få besøg i de “kritiske situationer” eller af 1-2 faste besøgspersoner.

Nye retningslinjer  fra 1. august for dagtilbud, skoler og institutioner

Efter sommerferien kan dagligdagen i vuggestuer, dagpleje, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner komme tættere på, hvad vi var var vant til inden Covid-19. Med de nye anbefalinger bliver det muligt at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem børn eller elever i samme gruppe, når det er nødvendigt for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. Men alle skal stadig følge den generelle anbefaling om en meters afstand (og to meters afstand i særlige situationer), når de opholder sig samme sted som andre grupper eller hold på for eksempel fællesarealer.

Læs mere om de nye retningslinjer her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200619-nye-retningslinjer-for-dagtilbud-skoler-og-institutioner-er-paa-plads