Der mangler pædagoger

foto fra canva.com

BUPL fortæller i en artikel, at der er så lav ledighed blandt pædagoger, at det reelt allerede må betegnes som pædagogmangel. Og helt slemt bliver det om 10 år, hvor de vurderer, at der vil komme til at mangle op til 14.000 ekstra pædagoger.

Politiken har lavet en rundspørge for at undersøge, om der er pædagoger nok til at opfylde de nye krav om minimumsnormeringer. I hovedstadsområdet forlyder det, at man ofte er nødt til ansætte pædagogmedhjælpere og således ikke kan opfylde kravene til andelen af uddannet personalet.

Og her hos Gentofte Børnevenners institutioner, giver flere af lederne også udtryk for, hvor svært det er at skaffe uddannet personale.